2010-10-13

Ansvarslöst av S om Hospice

I måndags behandlade vi frågan om folkomröstning om Lidingö Hospice på kommunstyrelsen. Vi i majoriteten har tidigare fått kritik från oppositionen för att vi har väntat med att ta upp den frågan till dess att äldre- och handikappnämnden har fattat sitt inriktningsbeslut gällande just Hospice, men nu vill Socialdemokraterna istället skjuta på avgörandet ytterligare.

Deras ställningstagande är ytterst märkligt och motiveringen direkt provocerande gentemot de som arbetar inom äldre- och handikappförvaltningen.

Äldre- och handikappnämnden har nämligen i full enighet beslutat att Lidingö Hospice ska vara kvar och att det enbart ska bedrivas palliativ vård där. Alltså precis det krav som de som har väckt frågan om folkomröstning har ställt.

Varför vill då Socialdemokraterna avvakta? Jo för att se om förvaltningen gör som nämnden har beslutat!!!

För det första kan man enbart folkomrösta om politiska beslut, inte förvaltningens förmåga att följa dem. För det andra, och det är det allvarligaste, så skickar Socialdemokraterna med detta yrkande en tydlig signal till chefer och medarbetare på äldre- och handikappförvaltningen att man inte litar på deras lojalitet och/eller förmåga att genomföra fattade beslut.

Det vore uppseendeväckande i vilken fråga det än gällde, men det är synnerligen ansvarslöst när det gäller en verksamhet som har befunnit sig i en politisk torktumlare under senaste året. Vad personalen på Hospice och deras chefer på förvaltningen nu behöver är stöd från politiken, inte ytterligare rävspel, Jag trodde faktiskt mer om Socialdemokraterna än så.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP