2009-11-30

Minaretförbud gynnar bara fundamentalism

Religionskritik, rädsla, intolerans eller ren och skär främlingsfientlighet, orsakerna till varför schweizarna i en folkomröstning i helgen valde att förbjuda byggandet av nya minareter varierar säkert från individ till individ. Men att minareter, såsom Willy Schönenberger (en av initiativtagarna till folkomröstningen) säger, skulle vara en symbol för militant islamism är lika befängt som att kyrktorn skulle var orsaken till morden i Knutbyförsamlingen.

Det finns de som tycker att folkomröstningar är höjden av demokrati, men själv tycker jag att det är mycket olyckligt när man röstar om mänskliga rättigheter och till dessa hör faktiskt att få utöva sin religion så länge utövandet inte kränker någon annan människa.

Tyvärr gynnar folkomröstningsresultatet bara två grupper, de främlingsfientliga krafterna och islamistiska fundamentalister.

De främlingsfientliga får nu blodad tand och kommer att försöka flytta fram sina positioner ytterligare. Vad blir nästa steg? Att helt förbjuda moskéer eller ta ifrån muslimer deras rätt att alls utöva sin religion?

Också de fundamentalistiska islamisterna har fått vatten på sin kvarn. Om de blev kränkta när danska tidningar utnyttjade sin pressfrihet, hur kommer de då inte att reagera på detta förbud?

Alla andra, som vill kunna leva sida vid sida med respekt för varandra, oavsett religös tillhörighet eller kulturell bakgrund, är folkomröstningens stora förlorare.

Källor: DN DN Expressen SvD Dagen

Läs även: Dick Erixon Dick Erixon Humanistbloggen Kent Persson Brännpunkt DN Humanistbloggen

21 kommentar(er):

Jonas Lundgren 30 november 2009 20:47  

Hej Paul

Skönt att se att även du står upp för människovärde, demokrati och religionsfrihet!

/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö

Paul Lindquist 30 november 2009 23:19  

Vi moderater brukar göra det.

Anonym,  3 december 2009 15:18  

Folkomröstningen i Schweitz och beslutet att inte få bygglov för höga torn där böneutropare med megafoner pådyvlar folket att be 5 ggr/dag, är fattat enligt de demokratiska regler som vi i väst har kämpat för sen minst 1000 år tillbaka. Det är fråga om dominerande byggnadsverk som griper in i människans vardag på ett tvingande sätt via religionen. Är det religionsfrihet.? Sen får man som tur är i västvärlden tycka vad man vill, något som knappast är tillåtet i de länder som domineras av islam.

Paul Lindquist 3 december 2009 23:21  

Du menar som kyrkor gör. Kyrktorn om något är ju dominerande byggnadsverk och av tradition har de ju byggts "mitt i byn". Och nog kan kyrkklockor störa alltid.

Demokrati handlar inte om att en majoritet ska förtrycka en minoritet utan förutsätter att människor med olika åsikter, kulturell bakgrund eller religion kan tillåta varandra leva sida vid sida med en ömsesidig respekt.

Att man i många muslimska länder inte accepterar andra religioner är inget skäl för att vi ska bete oss likadant.

Om vår demokrati ska vara värd något, måste den också åtföljas av en tolerans, annars beter vi oss lika illa som de alltför många totalitära regimer som finns kvar runt om i världen.

Anonym,  4 december 2009 16:16  

Paul lite åsikter :

- Är M ett kristet parti?

- Om inte, varför är man med i kyrkovalet?

- Tycker du att kyrkklockorna stör...? Kan inte för en sekund likställas med utrop som sker från dessa minareter. Med uppmaning till s.k. bön

- Om allt svenskt/kristet m.m. skall osynliggöras varför ska det samma inte gälla muslmerna i så fall?

- Kristna blir förföljda, trakaserade, mördade och utplånade på sina håll i världen, varför förs inte diskussion om muslimernas brist på respekt och tolerans mot oliktänkande?

- Står du bakom Moderaternas nominering av en riksdagskandidat från Göteborg, han är muslimsk, och delar du de udda upfattningar han gett uttryck för i media? I så fall är det både trist och ett bevis för att det gått för långt. Kan knappast ses som demokratiska ideal det denne för fram, hur tänker Ni??

Reinfeldts mission är en utopi, som inte ser ut att lyckas så bra. det har alltid varit spänningar i länder med många religioner, motsättningar som inte ens den svenksa pragmatiska andan kan råda bot på.

Många politiker förstår inte det här, konflikten mellan Israel och Palenstina är ett skräckexempel och tyvärr ser det inte ljust ut där nere. Fred blir det aldrig.

Jens,

Anonym,  4 december 2009 22:51  

Svar till Paul L.
Citat:"Att man i många muslimska länder inte accepterar andra religioner är inget skäl för att vi ska bete oss likadant." Jo, det är just precis ett skäl att inte acceptera att dom breder ut sig i väst. Islam har som målsättning att erövra hela världen. Det anges i deras "valprogram". Jag skulle vilja se kommunfullmäktige rösta igenom att en minaret skulle få uppföras i Lidingö centrum. Vi har vår diskreta Anskarskyrka i centrum som knappast ringer i klockorna 5 ggr/dag och heller inte har någon gastande böneutropare. Dom som gillar Ansgars påbud utövar läran utan att pådyvla andra högljutt vad dom tror på i respekt för andras åsikter. Det är så man fungerar i väst som visat sig vara en oerhört framgångsrik civilisationsnorm i västvärlden och i Sverige sen sent 800-tal då Anskar företog en tjänsteresa från Danmark hitkallad av Sveakungen Björn för att folket hade bett om att få ta del av den nya ”moderna” läran som visat sig passa det Europeiska kynnet och tankesättet väldigt bra. Hade Anskar och hans följe inte blivit accepterade efter flera återbesök i Birka hade dom säkert blivit ihjälslagna som var seden på den tiden när man ansåg någon som inkräktare.
Vi vill inte ha in en ny typ av rörelse här som vänder upp och ner på hela samhället och inför barbariska bestraffningsmetoder och vrider klockan tillbaka. Dom har ju bevisat helt nyligen att dom fortfarande hänger folk som bestraffning i åsynen av hela världen. Minarieter är bara början och det ville Schweitz uppenbarligen sätta stopp för genom en demokratisk omröstning. Det handlar inte om rädsla för främmande kulturer utan aversioner mot hur muslimer beter sig i sina egna hemländer som dom lär kopiera i väst bara dom växt sig tillräckligt starka. Deras prästerskap skaffar sig direkt diktatorisk makt över folket i skydd av ”religionen”. Detsamma gäller många andra kontroversiella läror som försöker komma in i västliga demokratier (inga nämnda). Vi vill inte att dessa odemokratiska läror växer sig för starka. Schweitz har sagt sitt och det borde alla länder i Europa göra.

Ber om ursäkt om det blev lågrandigt men dylika ämnen är svåra att avhandla i ett bloggsvar.
Anonym 3 dec. kl. 15:18

Paul Lindquist 5 december 2009 11:38  

Om du läser din bibel noggrannt lär du finna lika barbariska bestraffningsmetoder där som de som tillämpas inom islam. Och får jag påminna dig om de kristna korstågen.

Det är inte kristendomens förtjänst att västväörlden är mer demokratisk, utan sekulariseringens. I Sverige är religion en privatsak, i exempelvis Iran styr den alla människors liv vare sig de tror så eller inte.

Där ligger den stora skillnaden. Självklart ska inte Sverige styras av sharialagar, men jag skulle heller inte vilja återgå till vår medeltida tradition av att stegla människor som "missbrukar Herren Guds namn".

Föreslår att du läser Dilsa Demirbag-Sten utmärkta artikel på SvD Brännpunkt idag som jag har länkat till ovan.

Anonym,  5 december 2009 20:53  

Löjligt att förneka att kristendomen faktiskt har skapat en hel del av våra goda seder och traditioner/värderingar.

Paul, självklart finns det alltid avarter överallt, så även när det gäller muslimer! MEN det är inte sossarna och sekulariseringen som bidragit till vår stats utveckling, vare sig ekonomiskt eller på annat vis. Under 1800-talet växte en liberalisering fram, och redan Luthers lära bidrog till att det blev enklare att utv en marknadsekonomi. Så är inte fallet i många muslimska stater.

Sen kan man rycka ut uttryck ur sina sammanhang, men faktum kvarstår hur många kristna länder har den ordning som som de muslimska som har scharialagar? Vilka följer skrifterna så detaljerat? Ingen kristen civilisation, men tyvärr förekommer både stening och andra hemskheter i muslimska länder. Det är ett faktum och det borde Ni ta avstånd ifrån och med rätta också kristisera muslimerna och dess religion för, oavsett och det rör teori eller praktik så är handlandet avskyvärt.

Att då komma med floskler som "så här kan det ha varit även i kristna länder, läs i bibeln bla bla bla" blir patetiskt och ett hån mot de offer som drabbas av dessa vidriga öden! Vart är människorättskämparna då?

Man kan ha olika uppfattningar, men att förringa och förneka historien och korrigera kommer i kapp en i längden. Det är skillnad på kristna länder och muslimska, vill inte ge boktips men det finns rik litteratur på området.Hur kommer det sig att när man möter sossar, och även moderater, i privata sammanhang talas ett annat språk. Inte bara i Vellinge. Bubblan spricker pga Er inkompetens. Varför jobbar inga politiker kvar i näringslivet utan blir heltids sittande kommunalpampar, det är aldrig bra i längden vare sig för folket, politikern eller partierna!

Mer USA tack, borgmästarval vore nått för Lidingö, person INTE parti skulle vara jätte bra, tyvärr går väl inte det i den här politiska soppan Sverige har.

"Pelle Jönsson (sop)"

Anonym,  6 december 2009 06:41  

Man kan ju påpeka för ett antal av kommentatorerna här att minarterna i Europa generellt sett är tysta, och kanske framförallt att de fyra minareter som finns i Schweiz sen tidigare är helt tysta.

J.N 6 december 2009 06:41  

Sorry, jag glömde visst mitt "namn" osv i förra inlägget :)

Anonym,  6 december 2009 11:25  

Paul L. sa: ”Det är inte kristendomens förtjänst att västvärlden är mer demokratisk” - Jo, den var en förutsättning för utvecklingen till dagens ordning med staten skild från kyrkans värld där vi behållit de grundläggande värderingarna, men rensat upp i det skumma utanpåverk och som alla religioner innefattar, genom att starka religiösa ledare inte kan hålla sig på mattan. Vägen dit var synnerligen krokig men nu har det stabiliserat sig rätt bra efter ett antal hundra år. Vi i väst har i huvudsak slutat slå ihjäl varandra där slutpunkten i Europa sattes 1945 och avsäkras successivt av EU. Samhället styrs idag av civila lagar med grundvalar i kristna traditioner. 99,9 % av befolkningen i väst vill inte vrida klockan tillbaka och börja om på nytt som det innebär att låta en ålderdomlig odemokratisk lära som islam att breda ut sig i vårt samhälle. Dom har tydligt visat att dom inte klarar av att hålla sig på mattan fast vi skriver år 2009. Detta gäller också många politiska strömningar som i praktiken inte kan tillåtas växa sig alltför starka som sätter griller i huvet på lättpåverkade människor som slutat tänka själva. Det är alla civiliserade politiska partier i väst överens om. Yttrandefriheten måste i praktiken begränsas om man vill ha den kvar, något som vissa tydligen inte vågar erkänna officiellt.

Signatur: Anonym 3 dec. kl. 15:18

Paul Lindquist 6 december 2009 17:34  

Pelle!

Jag har inte förnekat att kristendomen skapat en del av våra goda seder och traditioner/värderingar. Kristendeomen har varit en del av vår kultur i över 1000 år och självklart har detta påverkat vår utveckling. Men det är inte tack vare kristendomen vi har demokrati i Sverige.

Självklart ska man ta avstånd för det förtryck som grundar sig i exempelvis islamsk fundamentalism. Om du har följt min blogg har du kunnat se att jag har gjort så vid flera tillfällen.

Men det som är viktigt att förstå är att förtrycket i muslimska länder huvudsakligen beror på att religionen styr hela deras tillvaro, inte först och främst att islam skulle vara en mer förtyckande religion än kristendomen. Hade kristemdomen fortfarande haft samma inflytande i västvärlden hade vi sannolikt varit utsatta för ett liknande förtryck.

Anonym!

Visst är islam en "ålderdomlig odemokratisk lära", men vad är i så fall inte kristendomen?

Och hur demokratisk är du själv när du anser att yttrandefriheten kan försvaras genom att den begränsas?

En sak är i alla fall klar, du har inte läst din historiebok särskilt väl. I Sovjetunionen förekom folkmord i stor omfattning åtminstone fram till Stalins död 1953. Sen har vi krigen i forna Jugoslavien på 90-talet där främst muslimska befolkningen i Bosnien-Hercegovina drabbades. Över en kvarts miljon männsikor dödades då.

Anonym,  8 december 2009 10:48  

Jo, (Paul L.) har rätt i att Jugoslavienkrisen kom som en efterdyning av 2:a världskriget men det är en oroshärd som ligger i gränszonen mellan det kristna Europa och muslimska världen. Forna Sovjet tillhör inte Europa i klassisk mening som jag talade om och Stalin var väl inte någon religös ledare. Hur som helst befinner sig nu Europa i en rätt stabil fas där islam som tur är inte har något avgörande inflytande på samhällsordningen och vi har hittat en bra balans mellan den civila samhällsordningen och den kristna religionen som för många människor, även om det är en privatsak, ändock svarar för ett viktigt komplement till det civila regelverk vi lever efter. Merparten av Europas folk vill inte ha in en ny omstörtande, tvingande samhällsordning som bevisligen islam står för som vrider klockan tillbaka. Friheten att skapa vilka samhällsordningar som helst (d.v.s. yttrandefriheten) måste begränsas, det vet alla i grunden. Det fungerar inte annars. Sticker någon odemokratisk rörelse ut hakan alltför mycket är det stopp och alla politiska partier står eniga. Schweitz drog i handbromsen. Även om många tycker det var en överreaktion så innebär beslutet inte ett förbud mot islam utan är en signal om att dom ska hålla sig på mattan. Minareter tillhör inte en ordning som håller sig på mattan. Våra kristna kyrkor med höga torn tillhör vårt kulturarv i Europa. Ingen vill väl riva tornen för att föregå med gott exempel. Man kan ju diskutera att helt slopa klockringning och inte ge bygglov för nya höga kyrktorn, men det kan nog ta ett hundratal år till innan man kommer överens om det. Nedmonteringen av de kristna traditionerna pågår ju sakta men säkert fortfarande, ex. antal kyrkliga vigslar minskar för varje år, så även dop och konfirmationer och om 100 år kanske de är ett minne blott i praktiken. Så är det inte med islam, dom bara ökar i takt med att vi nedmonterar kristendomen. Dom utnyttjar situationen och ger aldrig upp utan har en långtidsplan om ett övertagande av samhällsordningen, även om det ska ta 1000 år.

Paul Lindquist 8 december 2009 17:04  

Anonym!

Du trivialiserar folkmorden i forna Jugoslavien. Dess omfattning visar att det till ganska nyligen inte fanns den stabilitet i Europa som Pelle gjorde gällande. Dessutom var det främst kristna som utsatte muslimer, allstå faller argumentet att kristna skulle vara så mycket bättre människor.

Stalin var inte en religös ledare, men han genomförde stora folkmord efter andra världskriget och jo, Sovjetunionen låg (liksom Ryssland ligger) till stor del i Europa.

Jag håller helt med om att islam inte ska ha ett inflytande över det civila samhället, men det ska inte heller kristendomen eller någon annan religion ha.

Du har helt rätt i att kristendomens inflytande sakta men säkert har minskat och det är en i grunden sund utveckling. Därför ska vi värna det sekulariserade samhället, men också respekten och toleransen mot de som vill leva annorlunda än vi själva.

När du skriver att "de ska hålla sig på mattan" blir jag mörkrädd, för det är precis den sorts attityd som skapar konflikter och krig och som är en grogrund för trakasserier och förtryck. Det var precis så det började i Tyskland på 30-talet och vi vet alla hur det slutade.

I ett demokratisk land som Sverige (eller Schweiz) kan man vara mycket tydlig med att här förtrycker man inte kvinnor, här accepterar vi inte hedersmord och här finns inget utrymme för Sharialagar. Men om du vill gå i kyrkan, Abraham till synagogan och Muhammed till moskén för att be är det helt OK, bara jag slipper göra någondera.

Anonym,  8 december 2009 23:44  

Paul L.:
Som Schweitz säger får islamister utöva sin religion och bygga moskéer, men folk gillar inte att dom sticker ut hakan, där minareter för islam har ett stort symbolvärde som maktmedel över folket. Vi i en demokrati (Tyskland på 1930-talet var ingen demokrati) tillåter inte heller andra samfund eller kristna grupperingar i Europa att bygga nya dominerande byggnadsverk i exemplvis bostadsområden som kan verka påträngande. Det finns regler för detta som tillämpas vid bygglovsansökningar eller ändringar av verksamheten i befintliga lokaler som exempelvis tillämpas av Lidingö stadsbyggnadskontor, genom att man tar in de boendes och omkringboendes synpunkter vid ”kontroversiella” verksamheter som finns definierade vad dessa omfattar. Tänker du verka för att avskaffa dessa regler? Det låter på ditt resonemang som du tror att vår öppna demokrati kan ändra på islams grunder och räknar upp en massa saker som vi inte kan acceptera som tillämpas där islam är dominerande. Hur långt har dom kommit i sina egna hemländer? Dom trampar ju på i samma fotspår som för minst 800 år sen. I vår demokrati får alla religioner och även politiska partier med extrema åsikter verka, men det finns gränser. Det är ju ingen hemlighet att odemokratiska partier motarbetas intensivt om dom sticker ut hakan för mycket, det gäller även udda religiösa samfund som sätter griller i huvudet på svaga individer. Än så länge håller dom sig på mattan även om dom försöker lura allmänheten genom att klä sig i civila kläder, men om extrempartier skulle komma in i riksdagen och börja få reellt inflytande, ja då blir det nationell samling över partigränserna, det kan jag lova. Jag värnar om frihet och yttrandefrihet inom rimliga proportioner. Du står för en uppfattning som bara fungerar i teorin och som ju är betydligt enklare att propagera för, där du slipper sätta gränserna. Då blir man populär hos alla grupperingar och får fler röster. Jag håller i grunden med om att ingen ska förses med munkavle men det fungerar inte i praktiken om demokratin och religionsfriheten ska överleva. Islamister i Europa har ett flertal gånger visat att dom inte tål kritik mot sin religion och börjat hota samhällsfunktioner om inte kritikerna straffas.

Avslutningvis: Du vill inte använda kyrkan till något tydligen, då föreslår jag att du avstår från högtider i Lidingö kyrka som att kröna kranskullan till Lidingöloppet och förlägga den övningen till stadshuset eller dylikt. Eller är det så illa att du kan tänka dig använda svenska kyrkan för att vinna politiska poäng? fast du uppenbart inte ens betalar kyrkoavgift. Vi vanliga medborgare går gärna i kyrkan till det samfund man tycker fungerar bra som extra rättesnöre i livet. Det tror jag även du helst gör någon gång vid lämpliga tillfällen fast du inte vågar erkänna det.

Lidingöbo (M)

Paul Lindquist 9 december 2009 11:12  

Kära Lidingöbo!

Du blandar verkligen ihop korten. Till att börja med kom faktiskt Hitler till makten 1933 genom allmänna val. Att han sen kort därefter avskaffade demokratin är en annan sak, men hans valframgångar byggde mycket på de antisemitiska stämningar som då rådde i Tyskland.

Sen är det än milsvid skillnad mellan att i en nationell folkomröstning förbjuda minareter helt och hållet och att i en bygglovsprövning bedöma var den kan byggas och hur den får utformas.

Visst finns det ibland behov av begränsningar i yttrandefriheten. Exempelvis är hets mot folkgrupp brottsligt. Däremot kan det knappast ur yttrandefrihetssynpunkt vara motiverat att förbjuda en viss sorts byggnad.

Dessutom, vad är det som säger att det är islamisternas yttrandefrihet som ska begränsas. du tycker uppenbarligen det, men FN:s råd för mänskliga rättigheter har istället föreslagit att det ska bli förbjudet att kritisera religioner.

Då skulle du inte kunna få skriva det du just har gjort och jag hade inte fått publicera den Muhammed karikatyr på bloggen som jag gjorde när debatten om dessa var som mest intensiv.

En sådan utveckling vore förfärlig. Nej i en demokrati måste man ha en stor tolerans mot att människor med andra åsikter får rätt att yttra dem offentligt. För det finns ju sällan en absolut sanning och värderingar ändras över tiden.

Avslutningsvis så deltar jag i Lidingöloppets invigningscermoni därför att Lidingöloppet har bjudit in mig. Det är inte heller jag utan Lidingöloppet som avgör var deras ceremoni ska vara.

Anonym,  9 december 2009 19:33  

För att återgå till kärnfrågan: Folkomröstningen i Schweitz är ett uttryck för att folket inte accepterar en fanatisk rörelse som bevisat att dom inte tillåter ett demokratiskt statsskick i de länder som dom dominerar, utan förtrycker och manipulerar folket där t.o.m. dagisungar får hårdplugga Koranen, något som är fullständig otänkbart i vår värld. Schweitz har sagt sitt genom att mota Olle i grind.

Lidingöloppet:
Att du ställer upp för Lidingöloppets kröning av kranskulla är en trevlig tradition, tycker nog de flesta Lidingöbor och speciellt dom som ska springa loppet och tillhör den Svenska kyrkan, men kröning i Lidingö kyrka borde strida mot din övertygelse om religionsbefrielse i dina gärningar. Lidingöloppets ledning har väl inte uttalat någon speciell kyrkotillhörighet? som exempelvis KFUM/KFUK? Sanningen är nog att Lidingöloppets ledning vill få in en djup förankring i Lidingös samhälle för att kunna tjäna ännu mer pengar och tar till både ledande politiker och helt obefogat Svenska kyrkan i sin marknadsföring för att nå sina ekonomiska mål. Om Lidingöloppets organisation hävdar en viss religionstillhörighet är det väl inget fel att kranskullan kröns av någon som tillhör den aktuella kyrkan, annars ska kröningen ske på neutral mark och där ligger en idrottsarena närmast till hands, inte ett kyrkorum.

Lidingöbo (M) som tillhör Svenska kyrkan men som är starkt kritisk mot mycket som pådyvlas folket från predikstolen.

Anonym,  10 december 2009 22:41  

Nja Paul, Hitler fick inte sin makt via valet 1933. Han fick uppdraget och bildade en minoritetsregering. Genom att sätta eld på riksdagshuset och skylla på kommunisterna lyckades han få majoriteten att rösta för införandet av undantagslagar.
Denna möjlighet fanns i konstitutionen och hade utnyttjas vid ett par tidigare tillfällen.
Tidigare hade undantagslagarna varit gällande en viss period, men Hitler satte ingen tidsbegränsning. Resten är historia.

Hans

Eric,  11 december 2009 17:00  

Hans!

Så då menar du att att alla de gånger socialdemokratiska partiledare fått talmannens uppdrag att bilda regering utan att ha egen majoritet i riksdagen så har det inte skett via val?

Sanningen är den att Hitler och hans parti ställde upp i demokratiska val, blev invalda och Hitler fick uppdraget att bilda regering. Visst det var en minoritetsregering, men det är i sig inte något odemokratiskt.

Det som hände därefter var det däremot...

Anonym,  11 december 2009 17:20  

Hitlers regering och minoritetsregeringar i Sverige behöver stöd av majoriteten i riksdagen och kan inte agera emot majoritetens vilja.
Talmannens (eller vad motsvarande kune ha varit i Tyskland)fattar inget demokratiskt beslut. Han gör en bedömning och väljer vilka eller vilket parti som hr den största chansen att få riksdagens godkännande. Eftersom NSDAP fick nära 44% av rösterna var väl valet ganska logiskt.

En vecka före valet tände nassarna på riksdagshuset och gav KPD skulden för branden.
Mängder av vänsterfolk arresterades så det demokratiska valet kan ifrågasättas. Trots detta fick alltså inte nassarna egen majoritet utan fick den totala makten via undantagslagar.

Hans

Anonym,  11 december 2009 19:48  

Historiska fakta:

- Hitler fick uppdrag av Presidenten att bilda regering.
- Han blev Rikskansler och ledare för en minoritetsregering
- Avseende riksdagshusbranden är historikerna inte på det klara hur det förelåg, men en del talar för att Nazisterna inte tände på. Man kan tala om att slumpen gav dem "tur", som de sen utnyttjade för sin egen sak.
- Undantagslagarna var INTE olagliga, inte heller upplösandet av riksdagen, då majoriteten röstade för.

Däremot så är det helt klart att demokratin avvecklades i hastigt takt.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP