2010-10-18

Hårdvinklat och felaktigt i SvD

Under mina snart 8 år som komunalråd har Svenska Dagbladet aldrig ägnat Lidingö mer än ett högst förstrött intresse. En handfull notiser är allt som har skrivits genom åren och den journalistiska lokalbevakningen har legat långt efter Dagens Nyheter, Radio Stockholm, ABC-Nytt och TV4 Stockholm.

När 8000 lidingöbor gick man ur huse för att demonstrera mot biltullar t ex skrev Svenska Dagbladet inte en enda rad, bara för att ta ett exempel. När vi etablerar en helt ny stadsdel (Daénum) blev det möjligen en notis, men inte mer, för att ta ett annat.

När Svenska Dagbladet nu för en gång skull väljer att ägna en helsida åt Lidingö i form av det förestående övertagandet av Storholmsöarna från Vaxholm blir det dessvärre en hårdvinklad artikel (än så länge inte upplagd på nätet), med en kvällstidningsrubrik och felaktigheter skriven av en praktikant.

För det första är det inte fråga om "stopp för fler bofasta på Storholmen". Var och en är fri att flytta dit man vill. Däremot har vi ur stadsplaneringssynpunkt bedömt att ögruppen bäst lämpar sig för fritidshusboende och därför vill vi inte med stora byggrätter uppmuntra till en omfattande permanentbosättning där.

För det andra har inte Lidingö "krävt av Vaxholm" att Storholmsöarna ska klassas som fritidshusområde när de nyligen gjorde en detaljplan för området inför övertagandet, utan något båda kommunerna var helt överens om.

För det tredje har Storholmsborna redan kommunalt vatten från Lidingö.

För det fjärde är det inte frågan om att Lidingö inte vill "stötta öbornas önskan" om att få kommunalt avlopp. Dels råder det delade meningar mellan öborna då ett antal fastighetsägare har investerat i egna lokala lösningar som man i så fall har gjort förgäves, dels måste man bedöma det samlade behovet mot bakgrund av att öarna fortfarande huvudsakligen utgörs av fritidshus. För närvarande ser vi det inte som aktuellt att koppla in Storholmsöarna på det kommunala avloppsnätet, men det är en fråga som kommer att omprövas regelbundet.

För det femte är det inte korrekt att skriva att Storholmsboarna får en förhöjd soptaxa. För permanentboende kan den bli högre, men också lägre beroende på hur många hämtningstillfällen man väljer. För fritidsboende blir den lägre.

För det sjätte, genom att "citera" mig med orden "Vi har inte bett att få ta över Storholmen..." ger man intrycket av att våra nya lidingöbor är ovälkomna. Så är inte fallet. Det jag sa var "Det är inte vi som har bett att få ta över Storholmsöarna, utan initiativet kommer från Vaxholm." som en beskrivning av varför frågan aktualiserats, inte för att markera en ovilja.

Vidare beskrev jag Vaxholms utmnaning att ge Storholmsborna en bra kommunal service pga. av ögruppens geografiska läge och att vi därför var "beredda att ta ett regionalt ansvar" såsom varandes en större kommun med bättre resurser, men framförallt med ett för Storholmsborna bättre geografiskt läge. Jag påpekade också att en förutsättning för oss var att en majoritet av Storholmsborna ville byta kommun.

Det har de gjort och därför ska de, oavsett vad Svenska Dagbladet insinuerar, känna sig varmt välkomna till Lidingö från årsskiftet.

33 kommentar(er):

Anonym,  18 oktober 2010 15:33  

"Däremot har vi ur stadsplaneringssynpunkt bedömt att ögruppen bäst lämpar sig för fritidshusboende och därför vill vi inte med stora byggrätter uppmuntra till en omfattande permanentbosättning där."

Och det är självklart att du och kommunen ska bestämma vad som lämpar sig och inte låta de som eventuellt vill bosätta sig där avgöra själva?

Politikens gränser var mycket på ropet att diskutera i somras och det är onekligen fortsatt aktuellt.

Paul Lindquist 18 oktober 2010 23:50  

Ja, hur ett samhälle ska utvecklas bör nog beslutas i demokratisk ordning då det påverkar såväl den fysiska miljön för omgivningen som kommunens ekonomi.

Ta bara en sådan sak som barnens skolskjuts. För de 18 skolbarn som bor på Storholmen betalar Vaxholm idag 2,1 mkr, det är mer än 100 tkr per barn. Mer än vad själva utbildningen kostar.

Självklart måste de barn som bor på Storholmsöarna kunna komma till skolan, men ur detta perspektiv kanske inte kommunen med stora byggrätter ska uppmuntra ännu fler barnfamiljer att flytta ut.

Det finns även andra skäl som brist på parkeringsplatser i Trolldalen - det är inte självklart att ta mer värdefull grönmark i anspråk för detta ändamål.

Och hur ska man på ett rimligt sätt kunna tillhandahålla hemtjänst om det behovet uppstår. Vi kan då inte kräva att någon flyttar, utan man har rätt till det stödet.

Dessa är några av de aspekter som ligger grund för bedömningen att Storholmsöarna i huvudsak passar bäst som fritidshusområde.

Jonas,  19 oktober 2010 09:06  

Det är uppenbart att ni inte är intresserade av att ta kostnader för Storholmen. Att göra anspråk på värdefull grönmark fungerade ju bra när golfbanan vid Ekholmsnäs byggdes. Ni kan inte stoppa tillväxten på Storholmen, ni kommer bara bromsa den. Se på Trolldalen som för 20 år sedan bara var fritidshus.

En fråga: Kommer vägtunneln vid Kottlas vara eller icke vara beslutas i demokratisk ordning?

Anonym,  19 oktober 2010 11:08  

Med större byggrätter ökar skatteintäkterna troligtvis ganska markant och det bör väl även bli en del storskalsfördelar?


mvh

Krister

Anonym,  19 oktober 2010 11:13  

Anonym, på vilket sätt skulle skatteintäkterna öka "markant" med större byggrätter?

Krister,  19 oktober 2010 11:30  

Hej

I min värld innebär större byggrätter fler boende vilket borde innebära ökade skatteintäkter. Men jag är ingen expert.

mvh

Krister

Anonym,  19 oktober 2010 12:22  

Det beror ju på vart de boende kommer ifrån, flyttar de från Lidingö har det ju ingen som helst betydelse.

Sedan ställer den kommunala skatteutjämningen till det. Det tar cirka två till tre år innan den slår igenom samtidigt som kommunen får kostnaderna direkt. Därefter får kommunen medelskattekraften x 115% x antalet invånare. Och det var det där med "markant" ökade skatteintäkter som jag undrade över.

Anonym,  19 oktober 2010 13:16  

Om de flyttar inom Lidingö så blir det ändå en tom bostad på Lidingö som några nya flyttar in i.

Unknown 19 oktober 2010 14:42  

Hej och tack för att du tar dig tid att diskutera Storholmen.

Majoriteten av de som förvärvat fastigheter på Storholmen har gjort det i fritidssyfte. Jag är övertygad om att majoriteten av ägarna av fastigheter på Storholmen vill bevara områdets pittoreska och charmiga fritidskaraktär. Fastboende som hårt börjar driva frågor om ökad kommunal service, asfaltering etc dyker nästan alltid upp i fritidshusområden. Behåll och bevara Storholmens karaktär som fritidsområde!

Dock är det endast en tidsfråga innan kommunalt avlopp kommer att införas - detta gäller i stort sett alla fritidshusområden i Sverige. Det finns alltid de som "just har investerat" i enskilt avlopp oavsett när ett beslut om kommunalt avlopp tas. Det finns också exempel på Storholmen där enskilda avlopp inte fungerar och där det smutsiga vattnet på olika sätt når ut i Värtan. Är det inte lika bra att Lidingö och Moderaterna är proaktiva och snarast beslutar om kommunalt avlopp, eftersom det ändå måste ske någon gång?

Publicist 19 oktober 2010 17:59  

Intressant tema, återkoppling till artikel i SVD och diskussion.

Till att börja med vill jag poängtera att jag har all respekt för ekonomi men när den tar överhand framför mänskliga värden då tycker jag att politiker har tappat bort sitt uppdrag och då kan jag inte hålla tyst! Paul vi kanske skall klassa hela Norrland som fritidsområde! Det är ju trots allt i många avseende en belastning för hela Sverige. Det mest prekära är att vi pratar om Storholmen, som ligger 20 min från Stureplan/Stockholm, alltså mycket bättre läge än t e x hela Värmdö som successivt håller på att riva ner det mossiga fritidshustänket i Stockholms närområden. Anledningen Paul, är att city/närområde blir allt mer överbefolkat och tillgång till vatten/grönområden begränsat. Jag är övertygad om att den sönderstressade Storstadsbon kommer allt mer att söka lösningar för kvalitativt boende, detta för hela familjen, där man kan känna annat än storstadens stress och hets. Den miljön finns på Hälsans ö Lidingö, trots stora byggrätter och detaljplanerad områden med villatänk. Varför inte då ta chansen, med stolthet, att peka ut dessa öbor som ett föredöme när det gäller att kämpa för sin permanentstandard. Fr o m årsskiftet tillhör Storholmen Lidingö. Då är det dags att ta ditt ansvar. Det känns nämligen inte som att man bör upplåta dessa allt färre vatten/grönområden till någon form av lyxkonsumerande fritidsboende två veckor om året. Dessa individer, som dessutom inte har vett att hålla ordning på sina egna tomtområden. Det är en skam för den moderna människan och ett hån mot dem som söker ett andningshål i ett allt tuffare storstadsklimat. Att du som politiker dessutom har ett ansvar inför vår miljölagstiftning att se till att inte Storholmen är ett framtida miljöproblem är uppenbart. Omställningen som blir i anslutning till avloppsfrågan kommer väcka en del fritidsboende Storholmare. Ett lyxigt fritidsboende 20 min från Stureplan måste vårdas enligt miljölagstiftning och den anpassningen kommer förmodligen att innebära att man gräver upp hela ön. Jag tror att det är dags att bestämma sig för att man inte kan hindra en utveckling som redan påbörjats d v s upplåt bra boende till familjer som söker en alternativ miljö till stress och hets. En uppmaning till dig Paul med kollegor är att vakna innan du har en surdeg på halsen som du inte kan hantera. Storholmen har redan fått en helsida i Svenska Dagbladet!

Publicist 19 oktober 2010 17:59  

Intressant tema, återkoppling till artikel i SVD och diskussion.

Till att börja med vill jag poängtera att jag har all respekt för ekonomi men när den tar överhand framför mänskliga värden då tycker jag att politiker har tappat bort sitt uppdrag och då kan jag inte hålla tyst! Paul vi kanske skall klassa hela Norrland som fritidsområde! Det är ju trots allt i många avseende en belastning för hela Sverige. Det mest prekära är att vi pratar om Storholmen, som ligger 20 min från Stureplan/Stockholm, alltså mycket bättre läge än t e x hela Värmdö som successivt håller på att riva ner det mossiga fritidshustänket i Stockholms närområden. Anledningen Paul, är att city/närområde blir allt mer överbefolkat och tillgång till vatten/grönområden begränsat. Jag är övertygad om att den sönderstressade Storstadsbon kommer allt mer att söka lösningar för kvalitativt boende, detta för hela familjen, där man kan känna annat än storstadens stress och hets. Den miljön finns på Hälsans ö Lidingö, trots stora byggrätter och detaljplanerad områden med villatänk. Varför inte då ta chansen, med stolthet, att peka ut dessa öbor som ett föredöme när det gäller att kämpa för sin permanentstandard. Fr o m årsskiftet tillhör Storholmen Lidingö. Då är det dags att ta ditt ansvar. Det känns nämligen inte som att man bör upplåta dessa allt färre vatten/grönområden till någon form av lyxkonsumerande fritidsboende två veckor om året. Dessa individer, som dessutom inte har vett att hålla ordning på sina egna tomtområden. Det är en skam för den moderna människan och ett hån mot dem som söker ett andningshål i ett allt tuffare storstadsklimat. Att du som politiker dessutom har ett ansvar inför vår miljölagstiftning att se till att inte Storholmen är ett framtida miljöproblem är uppenbart. Omställningen som blir i anslutning till avloppsfrågan kommer väcka en del fritidsboende Storholmare. Ett lyxigt fritidsboende 20 min från Stureplan måste vårdas enligt miljölagstiftning och den anpassningen kommer förmodligen att innebära att man gräver upp hela ön. Jag tror att det är dags att bestämma sig för att man inte kan hindra en utveckling som redan påbörjats d v s upplåt bra boende till familjer som söker en alternativ miljö till stress och hets. En uppmaning till dig Paul med kollegor är att vakna innan du har en surdeg på halsen som du inte kan hantera. Storholmen har redan fått en helsida i Svenska Dagbladet!

Anonym,  19 oktober 2010 18:27  

Publicist säger sig ha all respekt för ekonomi. Ja, det tycker jag man ska ha, särskilt när det gäller andras pengar. Det är vi väl överens om, eller hur?

Publicist 19 oktober 2010 22:30  

Jag vet inte om anonym åsyftar "respekt för ekonomi" med ironi. I sådant fall vill jag påminna honom om att vi bor i Sverige och att vi har ett socialt skyddsnät/skattesystem som emellanåt slår lite olika. Därav mitt Norrlandsexempel. Din skattekrona är inte öronmärkt för dig och "andras pengar" är våra pengar. Men du kanske inte har skolbarn eller någon i din närhet som behöver sjukvård. Du kanske också tycker att det är OK att kommunen dikterar villkoren för var du skall bo inom din kommunen. Kom igen! Lidingö är ingen fattig kommun som huserar massa kommunala problem, utan snarare en rik kommun både socialt, ekonomiskt och i välbefinnande.Lidingö har dessutom inte, likt Vaxholm, en mängd öbor att hantera.Om kommunbudgeten är så ansträngd och sista raden på resulaträkning blir så illa för att man bereder förutsättningar för cirka 300, i dess ytterlighet, permanenthushåll en normal kommunal standard så hjälper jag gärna till att räkna och täppa till dessa hål. Ekonomin har blivit en principsak i våra kommunala styren så man glömmer bort människorna som drabbas. Ta en tur på Lidingö och titta på vad det är för boende som finns här!

Anonym,  19 oktober 2010 23:33  

Det är väl just för att skattepengarna ska användas för människorna som verkligen behöver som det inte ska finnas någon ovillkorlig rätt att rekvirera skattepengar, utan att det först fattas politiska beslut hur våra gemensamma skattepengarna ska användas. Jag har naturligtvis inga invändningar mot "bra boende till familjer som söker en alternativ miljö till stress och hets". Men kostnaderna som samhället ska stå för i detta sammanhang måste vägas mot andra angelägna ändamål. Det är precis det som är politikernas uppgift även om de hotas med "surdeg på halsen" (hur ser en sådan ut?).

Paul Lindquist 19 oktober 2010 23:58  

Jonas!

Om vi inte var beredda att ta kostnaderna hade vi inte välkomnat Storholmsöarna till Lidingö. Men eftersom vi ser till deras bästa och anser att vi ska ta ett regionalt ansvar så gör vi det även om det blir en viss kostnad.

Självklart kommer vägtunneln att beslutas i demokratisk ordning, precis som alla andra politiska beslut vi tar. vad är det du vill insinuera?

Publicist!

Du tycks förbise att Storholmsöarna till skillnad från såväl Norrland som Värmdö saknar fast förbindelse med omvärlden. Det medför såväl svårigheter för permanetboende som ökade kostnader för den kommunala service vi har skyldighet att ge.

Den kostnaden får alla skattebetalarna vara med och betala. Som förtroendevald har jag ett ansvar för att hålla nere den kostnaden samtidigt som jag ska se till att vi håller en god kommunal service.

Som exempel måste de barn som bor på Storholmsöarna få skolskjuts även om det är en merkostnad. Väljer ytterligare barnfamiljer att flytt dit gäller samma sak för dem. Men för den skull behöver vi ju inte via stora byggrätter driva på en utveckling som innebär att många fler barnfamiljer gör samma val.

Dessutom finns många andra aspekter som brist på parkeringsplatser vid Mor Annas brygga och beverandet av den kulturhistoriska miljö som finns på öarna idag.

Publicist 20 oktober 2010 07:53  

Ja du Paul, Storholmen kanske inte har landförbindelse och bilväg, det kanske är just det som gör öarna så attraktiva för många barnfamiljer. Man slipper vara orolig för att stor stadsjeepar kör över sina barn när dem är ute och leker. Du bör också titta på vad som händer i omvärlden vad det gäller alternativa transporter till bilar. Värmdö och Lidingö har redan båtkommunikation med city. Vaxholm med dess öar likaså och det finns många fler exempel.
Du kanske skulle titta vad det skulle innebära att upphandla/skaffa en färja som går mellan den södra bryggan på Storholmen och landfästet Mor Annas och kanske andra nyinvesterade bryggsystem på Lidingösidan. Man kanske t o m kan ta någon krona betalt av de åkande så får du indirekt en och annan krona tillbaka till skattkistan. Dessutom kanske fler kan ta del av det kulturhistoriska arvet som påstås finnas på Storholmen. Jag vet dessutom att Storholmsborna har visats sig villiga att hjälpa dig att titta på den lösningen.

Diskussionen verkar ju ramla över mycket på ekonomi, även anonym är ju inne på den linjen. Du kanske skall börja redovisa exakt var skon klämmer, är det ekonomin kring skolskjutsen? Vilka pengar är det vi pratar om i förhållande till andra kostnader. Du skall redan nu erbjuda en stor andel boende på Storholmen kommunal service och dem blir inte färre. Det känns som du straffar de som vill bo på Storholmen med sina barn för att skolskjutsen kostar pengar eller för att det inte går att transportera sig med bil? Vi lever i 2010 det finns alternativ till bil.

Du pratar även kulturhistoriskt miljö. Pinsamt! har du varit ute på Storholmen och sett delar av kulturhistoriska arvet förfalla? Om du värnar om detta får du nog kika på något lagrum som erbjuder tvångsförvaltning.

Låt inte Storholmsborna bli andra klassens kommunmedborgare eller "hang arounds" för 500m vatten skiljer oss från övriga Lidingöbor.

Paul Lindquist 20 oktober 2010 09:43  

Publicist!

Ja jag har varit på Storholmen vid ett flertal tillfällen och är väl bekant med hur det ser ut.

Om det är slottet du syftar på har förfallet gått så långt att det sannolikt är bortom räddning. Du får ursäkta om jag åter tar till ett ekonomiskt argument (det är en yrkessjukdom man får när man ansvarar för att andras pengar används väl), men att renovera upp slottet skulle kosta åtskilliga 10-tals miljoner och vid en tvångsförvaltning blir det skattebetalarna som får stå för den notan. Den prioriteringen är jag inte beredd att göra.

Vad gäller båtkommunikation har vi en dialog med Landstinget/Vaxholmsbolaget som är de som ansvarar för den servicen. För att möjliggöra detta har vi tagit upp i investeringsbudgeten att bygga en brygga på Lidingösidan.

Jag förstår inte vad du menar med att "straffa Storholmsborna". Vi 1) tar ett regionalt ansvar för Storholmsbornas bästa, 2) ser till att de får samma kommunala service som övriga lidingöbor och 3) gör investeringar i bl a ny brygga och gång- och cykelväg för att förbättra kommunikationen till- och från Storholmsöarna.

Diogenes,  20 oktober 2010 12:08  

Hej Paul,

Du skriver: "... måste de barn som bor på Storholmsöarna få skolskjuts även om det är en merkostnad."

Kan du alltså nu lova att storholmsbarnen får behålla skolskjutsen nästa år?

Mvh / Diogenes

Paul Lindquist 20 oktober 2010 14:47  

Diogenes!

Enbart på grund av avstånd får inga elever skolkjuts på Lidingö. Däremot om det finns individuella behov. Det kan vara rörelsehinder, farlig trafikväg eller som i Storholmsöarnas fall avsaknad av broförbindelse.

Beslut om skolskjuts fattas av utbildningsnämnden och exakt hur den kommer att utformas får vi återkomma om.

Publicist 20 oktober 2010 17:23  

Bra Paul, nu börjar vi närma oss en konkret diskussionsnivå och positiv grundinställning. När det gäller slottet är vi helt överens. Det borde rivas och istället borde fokus läggas på att förvalta en helt unik parkmiljö.

Ytterligaren en ny dimension i din blogg och tidigare lite torftiga syn på Storholmsborna är din öppenhet för lösningar när det gäller kommunikation.

Nu skall du också bara riva ner din ekonomimurar som skuggar och begränsar ditt tänk i anslutning till hela ditt uppdrag att värna om komuninvånaren. Det jag tänker på är att en detaljplan enligt lagstiftning skall ta hänsyn till en ”långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och kommande generationer”. Miljöfrågan och miljölagstiftningen är ytterligare en dimension i den frågan och då tänker jag på VA. Om du dessutom hittar bra lösningar på kommunikationerna skapar vi en bättre infrastruktur för båtpendlarna som också kommer ha en poitiv inverkan på miljön.

Konkret ligger det således i ditt uppdrag och intresse att bereda nödvändiga insatser för att ovanstående lagstiftning efterlevs. Lägger du dessutom till att Storholmsborna är beredda att ta sitt kommunala ansvar och hjälp dig så borde du buga och bocka.

Bereder du väg för dess legala förutsättningar för Storholmsbornas entré till Lidingö kan du då också, med stolthet, välkomna Storholmsborna med likvärdiga förutsättningar som övriga Lidingöbor.

Publicist 20 oktober 2010 17:27  

Paul, jag glömde att fråga, var är bryggan planerad som ni tagit upp i investeringsbudget och när är bygget aktuellt?

Publicist 20 oktober 2010 19:06  

Provar igen.. har försökt publicera nedanstående vid tre tillfällen men inte lyckats?

Paul, med referens till att du varit på Storholmen.

När det gäller slottet är vi helt överens. Det borde rivas och istället borde fokus läggas på att förvalta en helt unik parkmiljö.

Jag är glad över din inställning till lösningar för Storholmsbornas kommunikation.

Nu borde du också öppna ditt sinne för samtliga faktorer i ditt uppdrag och att värna om komuninvånarna inte bara ekonomi. Det jag tänker på är att en detaljplan enligt lagstiftning skall ta hänsyn till en ”långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och kommande generationer”. Miljöfrågan och miljölagstiftningen är ytterligare en dimension i den frågan och då tänker jag på VA. Om du dessutom hittar bra lösningar på kommunikationerna skapar vi en bättre infrastruktur för båtpendlarna som också kommer ha en positiv inverkan på miljön.

Konkret ligger det således i ditt uppdrag och intresse att bereda nödvändiga insatser för att ovanstående lagstiftning efterlevs. Lägger du dessutom till att Storholmsborna är beredda att ta sitt kommunala ansvar och hjälp dig så borde du buga och bocka.

Bereder du väg för dess legala förutsättningar för Storholmsbornas entré till Lidingö kan du då också, med stolthet, välkomna Storholmsborna med likvärdiga förutsättningar som övriga Lidingöbor.

Paul Lindquist 20 oktober 2010 20:08  

Tekniska nämnden har tagit upp den i sitt budgetäskande för nästa år. Exakt placering känner jag inte till.

Publicist 21 oktober 2010 10:39  

Paul,

Med referens till att du varit på Storholmen.

När det gäller slottet är vi helt överens vi borde/skall inte belasta skattebetalarna med detta, det var ironi i det jag skrev. Men slottet är ett pinsamt inslag i nuläget och borde kanske rivas och istället borde fokus läggas på att förvalta en helt unik parkmiljö.

Du påstår att du tar ett regionalt ansvar för Storholmsborna, gör du det? Det jag tänker på är att en detaljplan enligt lagstiftning skall ta hänsyn till en ”långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och kommande generationer”. Det bor 65 permanenta hushåll i området och ökar stadigt, är klassning fritidshusområde då rätt?

Vad det gäller den kommunala servicen och likvärdighet med övriga Lidingöbor? VA Paul, är en viktig kommunal service inte minst med tanke på miljöfrågan och miljölagstiftningen. Det låter tveksamt att du ens är beredd att koppla på Storholmsborna på ert kommunala nät?

Fantastisk nyhet med bryggan! Om man hittar bra lösningar på kommunikationerna skapar vi en bättre infrastruktur för båtpendlarna som också kommer ha en positiv inverkan på miljön.

Paul Lindquist 21 oktober 2010 11:25  

Slottet är privatägt. Vi kan inte bra göra om det till park hur som helst. Rivs slottet kan normalt sett motsvarande byggrätt utnyttjas för en ny byggnad (med reservation att jag inte vet exakt vad som står i detaljplanen).

När det gäller avloppsnät har vi inte definitivt avfärdat en kommunal anslutning i framtiden, men vi avser inte att göra det just nu.

Det kommer att bli ett informationsmöte i slutet av november (datum ännu ej fastställt), då kommer du och övriga Storholmsbor ha möjlighet ställa alla era frågor till personer med sakkunskap på alla relevanta områden. Det är nog bättre än att vi fortsätter diskutera detaljer här.

Anonym,  21 oktober 2010 15:03  

Det stora problemet är att hela 75% av avloppen på Storholmen inte uppfyller kraven i miljöbalken. 80 fastigheter är permanentbodda av ca 230. Dock spenderar många ”fritidsboende” större delen av året där och avloppen klarar inte det trycket. Varför ska då istället varje enskilt avlopp upprustas? En investering som i längden överstiger kostnaden för ett gemensamt kommunalt avlopp.

Eftersom rådande VA situation kräver en omedelbar lösning så hoppas jag att inte kommunen FÖRST kräver att fastighetsägaren ska investera i en kostsam upprustning av enskilt avlopp för att SEN "när ni omprövat beslutet" bli ålagd att anlägga ett kommunalt VA.

I områden som är känsliga för näringsämnesbelastning råder en hög skyddsnivå och där ställs högre krav gällande enskilda avloppsanläggningar. Storholmsöarna klassas som ett område med hög skyddsnivå.

Länsstyrelsen framhöll redan i ett yttrande över programsamrådet (föreliggande detaljplaneförslaget) att ”fastigheterna borde anslutas till ett gemensamt system för spillvattenhantering”- ”Enligt EUs ramdirektiv för vatten är målet att god ekologisk status skall uppnås i alla vattenförekomster till år 2015 och att statusen inte får försämras. Stora Värtan är bland annat påverkad av övergödning och har i vattenförvaltningsarbetet bedömts ha en otillfredställande ekologisk status...det finns risk för att god status inte kommer att uppnås till år 2015. Därför är det angeläget att minska belastningen av näringsämnen i Stora Värtan. "

En gemensamhetsanläggning med påkoppling till det kommunala VA nätet är en bättre och mer långsiktig lösning, både för miljön och för fastighetsägarna, än upprustning av en mängd enskilda avlopp.

Anonym,  27 oktober 2010 10:45  

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=olagliga_avlopp_pa_storholmen&videoid=1102532

Anonym,  27 oktober 2010 13:57  

Paul Lindquist,
 det är väl positivt att SVD skriver om Storholmen och kommunen även om det i skrivelsen förekommer felaktigheter. Det är ju som du säger en praktikant som har skrivit.
 Det märkliga är dock att det finns så många felaktigheter i SVD's artikel, det finns ju möjligheter till korrekturläsning!


Det finns dock ett ämne som alltid återkommer och det är avloppsfrågan. 
Jag citerar dig: " När det gäller avloppsnät har vi inte definitivt avfärdat en kommunal anslutning i framtiden, men vi avser inte att göra det just nu".
 Vad är det för ett meddelande? 
Det säger absolut ingenting. Som en kontrast till detta veliga budskap kan man då läsa vad min namne "Anonym" säger om EU's ramdirektiv: 
"Enligt EU's direktiv för vatten är målet att god ekologisk satus skall uppnås i alla vattenförkomster till år 20015...." 

I din egen kommentar om avloppsfrågan finns ingen tidsangivelse.
Den ekonomiska oro som du uttrycker står ju i bjärt kontrast till den iver med vilken du har velat sjösätta tunnelptojektet på Lidingö , där man velat erbjuda de av tunnelbygget drabbade lidingöbor kompensation i de fall deras hus skulle rivas och flyttning ske.
Glädjande nog skall ju inte tunnelbygget bli av och det innebär ju att där finns en halv miljard kronor och ta av vid kommunens kostnader för avlopp vid ett övertagande.

 
Det centrala just nu är att i det miljötänk som finns på vår vackra ö (dit räknar jag även Storholmen), där du förhoppningsvis tar ansvar för planerande av avlopp.

 Om frågan behandlas positivt kan den bli ett prejudikat för hur liknande frågor skall behandlas i framtiden.
 

Anonym,  27 oktober 2010 14:30  

Tack för ovan inlägg, i debatten skall också tilläggas att fastighetsägarna själva finansierar stamnätet på ön. Den kostnad det eventuellt medför för kommunen är en sjöledning, dock får kommunen tillbaka medel genom anslutningsavgifterna.

Paul Lindquist 27 oktober 2010 14:54  

Självklart ska avloppshanteringen på Storholmsörna vara fullgod, men om detta ska ske via individuella lösningar, gemensamt hantering ute på öarna eller en påkoppling på Lidingös avloppsnät återstår att se.

Öarna har tillhört Vaxholm i 27 år (och dessförinnan Österåker). Under alla dessa år har ingen anslutning till det kommunala avloppsnätet skett.

Det är inte rimligt att vi ska ta ställning till detta innan ögruppen ens tillhör Lidingö, än mindre haft möjlighet att granska förhållandena bedömt behovet och diskuterat med öborna hur man bäst löser situationen.

En eventuell anslutning till det kommunala VA-nätet har inget med tunnelprojektets finansiering att göra. Det förstnämnda finansieras genom fastighetsägarnas anslutningsavgifter och (i den mån inte dessa räcker till) det övriga VA-kollektivet via VA-taxan. En bergtunnel däremot skulle ha finansierats med kommunalskatt.

Anonym,  27 oktober 2010 15:57  

Hej Paul,
Du skriver på bloggen ovan "För närvarande ser vi det inte som aktuellt att koppla in Storholmsöarna på det kommunala avloppsnätet", i Lidingö tidning så säger du samma sak (och i svenskan men där kände du dig felciterad). På vilket sätt menar du att du inte har tagit något beslut innan ögruppen tillhör Lidingö??

Publicist 27 oktober 2010 16:01  

Men käre Paul, nu känns det väl som att du kom snett i dina kommentarer. Det finns en anledning till att Lidingö är bättre lämpad att förvalta Storholmen än Vaxholm innan Österåker. Landavstånd med kommunal infrastruktur såsom närhet t e x till VA känns som att Lidingö är ett självklart val för framtiden. Överflyttningen har dessutom skötts under demokratiska former eller du kanske vill överklaga detta.

Du referar till att öarna tillhört Vaxholm i 27 år och att man inte tidigare exponerat VA-frågan. Jag måste återigen påminna att vi lever i 2010, världen förändras och miljökraven är lite annorlunda idag än för 27 år sedan. Storholmsborna har exponerat miljöfrågan innan kommunbytet blev officiellt. Likaså Länsstyrelsen som framhöll redan i ett yttrande över programsamrådet (föreliggande detaljplaneförslaget) att ”fastigheterna borde anslutas till ett gemensamt system för spillvattenhantering”. Det är en skyldighet som kommun att en detaljplan skall erbjuda en ”långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och kommande generationer”. Sen kan man ju tycka att det är tråkigt att det blir Lidingö som måste ta ansvaret för att lagstiftning följs. Om man tvingar öborna till individuella lösningar, detta till trots, att man sagt sig villiga att hitta en gemensam lösning har man också från kommunens sida markerat hur man ser på ön. Vad det gäller öns status avseende undermåliga avlopp så kan du titta på inslaget i TV4:a. Medan du velar så är miljöförstörelsen ett faktum. Jag törs mig påstå att öborna är angelägna om att inte framstå som miljöbovar och det borde övriga i kommunen också var intresserad av, inte minst politiker. Jag är mest förvånad över att du inte säger ja direkt då man dessutom är beredd att investera i stamnätet själva.

Det vore ju tråkigt om Lidingöborna måste skämmas i officiella mediasammanhang för att man som folkvald inte tar sitt ansvar.

Anonym,  28 oktober 2010 00:44  

Jag vil också gärna referera och tipsa om det program du själv var med i Paul.
Däär upprepade du igen att du inte vill ta ställning till avloppsfrågan.
Det borde vid det här laget framstå med all tydlighet att avloppsfrågan bör lösas snarast.
Vaxholms kommun planerade att göra något konkret för att hjälpa öborna.
Vidare framgick det väl klart i samma TV program att avloppsfrågan kräver en omedebar reaktion från Kommunen, något som dessutom stämmer överens med vad landstinget rekommenderar och och är i överensstämmelse med EU's krav.

Tunneln som inte blev av,skulle betalas av skattebetalarna, medan det andra betalas av VA taxan. Det förstår jag, men det handlar om prioriteraingar.

Har man för litet på ett konto kan man föra över.
Du kan säkert få tips av storholmsbor när du har informationsmötet.

Hur detta skall lösas är naturligtvis din o kommunens sak, men du måste inse att ett övertagande måste innebära ett agerande nu!


Det duger inte att i alla intervjuer enbart säga" Vi får se först så får vi se se'n"

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP