2010-10-25

Ingen bergtunnel på södra Lidingö

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har idag beslutat att inte gå vidare med inriktningsbeslutet om en ny väglösning mellan Skärsätra och Högberga. Detaljprojekteringen av bergtunnelalternativet, som beräknades ta minst ett år, kommer därför inte att genomföras.

Lidingöborna har i valet varit väldigt tydliga med att de inte anser att problemen längs den nuvarande sträckan är tillräckligt stora för att motivera den investering vi har föreslagit. Vi är lyhörda för Lidingöbornas synpunkter och väljer därför att inte gå vidare med bergtunnelalternativet.

Läs även Lidingösidan

66 kommentar(er):

Anonym,  25 oktober 2010 19:56  

Men är inte detta väldigt populistiskt? Ni gick ju till val på denna fråga och visade ett tydligt förakt mot de som var motståndare till tunnel. Alla vi som vill ha en tunnel röstade på er - vilket parti ska vi rösta på nästa gånge

Paul Lindquist 25 oktober 2010 23:22  

Inte alls. Vi valde att tydligt före valet redogöra för vår ståndpunkt och inte låta taktiska överväganden styra.

Men om väljarna tydligt visar att de inte anser att behovet av en ny väg är så stort att det motiverar den investering vi föreslagit, bör vi vara lyhörda inför detta.

Det är inte att vara populistisk, det är att vara en lyssnande politiker.

Sen har vi definitivt inte visat förakt gentemot tunnelmotståndarna. Tvärtom, vi har den största respekt för de partier som konsekvent har argumenterat för den lösning de tycker är korrekt.

Däremot har vi på goda grunder varit mycket kritiska till vissa inslag i Centerpartiets kampanj.

Anonym,  25 oktober 2010 23:37  

Hust det Paul, och majoriteten valde att tunneln skulle byggas.

Det är inget annat en missriktad populism.

Du är inte en lyssnande politiker, du är en väldigt dålig politiker som borde ta sitt ansvar och avgå.

Anonym,  26 oktober 2010 08:55  

2 moderater knackade på min dörr i våras och jag lovade lägga min röst på moeraterna om dom i sin tur lovade att bygga en tunnel. Ja-sägarna för tunneln fick majoritet i Lidingö och jag kan inte förstå hur man en månad efter valet kan spotta sina väljare i ansiktet på detta sätt. sälja mark och bygga bostäder utan att ta ansvar för infrastrukturen är inte att ta ansvar. ska bli spännande att se vad som händer när AGA är färdigt. antar att man får gå ner på deltid för att hinna med. långa köer eller proppfulla tåg är det som erbjuds för oss som bor på södra ön. tackar

Anonym,  26 oktober 2010 10:07  

Paul. Tack för att du lyssnat till oss på Lidingö. Med detta återupprättar du ditt eget förtroende hos många väljare och som tidigare tyckt du och Moderaterna gör ett bra jobb på Lidingö. Så tack för detta genomtänkta beslut att inte gå vidare med denna onödiga investering.

Anonym,  26 oktober 2010 10:33  

och du i förra inlägget förmodar jag bor på norra ön och har inte problem med att dina barn inte kan gå till skolan som ligger 5 min bort för det är en stor trafikerad väg emellan. förvisso 30-sträcka (står det på skylten)men så hårt traffikerad att ingen förälder med förnuft kan låta dem gå själva. vad betalar vi skatt till egentligen? som du skriver, en tunnel skulle vara en investering vilket betyder att det är lönsamt i längden. Det moderaterna gjort mot oss väljare är oförsvarbart. infrastrukturen på lidingö är eftersatt.

Mikael,  26 oktober 2010 18:08  

Paul,

Antingen har ni en annan lösning tillsammans med SL, annars är det dags att avgå.

Anonym,  27 oktober 2010 07:28  

Vad skönt att höra att du fr o m nu ska bli en lyssnande politiker! Vi är många som ser fram emot att nya stora ÅVC då kommer förläggas till Södergarn.

Anonym,  27 oktober 2010 08:25  

Så låter det när egenintresset talar. Vi är nog fler som vill ha ÅVC:n i Stockby.

Det är centralt på ön, betydligt närmare än Södergarn och det ligger i ett industriområde, inte mitt ute i naturen.

Moderaterna har lyssnat - och fattat ett klokt beslut.

Paul Lindquist 27 oktober 2010 08:43  

Politik är verkligen intressant. Så länge bergtunnelalternativet var aktuellt fick jag kritik för detta, medan förespråkarna var i stort sett tysta.

Nu när vi meddelar att bergtunnelalternativet dras tillbaka, då får vi istället kritik för detta av dem som varit tysta hela tiden innan.

Men hur hade det varit om ni som nu faktiskt vill ha en bergtunnel hade engagerat er lite själva, på samma sätt som motståndarna gjorde. Det är så enkelt att sitta på läktaren och kommentera, men vill man åstadkomma något får man nog vara beredd att kliva ner på planen själv.

Anonym,  27 oktober 2010 09:18  

Hej Paul, har du lagt in en egen anonym kommentar om ÅVC? Det låter som dina ord. Samma gamla visa om egenintresse, som är förbjudet på ön, enligt dig. Den plats som du har tänkt dig till nya ÅVC ligger inte i ett industriområde, utan just det, mitt i naturen.

Anonym,  27 oktober 2010 09:49  

Men Paul,


Du talade för oss därför röstade vi på dig och Moderaterna.

Återigen, borde inte VALRESULTATET vara ett kvitto på detta. Sist jag tittade var NI fortfarande i majoritet.

Paul Lindquist 27 oktober 2010 10:02  

Nej, jag skriver alltid under eget namn. Det är liksom poängen med min blogg.

Men jag noterar att du själv, liksom många andra väljer att vara anonyma. Man kan ju undra varför...

Anonym,  27 oktober 2010 10:47  

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=olagliga_avlopp_pa_storholmen&videoid=1102532

Anonym,  27 oktober 2010 12:15  

Hej,

en stilla undran bara. Är det inte enklare att bygga en liten gångbro (eller gångtunnel) över (under) vägen som barnen kan använda istället?

Anonym,  27 oktober 2010 12:28  

Instämmer med anonym ovan. Det känns rimligare än att familjer ska få sina hus rivna!

Anonym,  27 oktober 2010 12:38  

Moderaterna gick till val med att tunneln skulle byggas. är det demokrati då att ändra sig en månad efter valet? Kan jag också ångra min röst då eller hur fungerar det?

Gångbro, tunnel, korsning eller inte, kommunen säljer ut mark på södra ön för att slippa sanera men är inte beredda att ta anvar för infrastrukturen.
/Gertrud Köver Mölna

Anonym,  27 oktober 2010 13:35  

Paul,

Det kan inte vara lätt för dig att tvärvända i en fråga som du tagit så tydlig ställning till innan valet. Speciellt med tanke på att ni är i majoritet. Är det en osäkerhet inom partierna eller en obeslutsamhet grundad på en rädsla för att ta obekväma beslut? Finns det kanske andra skäl? Vår förhoppning är att ni fortfarande känner ansvar för att förbättra ffa trafiksäkerheten i 30-zonen. Situationen har som bekant bedömts som ohållbar, vilket boende/passerande i området kan vittna om varje dag. Vägfrågan måste lösas innan det är för sent.
Det kanske vore en ide att göra ytterligare en utredning av nollplusalternativet. C kanske svänger igen i vägfrågan om man med all önskvärd tydlighet kan visa att nollplus inte löser alla problem och kostar betydligt mer än vad tunnelmotståndarna anger.

Mattias

Anonym,  27 oktober 2010 14:12  

Så du har sådan frekvens av besökare på din blogg att i princip i samma minut som jag skriver om ett ÅVC i Södergarn så skriver någon annan besökare anonymt ett svarsinlägg som innehåller exakt dina motiv till ett ÅVC i Stockby. Intressant. Jag antar att du bloggar bl a p g a att du vill höra medborgarnas åsikter. Inte exakt vilken medborgare som tycker vad. Det bör vara helt ointressant för dig om vi som skriver inlägg är anonyma eller inte. Märklig åsikt.

Anonym,  27 oktober 2010 14:24  

Paul,

Det är märkligt att ni drar slutsatsen att "Lidingöborna har i valet varit väldigt tydliga med att de inte anser att problemen längs den nuvarande sträckan är tillräckligt stora för att motivera den investering vi har föreslagit" Detta ser ut att vara ett naivt och kanske felaktigt antagande med tanke på hur valresultatet såg ut i flera av våra grannkommuner som inte hade vägfrågan på agendan. Om misstron till ert ställningtaganande i vägfrågan hade varit stort så hade ni inte nått en majoritet. I en kommentar ovan skriver du att "Det är så enkelt att sitta på läktaren och kommentera, men vill man åstadkomma något får man nog vara beredd att kliva ner på planen själv." Vad mer ska vi göra? Vi har röstat på dig och ditt ställningstagande i vägfrågan, skrivit inlägg i lokala medier, debatterat i olika forum på internet, påverkat remissinstanser, samlat namnuderskrifter och skrivit brev till kommunstyrelsen. Vad händer med vägfrågan nu? Hur går ni vidare för att visa era väljare att ni faktiskt försöker lösa problemet?

Mattias

Anonym,  27 oktober 2010 14:24  

Paul,

Jag är inte Lidingöbo så mig kan det kvitta hur ni drar vägarna på er ö, men detta agerande inger inte förtroende.

Svara nu dina kommuninvånare på den enda relevanta frågan: Fick de partier som förespråkade bergtunnel majoritet i kommunfullmäktige? Ja eller nej?

Paul Lindquist 27 oktober 2010 14:59  

Anonym!

Självklart är det intressant för de som läser vem som har skrivit inläggen. Bor du t ex bredvid ÅVC:n i Stockby eller iÖstra Rudboda påverkar det nog hur andra värderar din argument. Eller tillhör du kanske något annat politiskt parti?

Så visst har det betydelse. Dessutom är det lättare att svara om ni som skriver åtminstone använder en psedonym.

Och ja, uppenbarligen har jag den trafiken. Det räcker väl med att se hur många kommentarer jag fått på denna och Storholmsinläggen. Dessutom kom svaret på ditt första inlägg nästan en timme efter ditt eget, så det är väl inte så konstigt.

Anonym,  27 oktober 2010 15:32  

Paul,

Ska vi diskutera soptipp eller tunnel här?

Anonym,  27 oktober 2010 15:49  

Motståndarnas röst väger tydligen mer än ett valresultat. Men nu när förespråkarna hör av sig och du inte alls förstår vad invånarna egentligen vill (de naiva som trodde det räckte med demokrati) kanske det är på sin plats att undersöka igen vad folk faktiskt tycker. det är ditt jobb att skaffa dig en korrekt bild och så rutinerad borde du vara att du förstår att de som är missnöjda hörs mest.

men om det inte blir en tunnel, hur ska ni lösa infrastrukturen på södra ön? den vägen som finns nu klarar inte trycket från gåshaga. Vad finns det för planer för att klara infrastrukturen när en helt ny stadsdel AGA ska byggas. ska alla ta tåget och åka på befintliga vägar?

/Gertrud

Anonym,  27 oktober 2010 20:24  

Paul, ruska av dig offermentaliteten, ryck upp dig och gå på motoffensiv. Vägproblemet är ju kvar, ni måste ju finna en lösning, det är ju ert uppdrag och ansvar som folkvalda politiker oavsett partitillhörighet. Naivt att säga att "Lidingöborna har i valet varit väldigt tydliga med att de inte anser att problemen längs den nuvarande sträckan är tillräckligt stora för att motivera den investering vi har föreslagit". Om stora investeringar blir valfrågor så röstar ju folk efter vad som passar dem bäst. Lidingöbor som påverkas negativt av trafiksituationen på Södra Kungsleden är naturligtvis i minoritet sett till hela Lidingös befolkning och folk i allmänhet vill inte lägga pengar på sådan som inte direkt ger dem någon nytta, vilket valresultatet speglade. Det är ju för svåra beslut som detta som ni folkvalda politiker kommer in i bilden, ni ska fatta beslut, även svåra. Att överge de som röstat på er på detta sätt är under all kritik, en skandal, svik oss inte nu.

En sak till, innan valet skickade Centerpartiet ut propaganda mot tunnelbygget, som innehöll bristande uppgifter, till Lidingöhushållen. Ni var dock väldigt passiva innan valet...

/ Jacob

Kurt,  27 oktober 2010 20:30  

Det är väl ingen fara med "trycket från gåshaga" som Gertrud skriver om. Hur stort är det, egentligen?
Passerade idag Drottningholmsvägen mitt på dagen. DÄR var det så stort tryck att trafiken stod helt stilla, något som inträffar högst under 15 minuter varje dag på Södra Kungsvägen.
Vad gäller AGA är det väl bra att alla, som åker bil, kör på befintliga vägar. Det lär ju knappast påverka 30-sträckan på Södra Kungsvägen.

Mikael Haag,  27 oktober 2010 21:47  

Paul,

Skyll inte på att folk inte har engagerat sig. Mer än hälften av alla inlägg på debattforumet under remisstiden var positiva till en ny väg. Du har fått brev undertecknat från samtliga som bor längs 30-sträckan. Vi har deltagit i lokalpress med namn och bild. Insändare har skrivits. Låt vara att vi inte bränt ett antal 100,000 kr på annonser såsom Centern har gjort, men vi har å andra sidan inte något partistöd.

Den här frågan kunde ha avgjorts 2 år innan valet, man hade inte behövt vänta tills precis innan valet för att rösta om tunnelalternativet. Mao hade detta inte behövt bli den valfråga som det blev och Centern inte sett möjligheten att plocka billiga politiska poäng på populism.

Ni har vunnit valet. Trots att ni drev en väldigt känslig fråga och trots att motståndarna medvetet ljög (noll-plus skulle kosta under 100 mkr etc.). Nu är det er förbannade skyldighet att stå för er politik och genomföra den också. Gör ni inte det så kommer ni tappa än mer röster. Jag tror att fler än de ca 2,000 röster ni tappade i senaste valet kommer att överge er pga ni inte stått upp för er politik.

Anonym,  28 oktober 2010 01:07  

Två funderingar:
1. (C) ändrade uppfattning före valet i tunnelfrågan och har fått kritik för detta. (M) m fl ändrar sig efter valet med argumentet att man måste ta hänsyn till opinionen. Är det i så fall inte bättre att ta hänsyn till opinionen före valet så att väljarna vet vad man röstar på?
2. Beror inte (M):s svängning helt enkelt på att tunnelfrågan aldrig varit förankrad i det egna partiet?

Anonym,  28 oktober 2010 08:10  

Hur du än vänder dig Paul, för eller emot en tunnel, för eller emot en väg norr om banan, så har du ändå kappan bak. Det kommer att gälla alla andra politiker som tar sig an frågan i framtiden också. Väljer i så fall den kloke att göra ingenting?
Lotta

Anonym,  28 oktober 2010 08:27  

Det jag menade med AGA är att man åter igen bygger nya bostäder utan att ta ansvar för infrastrukturen. Kurt, självklart vet jag att tunneln ligger innan denna stadsdel. Måste det bli som skräckexemplet drottningholmsvägen för att man ska göra något? Att en huvudled i kommunen består av en 30-sträcka betyder flaskhals vilket inte är värdigt en modern och rik kommun. personligen påverkas jag inte så mycket av tunneln eftersom jag idag inte hör vägen från min bostad och tar bilen via skärsätra skola på morgonen.

Men det här handlar egentligen inte om en tunnel utan det att jag och flera med mig blivit lurade att rösta på ett parti som inte kan stå för den frågan de själva gjorde till en valfråga.

Varför ska vi ha demokrati när den ändå uppenbarligen inte betyder något i praktiken? Men om politikerna inte infriar de löften de givit kanske vi ska ha nyval så man har chans att rösta på lidingöpartiet som vill låta allting va som det är idag, då blir det iaf inte värre...

/Gertrud

Mikael Haag,  28 oktober 2010 10:01  

Många gör likhetstecken mellan att beröras av vägen och bo nära den. Det är fel. Det absolut största problemet är att skolbarn från hela delen av Skärsätra/Mölna/Kappsta som ligger söder om vägen måste gå över mycket farliga korsningar för att ta sig till skolan. Och nej, det går inte att fixa med broar, det finns ingen plats och skulle man mot förmodan lösa in en fastighet eller två för att finna ytan så kommer ingen att använda den, se bara på övergångsstället vid Norrtull.

Blir du påkörd i 30 km/h så klarar du dig i 9 fall av 10, i 50 km/h så dör du i 9 fall av 10.

Det minsta man kan göra nu är att sätta upp ett antal fartkameror längs 30-sträckan. Alternativt borde en ny skola byggas söder om vägen. Den gamla förfallna marinan är väl en bra plats.

Anonym,  28 oktober 2010 10:28  

Tack Mikael Haag,

men tydligen är det inte intressant vad vi som bor söder om vägen anser i tunnelfrågan eftersom vi har ett egenintresse...

/Gertrud

Anonym,  29 oktober 2010 10:10  

Paul, varför svarar du inte på inläggen? var någon annan stans kan man kommunicera med dig om inte bloggen är ett sådant forum?

Paul Lindquist 1 november 2010 11:12  

Anonym!

jag är ledsen, men det har varit osedvanligt många kommentarer på detta inlägg liksom inlägget om Storholmsöarna att jag helt enkelt inte har hunnit med att svara på allt.

Det är annars lätt att komma i kontakt med mig. Skicka ett mail eller ring. Mina kontaktuppgifter finns på stadens hemsida.

Gustaf,  1 november 2010 15:50  

Vill bara tacka för att ni inte gick vidare i tunnelfrågan som inte hade löst något problem utan endast vara ytterligare en kostnad för kommunen!

Mikael,  1 november 2010 16:11  

Bästa Gustaf vilka problem hade inte tunneln löst? Hade tunneln inte löst säkerheten? Eller bullret? Eller kanske trafikflödet?

Ärligt. Jag har respekt för att man tycka olika om pengar ska gå till subventionerad teater, äventyrsbad eller till infrastruktur. Men om man påstår sådana felaktigheter som ovan får man inte min respekt.

Anonym,  1 november 2010 18:52  

Hur det än är, är det förbaskat skönt att slippa betala för en ful och kostsam tunnel. Och jag tycker ej att Paul har vikit sig som någon skrev, utan har lyssnat på vad vi vill, vi som bor på ön. Så ska väl en politiker agera, vore väl konstigt annat. Mvh Erik.

Anonym,  2 november 2010 08:55  

de almänna argumenten emot tunneln är i allmänhet baserade på att man inte vill betala för något som man inte använder. Vilket man inte gör om man bor tex, på norra ön. I alla fall inte på daglig basis. Jag tror att dessa männsikor skulle bry väldigt lite om ni istället drog vägen rakt igenom Skärsätra skola så länge de slapp betala för det indirekt. Om man viker sig för sådan argumentation så kommer man ju aldrig kunna göra någon satsning på infrastrukturen på en specifik del av ön.

/Gertrud

Paul Lindquist 2 november 2010 09:42  

Gertrud!

Om det vore så enkelt, men det är det inte.

För det första är även norra alternativet kontroversiellt.

För det andra är kostnaden för norra alternativet inte mycket lägre än bergtunnelalternativet. Skulle vi därtill behöva riva Skärsätra skola (och bygga upp de någon annanstans) blir norra alternativet dessutom flera hundra miljoner kronor dyrare än bergtunnelalternativet.

För det tredje finns det inget annat politiskt parti som kan tänka sig norra alternativet, så även om vi moderater skulle föreslå det så finns det ingen majoritet för detta.

Mikael Haag,  2 november 2010 10:25  

Paul,

Hur ställer du dig till att vi nu ska leva med väldigt osäker väg där många skolbarn och förskolebarn ska gå över varje dag? Därtill osäkerhet i samband med villautfarter, cykel och gångväg.

Kan kommunen stå upp för att små barn ska väja för bilar och lastbilar i 50-70 km/h? Yrkestrafiken är absolut värst.

Ska inte våra skolbarn ha en säker skolväg?

Och detta gäller långt ifrån bara dem som bor intill vägen, utan alla som måste korsa vägen för att komma till förskola och skola.

Anonym,  2 november 2010 10:59  

Som vanligt så kan man komplicera det mesta. Klart att barnen ska ha säker väg till skolan, och trafiken ska kunna ha ett bra flöde. Om tunneln hade blivit en realitet, så hade flödet varit bra en bit av vägen, men sedan stoppats upp längre fram av trafiklysen samt vid Lidingö bron. Så är det. Men med effektiva punktinsatser kan alla bli nöjda. Bygg bort järnvägsövergångarna, bygg en till två små övergångsbroar för fotgängare. Snygga upp 30 sträckan med fartkameror och andra buller sänkande åtgärder. Så kan alla bli nöjda. Anpassa infrastrukturen efter omgivningen, Förfula inte vår ö. Lagom är bäst -Det ligger något i det slitna uttrycket.

Anonym,  2 november 2010 11:02  

Det jag menade med det norra alternativet var att de personer som inte nyttjar södra kungsvägen idag inte heller är intresserade av att investera på denna sträcka. Således skulle dessa personer säkert vara för det norra alternativet eller för den delen att fylla igen hela kottlasjön och bygga väg där om det var gratis trots att detta skulle påverka fler personer negativt på den södra ön.

Att få en hel kommun enig om en stor investering är nog omöjligt.

Kan någon bara klargöra vad en tunnel skulle kosta, hur många privatpersoner som kommer påverkas då deras hus måste lösas in, vilka andra saker i kommunen som kommer påverkas tex kan man inte renovera rudboda skola, bygga avlopp på storholmen osv. vad innebär denna investering? vad annat måste prioriteras bort?

/Gertrud

Anonym,  2 november 2010 11:17  

vill vi ha som i fula nacka, broar härs och tvärs???

Paul Lindquist 2 november 2010 11:29  

Mikael!

Vi kommer att ge tekniska nämnden i uppdrag att se över behoven av och möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten på sträckan.

Anonym,  2 november 2010 11:40  

en utredning till är precis det vi behöver, eller inte. är inte denna fråga utredd ett antal gånger redan? kan inte vara gratis att utreda hela tiden heller.

Vad för någonting måste prioriteras bort om en tunnel byggs? det måste ni ha svar på eftersom detta var er valfråga.

/Gertrud

Paul Lindquist 2 november 2010 11:46  

gertrud!

Tunneln är kostnadsberäknad till 410 mkr +/- 70 mkr. Den årliga kostnaden blir då 18 mkr (avskrivningar + ränta) av en total driftbudget på 2 400 mkr.

Den kostnaden hindrar oss inte från att renovera Rudboda skola eller andra viktiga investeringar. Bara nästa år har vi en investeringsbudget på drygt 300 mkr.

När det gäller ev avloppsledning till Storholmsöarna belastar det VA-kollektivet och går inte på den skattefinansierade budgeten.

När det gäller fastigheter hade tre stycken varit mycket störda under byggtiden, men sannolikt kunnat vara kvar som bostäder efteråt. I den mån dessa tre hade velat sälja sina fastigheter hade vi naturligtvis köpt dem, men någon tvångsinlösning har inte varit aktuell.

Anonym,  2 november 2010 12:01  

Bara en kommentar till ditt inlägg Paul om att 3 fastigheter hade blivit störda av bygget, Jag bor i närheten och det skulle inte bara vara 3 fastigheter som skulle blivit "störda" som du skriver. Det är ett omfattande projekt att bygga/spränga en tunnel. Sprickor i byggnander, konsekvenser för bergvärme anläggningar, oljud många timmar om dygnet, omläggning av spårtrafik under lång tid, gigantiska transporter kors och tvärs för att forsla undan byggmassor, risk för vatten flöden ökar eller förvinner från bergsgrund och som kan ge återverkningar för många hus.Hur skulle familjer kunna bo kvar när tunnelmynnigen sprängs framför deras hus?? mm mm. Det är viktigt att påpeka alla konsekvenser(även om det är jobbigt att skriva:+) likaså att lyfta fram fördelar. Förresten så kan väl Gertud läsa all information på Lidingö hemsida, där finns allt om kostnader mm.

Anonym,  2 november 2010 12:01  

Tack Paul, vad är då problemet med att bygga en tunnel? av de argument som hörs mest från motståndarsidan är just kostnaden och att 500 miljoner är mycket pengar. Det verkar inte vara någon som förstår innebörden. Om kostnaden motsvarar 0,75% av den totala driftsbudgeten borde även dessa kunna övertygas. eller måste vi vänta tills det händer en olycka för att något ska hända? hoppas det inte blir något barn.

/Gertrud

Paul Lindquist 2 november 2010 12:59  

Gertrud!

Precis samma analys gjorde vi och det var därför vi föreslog att tunneln skulle byggas.

Men vi lyckades inte övertyga lidingöborna. Och om lidingöborna tycker att det är en för hög kostnad, rätt eller fel, så måste vi vara lyhörda för det.

Anonym,  2 november 2010 14:01  

Paul,

Du menar att några nötter som inte förstår innebörden av ett tunnelbygge och bara ser siffran 500 miljoner ska hindra dig från att ta kloka beslut och utveckla vår kommun. Ni verkar ha misslyckats med att informera att barnomsorg och äldrevård inte kommer påverkas vid ett tunnelbygge. Mitt tips är att skaffa en bättre pr-byrå. Jag kan hjälpa till med namn om ni behöver.

Ditt jobb är att förvalta skattepengarna på bästa sätt. Du verkar tycka att en tunnel är en bra lösning och gick till val på detta. Ni fick majoritet. Sluta skyll på att lidingöborna inte verkar vilja ha en tunnel. det handlar om att du inte vill fatta obekväma beslut fast du själv tror på dom.

/Gertrud

Mikael,  2 november 2010 20:49  

Det är synd att diskussioner som denna skall baseras på ren egoism.
Man måste se till allas bästa och inte bara sitt eget.

Vi kan inte veta om en tunnel skulle göra vårt hus mindre bullerstört. Vi kan inte heller veta hur vårt hus skulle påverkas under byggtiden.
Våra barn behöver lyckligtvis inte korsa vägen på sin väg till skolan. Vi ser dock problemen från vårt fönster. Mängder av bilar som rusar förbi i allt för hög hastighet på en smal gata. Vi ser med hjärtat i halsgropen barn som korsar vägen på morgonen och eftermiddagen. Vi är uppriktigt oroade över säkerheten för alla barn som bor i området.

Skulle det vara så att vårt hus, hypotetiskt sett, måste rivas för att många barn skulle få en bättre skolväg samt att alla dom som bor närmast vägen skulle få en dräglig boendemiljö vore det väldigt tråkigt men något vi ändå skulle få acceptera.

Ibland måste man ta ett steg tillbaka och se "den stora bilden" om inte bara tänka på sig själv.

Är det inte därför vi har förtroendevalda politiker som måste klara av att fatta svåra och obekväma beslut?

/
Mikael & Carine Axelius
Idunavägen 2

Paul Lindquist 3 november 2010 19:13  

Jag tror nog att jag genom åren har visat att jag vågar fatta obekväma och svåra beslut, men som förtroendevald måsta man också kunna lyssna och känna av när ett stort beslut inte har medborgarnas stöd.

Mikael och Carine! Får jag också säga att er inställning är hedervärd. Det är inte alla som har förmågan att lyfta blicken.

Gustaf,  7 november 2010 10:26  

@Mikael tidigare: dito
Gissar att det är girighet som driver dig då du inte kan lyfta blicken och se det trångsinta i alla dina resonemang.

Anonym,  7 november 2010 20:20  

Jag bor inte i närheten av denna väg, men man undrar ju ibland, ingen var väl tvingad att köpa hus där vägen är som värst? Det kunde ju kommunen köpt upp tidgare om planerna på att gör något bra av befintlig väg fanns. Låt kommunen köpa upp husen, gör en bra väg. Och ni som ej trivs där, kan väl hitta andra ställen att bo på. "Norra Lidingö bo"

Anonym,  8 november 2010 11:39  

anonym, tror du det blir billigare om kommunen köper upp alla hus längs med sträckan och hela mölna vars skolbarn måste korsa denna väg? åter igen 0,75% av lidingös totala underhållsbudget för att underlätta för en stor del av befolkningen. det kan väl även de på norra ön unna de på södra? /Gertrud

Paul Lindquist 10 november 2010 17:45  

Har dessvärre varit tvungen att ta bort ett inlägg. Diskutera gärna sakfrågan, men var inte oförskämda mot varandra.

Anonym,  23 november 2010 22:17  

Paul,

Efter ditt beslut att lägga ner ”vägfrågan”, kan du nu se våra barn i ögonen när du säger ” nu sviker jag er, jag bryr mig inte längre om att lösa problemen längs ”felande länken”, jag struntar i om alla ni oskyddade trafikanter har en trafikfarlig miljö, en buller- och avgasvidrig boendemiljö. Jag sviker alla löften som jag och mina företrädare utlovat under årtionden att bygga Södra Huvudleden. Jag bryr mig inte om allt engagemang som era föräldrar visat och allt jobb de lagt ner på namnlistor, många möten, insändare, debattartiklar mm. Nej, vi fortsätter att satsa på att förtäta och bygga nya boendeområden utan att lösa infrastrukturen först (Gåshaga är ett bra exempel). Det är mycket enklare att slippa fatta jobbiga beslut genom att skylla på att Lidingöborna inte vill ha en tunnel. Jag bryr mig inte om dem som röstade på mig, gav oss majoritet".

Besvikelsen är stor, Paul!

Orolig mamma

Paul Lindquist 23 november 2010 23:46  

Orolig mamma!

Jag tycker nog att jag har visat att jag bryr mig om problemen. Annars hade jag inte som första kommunalråd någonsin drivit fram det inriktningsbeslut som vi tog i våras.

Men jag kan inte heller blunda för den myckat starka väljarreaktion som följde på detta. Visst, man kan som du peka på att en majoritet röstade på något av de tre partier som stod bakom bergtunnelförslaget, men det är inte liktyigt med att en majoritet vill ha vägen och dessutom minskade majoriteten rätt påtagligt i senaste valet just på grund av vägfrågan.

När 10 % av väljarna byter parti för en enda frågas skull, då måste man ändå vara ödmjuk och fråga sig om vi har väljarnas stöd för den inslagna vägen. Vår bedömning är att så inte är fallet och då måste man våga ompröva sina beslut.

Dessutom undrar jag var det engagemanget som du nämner fanns? Motståndarsidan var mycket tydlig, både i form av oppositionens valkampanj (och då i synnerhet Centerpartiets), men också i form av föreningen "Sunt förnuft i vägfrågan" som grundades av några närboende runt Idunavägen.

Men så värst många insändare och debattartiklar från er som förespråkar vägen såg jag inte till och definitivt inte några namnlistor.

Nu efteråt hör ni av er och är kritiska till att vi ändrat vårt ställningstagande, men någon hjälp att övertyga opinionen under valrörelsen bidrog ni faktiskt inte med.

Jag har inga problem att fatta jobbiga beslut, men då måste jag känna att det finns ett stöd bland Lidingöborna för mitt agerande.

Detn dag vi ser att det finns ett stöd bland lidingöborna för att lösa vägfrågan så kan vi ta upp den igen.

Anonym,  30 november 2010 21:43  

Bäste Paul,

Det är verkligen magstarkt och direkt utmanande av dig att påstå att inget engagemang funnits bland oss som kräver en ny Södra Huvudled. Massor av boende i området har engagerat sig under många år. Vi har kämpat för att få till fartbegränsningar till 30 km i såväl södra som norra Skärsätra liksom hela Mölna. Vi har fått till säkerhetsförbättringar kring skolan. Bara några exempel. Ni har själva begärt in remissvar från ett stort antal föreningar och företag som berörs i frågan och fått fram att en tydlig majoritet anser att en ny Södra Huvudled måste till. Inför valet och inriktningsbeslutet om tunnel har ni på ett mycket adekvat sätt tagit fram information om varför en ny Södra Huvudled måste till. Vi har stöttat er hela tiden. Hur menar du då att vi inte engagerat oss? Menar du verkligen kortsiktigt under några valmånader? Är verkligen inte år av engagemang, formella remissvar, div forum för vägfrågan inte värt någonting när det kommer till er politiker?

Du vet lika väl som jag att de lidingöbor som inte har satt sig in i frågeställningen har naturligtvis lätt för att ansluta sig till nej-sägarskaran. Naturligtvis blir det stor genomslagskraft när bl a Centern kör sin skrämselpropaganda där valet framstår som en ny väg kontra vård och omsorg, mer pengar till skolan mm. Tror du verkligen att de som inte är direkt berörda då väljer en ny väg? Som man frågar får man svar…

Du skriver att ni förlorade många röster i valet p g a vägfrågan. Det gjorde faktiskt moderaterna i bl a Danderyd också. Det berodde säkert inte på någon motsvarande ”vägfråga”. Din analys borde revideras.

Paul, tidigare ansåg jag att du verkligen var stark som tog tag i vägfrågan med seriöst syfte att lösa den. Att bara lägga sig platt är ofattbart, ett enormt svek. Kanske borde du ta intryck av dina kollegor i Stockholm som vågar satsa på ”genomfart Stockholm” och ”norra länken” trots protester och enormt höga kostnader. De har insett att genomfartstrafik inte ska gå genom områden där människor bor och vistas.

Orolig mamma

Anonym,  1 december 2010 13:25  

Hur vet moderaterna att de förlorade röste just för bergtunneln?

Paul Lindquist 1 december 2010 17:11  

Orolig mamma!

Jag håller inte med dig. Engagemanget under valrörelsen bland de som var för vägtunneln (vid sidan om partierna) var i det närmaste obefintligt.

Däremot har du helt rätt i att centern lyckades få genomslag för sitt budskap. Och då spelar det ingen roll att de använde skrämselproaganda och handskades vårdslöst med sanningen.

Vi gjorde ett seriöst försök att lösa en viktig fråga och det kostade oss ett antal mandat. Men att vara stark innebär inte att man kan vara okänslig. När väljarna har sagt sitt måste vi som förtroendevalda lyssna.

I Stockholm är den stora skillnaden att det förvisso funnits lokala protester, men att Stockholmarna med mycket stor majoritet står bakom såväl Norra Länken som Förbifart Stockholm.

När det gäller Danderyd var det precis samma sak som hände där, fast där gällde det utbyggnaden av Mörby Centrum. Gissa vilket parti som gick emot och om de gick framåt där med?

Anonym!

Om ett parti driver en enda fråga i valet och fördubblar sina mandat, medan de tre partier som står för motsatt uppfattning backar motsvarande antal procent är det nog rätt uppenbart. Därutöver har jag haft många diskussioner med väljare såväl under som efter valrörelsen som bekräftar detta.

Anonym,  2 december 2010 10:05  

Paul,

Södra ön behöver en huvudled värd namnet. Inget parti kommer någonsin få stöd från hela ön om det ska göras en storsatsning på ena sidan men jag lovar att du har ett starkt stöd från de som faktiskt påverkas av detta (de som bor från skärsätra ut till gåsahaga) i tidigare inlägg har det nämnts en siffra på 30% av befolkningen.

Jag tycker inte att det är värdigt att vi i Mölna måste köra våra barn till skolan fast den ligger nära då vägen är allt för farlig att korsa. Jag tycker inte det är värdigt de som bor söder om 30-stäckan ska behöva ha en sån flaskhals påväg hem då du i andra inlägg skryter om Lidingös starka ekonomi.

Jag har intressen i detta och vill se en tunnel och samtidigt har de som drev frågan att tunneln inte skulle byggas också intressen då de inte vill att deras hus ska lösas in. Det är ju oftast så att man har intressen i de frågor man engagerar sig i och de som bor på norra ön har intressen att pengarna ska användas till en satsning på deras sida av ön. Vilket intresse väger tyngst? Tydligen inte 1/3-del av öns befolkning. Med den inställningen kommer inget större projket kunna drivas igenom.

Jag hoppas verkligen att vi som röstade på er för att ni drev tunnelfrågan inte gör det nästa val och att ni tappar fler röster då än de ni tappade denna gång. Ett parti som inte driver igenom den största valfrågan trots majoritet går helt enkelt inte att lita på.

/Gertrud

Anonym,  7 december 2010 22:09  

Hej Paul,
Du svarar som den politiker du är –du svarar inte på frågan: har inte år av engagemang, insändare, div forum för vägfrågan något värde nu? Betyder inte alla formella remissvar ni fått in från ett stort antal föreningar och företag som berörs i frågan någonting? Ni har ju redan fått fram att en tydlig majoritet av det stora antalet berörda anser att en ny Södra Huvudled måste till.

Ni och folkpartiet hade fattat ett inriktningsbeslut angående vägtunnel vilket vi som är berörda stod bakom. Ni hade väl grundade argument för denna inriktning. Vi höll ju med om samtliga punkter och tyckte att äntligen hade vi politiker som vågar ta jobbiga beslut. Vi kände att vi äntligen nått resultat efter åratals kämpande för en ny Södra Huvudled genom ert inriktningsbeslut. Att då indirekt låta centerns populistiska skräckpropaganda – ny väg kontra bättre skola, vård, omsorg, miljö mm – styra besluten är ett svek.

Orolig mamma

Anonym,  8 december 2010 23:35  

Du säger att det inte finns ett brett stöd för en tunnel hos Lidingöborna och att ni följer Lidingöbornas önskan. Du anser även att det stora antalet personer som röstade med fötterna genom att hoppa över till centern är ett bevis på hur viktig frågan är och hur stort motståndet är (och det stämmer säkert att centern fick många röster pga. tunnelfrågan) men hur kommer det sig då att ni faktiskt fick behålla er majoritet? Inser du inte att det är en ganska stor andel av Lidingös befolkning som faktiskt vill ha tunneln och som därför röstade på er? Det är även så att för många spelar det ingen ingen roll om det blir en tunnel eller inte, de är varken för eller emot, mao de som är för tunneln kan mycket väl vara fler än de som verkligen är emot, men oavsett vad som är korrekt så kan inte beslutet tas baserat på antalet personer som är för eller emot.

Självklart kan det finnas många på Lidingö som inte vill ha en tunnel eftersom de tycker att pengarna kan användas till något som de har mer direkt kortsiktig nytta av. Men det är ju just därför som man inte ska folkomrösta om frågor som denna, inte ens indirekt via ett kommunalval. Du och dina kollegor måste fatta ett beslut från ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv som kanske inte alla förstår eller har intresse av. Ni kan inte basera ert beslut på det faktum att ni har (felaktigt) tolkat årets kommunalval som a) en folkomröstning om tunnelfrågan och b) att valutgången visade att majoriteten är emot tunneln.

Ni bör förklara skillnaden mellan kostnader och investeringar. Den årliga kostnaden (främst kapitalkostnad) för en tunnel är ju oerhört liten i förhållande till kommunens totala årliga budget och glöm inte att belysa intäktssidan som genereras av investeringen; Lidingö blir ännu mer attraktivt vilket lockar företag och privatpersoner att stanna kvar och fler väljer att flytta hit, vidare blir miljö och trafiksäkerhet mycket bättre. Alternativkostnaden som uppstår om ni inte bygger en effektiv huvudled på södra Lidingö är således mycket stor och måste analyseras från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Om inte en effektiv huvudled byggs på södra Lidingö så kommer Lidingö att leva upp till en image som en infrastrukturmässigt omodern- och ineffektiv kommun, vilket i sig vore en katastrof.

Med er resonerande logik kring valutgången så borde ni ju själva se att det omvända gäller, ni har folkligt stöd för att bygga den av många efterlängtade tunneln, ni har ju fortfarande majoritet, så sätt igång och bygg tunneln!

Tack för ordet
Jens

Anonym,  11 februari 2011 09:45  

Paul,

Nu har jag i två veckors tid lämnat på dagis och då gått från mölna till kottla station för att därifrån ta bussen. 90% av mornarna har bilar då trafiklyset slagit om till gult gasat vilket resulterat i att de kör mot rött. i flera fall av gångerna har barn i ca 10-års ålderna varit de som ska korsa övergångstället. till detta ska tilläggas att då bara ena trotoaren plogas måste vi fotgängare korsa vägen utan övergångställe dessutom. 30-sträckan på södra kungsvägen är nu mer belastad än någonsin då bussarna från aga som ska till kottla väljer att bränna genom området. jag har vid flertalet tillfällen kontaktat sl men det händer inget. bussarna kör inte 30 utan minst det dubbla.

Jag förutsätter att du personligen blir den som informerar anhöriga då olyckan är framme för det handlar inte om om, det handlar om när. har inte förstått vidden av problemet förrän jag själv beslutade att ställa bilen och åka kommunalt.

Gör något åt problemet nu. jag struntar i om du sänker skatten så länge vi som bor i mölna inte kan lämna området på ett säkert sätt.

Gertrud

Anonym,  16 februari 2011 16:39  

Har verkligen vägfrågan blivit så ointressant att du inte ens vill svara sedan i november 2010? Det gör mig ännu mer bestört.

Det är ett jobbigt beslut eftersom alltför många tycker att en ny dragning måste göras, bara inte i "my back-yard". Detta är inte en folkomröstningsfråga, och tyvärr kan man som politiker inte vara populär i alla läger. Ta nu ditt ansvar!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP