2010-10-12

S säger nej till ny förskola i Torsvik

Vid gårdagens kommunstyrelse yrkade Socialdemokraterna avslag på förslaget att bygga en ny förskola i Torsvik istället för den mögelskadade som barnen redan tvingats evakuera ifrån. Socialdemokraterna tycker tydligen att det är helt i sin ordning att barnen permanent ska ha sin förskola i vad som är tillfälliga baracker på skolans fotbollsplan.

Vad är då Socialdemokraternas motiv till sitt ställningstagande:

  1. Skolornas lokalkostnader har ökat de senaste åren. Ja det stämmer, därför att elevantalet har ökat och det kräver nya lokaler och nybyggda lokaler är som regel dessutom dyrare än gamla. Men vi kan ju inte gärna låta bli att bygga nya lokaler när barnen blir fler bara för att det kostar pengar. Dessutom har vi höjt skol- och förskolepengen extra mycket de senaste åren bl a för att kompensera för ökade lokalkostnader. Så agerar en ansvarsfull ledning!
  2. Politiken måste stärka sitt inflytande över processen, Eh, jaha. Frågan har behandlats i utbildningsnämnden vid minst två tillfällen, förslaget har reviderats efter nämndens synpunkter och kommunstyrelsen har fattat beslutet så nog har vi full kontroll alltid.
  3. Partnering-avtalet med Skanska bör utvärderas. I och för sig en klok synpunkt, men vore det inte bra om vi genomförde ett projekt med Skanska först innan vi utvärderar det? Det blir liksom lite lättare då...
  4. Kommunstyrelsen bör överväga att tillsätta ett fastighetsutskott. Jaha, så barnen ska inte få vettiga förskolelokaler förrän vi har övervägt hur vår interna byråkrati ska se ut...

Med för frågan helt irrelevanta argument säger Socialdemokraterna alltså nej till att barnen i Torsviks förskola ska få vettiga lokaler för sin verksamhet. Helt obegripligt!

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP