2007-06-18

Det räcker inte med bara poliser...

...man måste kunna betala dem lön och finansiera lokaler, bilar och utrustning också.

Regeringens nya satsning på fler poliser är vällovlig och välbehövlig, men utan mer pengar till polismyndigheterna kommer medborgarna inte få se önskat resultat.

Problemet finns i hela landet, men är störst i storstäderna då vi har fått (och planeras få) lägre procentuella anslagsökningar än övriga landet. Och detta samtidigt som befolkningen ökar i just dessa områden, inte minst i Stockholm.

I dagsläget har polismyndigheten i Stockholms län tilldelats 330 nya aspiranter, men får bara medel från rikspolisstyrelsen för 60. Resten förväntas myndigheten klara genom rationaliseringar och effektiviseringar.

Men att spara 174 miljoner (ca 4 %) i en budgtet på 4,3 miljarder utan att minska personal när personalkostnaden står för 75 % av budgeten är näst intill omöjligt.

Effekten kan således bli att polisen återigen tvingas minska den civilanställda personalen och låta poliser utföra deras arbete inne i polishuset istället för att vara synliga på gatorna. Det vore att misshushålla med resurser.

1 kommentar(er):

Anonym,  20 juni 2007 kl. 22:05  

Det viktigaste idag är nog att titta på vad de poliser som finns gör, samt se över vilka man utbildar till poliser. Stöddiga, skjutglada, provocerande busar. ju fler dessto sämre resultat, eller?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP