2007-06-19

Lyssnar inte centerpartiet...

Under gårdagens fullmäktige besvarade jag två i stort sett likalydande interpellationer om vägbuller, ställda av två olika centerpartister. I debatten redogjorde jag bl a för sakläget när det gäller s k tyst asfalt och att denna bara sänker bullernivån vid hastigheter över 70 km/h.

I sin replik direkt efteråt föreslår Lillian Becker (c) att kommunen omedelbart ska investera i just tyst asfalt mellan Skärsätra och Högberga. Det är bara det att där är hastigheten begränsad till 30 km/h genom bostadsområdet och 50 km/h i övrigt.

Av detta kan man dra en av tre slutsatser:

  1. Centerpartiet vill öka hastigheten mellan Skärsätra och Högberga till minst 70 km/h.
  2. Centerpartiet bryr sig inte om fakta utan vill demonstrera att man tar krafttag mot buller oavsett om det hjälper eller ej.
  3. Lillan Becker lyssnade inte på vad jag sa.

2 kommentar(er):

Anonym,  20 juni 2007 17:06  

Bästa Paul Lindquist!
Vi i Centern lyssnar, men inte bara
på vad du säger. Vi lyssnar och läser information om de möjligheter
som finns att minska bullret vid våra större vägar på ön.
Vi häpnar över de slutsatser du drar om att vi vill öka hastigheten på Södra Kungsvägen.Vi föreslår att du läser Skanskas information om tyst asfalt.Skanska har tagit fram en tyst asfalt som passar i norra Europa och som HALVERAR det upplevda bullret från trafiken i hastigheter från
30 km till 50 km/h.Vi vill förbättra miljön för de boende vid
Södra Kungsvägen och den här metoden är väl värd att pröva.
Sommarhälsningar
Lilian Becker
LidingöCentern

Anonym,  21 juni 2007 20:16  

Nej, Lillian Becker, det stämmer inte med Skanskas egen information. Halveringen - kring 9 dB minskat buller - gäller för betydligt högre hastigheter. Vid de hastigheter som lidingöcentern talar om är det bara omkring 5 dB vilket inte kan uppfattas som en halvering av ljudnivån. Se själv Ny Teknik http://www.nyteknik.se/art/47656 och Skanska http://www.skanska.se/files/documents/nyheter/om_tyst_asfalt.pdf

Och observera att Skanskas diagram börjar vid 80 dB-nivån, dvs även för trettiovägar kommer bullernivån med "tyst asfalt" att vara betydande!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP