2010-10-27

Sänkt skatt från årsskiftet

Sänkt kommunalskatt, satsningar på den yttre miljön och investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det är huvuddragen i vårt budgetförslag för 2011.

Vi förslår idag en sänkning av kommunalskatten med 24 öre under 2011. Den nya skattesatsen blir då 18,62 kronor, vilket vid en oförändrad landstingsskatt ger en samlad kommunalskatt på 30,72 kronor.

För en familj med 500 000 kronor i årsinkomst innebär det en skattesänkning på 1 200 kronor. Sedan 2005 har vi sänkt skatten med sammanlagt 75 öre, motsvarande 3 750 kronor/år för samma familj.

Samtidigt görs stora satsningar inom skola, infrastruktur och parkskötsel samtidigt som avgifterna för ledsagning och boendestöd tas bort. En ny idrottshall och en konstgräsplan kommer att byggas i den nya stadsdelen Dalénum.

Budgetförslaget innebär att stadens nämnder i princip får alla sina önskemål för de olika verksamheterna tillgodosedda. Extra resurser kommer exempelvis att gå till att förstärka socialförvaltningens familjeenhet, gymnasieelever i behov av specialgymnasium och utökade öppettider inom den öppna förskolan från en till fem dagar i veckan.

Fem miljoner kronor avsätts till underhåll och asfaltering av vägar och cykelvägar. Samma belopp drogs in som ett led i förra årets besparingar, en neddragning som nu återställs. Öns parker och grönområden ska få ett lyft genom ett ökat anslag med två miljoner. Pengarna är avsedda att förbättra grönområden, parker och lekplatser. Avgifterna för ledsagning och boendestöd tas bort.

Vidare föreslår vi att 300 miljoner kronor satsas på investeringar i stadens fastigheter och anläggningar. Det handlar bland annat om renovering av Rudboda skola samt åtgärder för förbättrad miljö och energibesparing, som byten av ventilationssystem och installationer av bergvärme. Stora resurser läggs också på skolköken. Flera kök kommer att behöva rustas och anpassas i samband med att nya entreprenörer tar över ansvaret för skolmaten nästa år. Vidare investeras i en ny idrottshall och konstgräsplan i Dalénum samt upprustning av Breviksbadet.

3 kommentar(er):

Anonym,  27 oktober 2010 10:46  

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=olagliga_avlopp_pa_storholmen&videoid=1102532

Bra inslag!

fritidskläder 30 oktober 2010 22:48  

sänka skatten? Det har vi hört innan men inte har vi sett något av de ännu!

Paul Lindquist 31 oktober 2010 12:18  

De 51 öre vi redan har sänkt skatten med i omgångar sedan 2005 borde du ha sett i lönekuvertet. Den sänkning vi nu föreslår kommer du att se på januarilönen.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP