2010-10-08

EU föreslår ny finansskatt

I kölvattnet på finanskrisen föreslår nu EU kommissionen en särskild skatt på finansiella institutioner, Financial Activities Tax (FAT). Skatten är tänkt att vara en extra 5 % av vinsten (ovanpå annan nationell beskattning) och ska tas ut på EU-nivå.

Förslaget presenteras som ett alternativ till den s k Tobinskatten som innebär att alla finansiella transaktioner beskattas. Tobinskatten stöds främst av europas socialister men också av Tyskland. Problemet med Tobinskatten är bara att om den inte blir gemensam för hela världen flyttas bara transaktionerna någon annanstans.

Men inte heller FAT är utan invändningar. För det första förändras maktbalansen mellan EU och dess medlemsländer i den stund EU ges en egen beskattningsrätt. Då tar man ett stort steg mot överstatlighet, snarare än dagens mellanstatliga samarbete.

För det andra har man bara bestämt att man vill beskatta finansmarknaden som någon slags påföljd för den finansiella krisen, men man har inte bestämt vad pengarna ska användas till. På något sätt känns det som att börja i fel ände...

PS Något förvånande hittar jag inte en enda rad om detta nya skatteförslag på de fyra stora tidningarnas hemsidor. Är deras bevakning av EU verkligen så dålig?

3 kommentar(er):

Anonym,  9 oktober 2010 00:50  

Ja, om man googlar på "Financial Activities Tax" får man 213 000 träff. Om man bara vill ha svenska webbsidor får man 9 träff varav 2 från Paul L...

Anonym,  9 oktober 2010 00:57  

Vid en närmare läsning av de 9 träffen härrör faktiskt 3 från Paul. Övriga 6 är inte på svenska...
Jag som levde i tron att det bara var den kommunal- och landstingspolitiska bevakningen som var dålig i våra media.

Populisten 11 oktober 2010 11:22  

Ack ja, den politiska eliten tar chansen att utöka sin makt över medborgarna mha ännu en skatt. Ena dagen är det miljön som används som svepskäl andra är det finanskrisen, syftet är dock ett och samma: att få mer pengar att leka med så att medborgaren får mindre.

Är verkligen mer politisk kontroll lösningen på finanskrisen? Var inte suprimelånen som startade hela eländet en politisk konstruktion? Var inte de isländska bankerna styrda av politiker eller f.d. politiker? Osv...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP