2007-06-30

Sekretess ökar kvaliteten

Allianspartiledarnas debattartikel på DN Debatt den 25 juni innebär ett systemskifte i svensk utnämningspolitik. Kvalificerade kandidater kommer att våga söka i visshet att deras personliga information inte blir allmängods annat än om de får jobbet.

Något allmänintresse att veta bakgrunden för dem som inte fick jobbet finns inte, men om någon kandidat känner sig orättvist förbigången kan denne jämföra sina meriter med den utvalde och agera därefter.

Samma problematik finns inom kommun och landsting men förhoppningsvis kommer sekretesslagen även att omfatta dessa.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP