2008-05-04

Bra besked från Nordin

Sitt första stora utspel som finansborgarråd gör Sten Nordin om trafiken i DN Debatt. Där bjuder han också in socialdemokraterna till en bred uppgörelse vilket är klokt. De ständiga maktväxlingarna i huvudstaden där miljö- respektive stockholmspartiet ofta har varit tungan på vågen har många gånger förhindrat nödvändiga satsningar.

För Lidingös vidkommande är det också bra besked. Dels vill Nordin ha en spårväg mellan Lindhagensplan, centralstationen och Värtan. Dels vill han förlänga tvärbanan via Universitetet till Ropsten.

Detta är helt i linje med de tankar jag själv har fört fram tidigare och stämmer också väl överens med trafiklandstingsrådet Christer Wennerholms framtidsvisioner.

Med moderat ledning inte bara på Lidingö utan även i Stockholms stad och i landstinget har vi goda möjligheter att få de avgörande besluten på plats under de närmaste åren. Det bådar gott!

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP