2008-05-01

Rättvisa kräver frihet

Under parollen "frihet kräver rättvisa" har socialdemokraterna idag demonstrerat landet runt. För ovanlighetens skull är de i opposition och behöver inte vända ut och in på sig själva för att hitta en motståndare att demonstrera emot.

Annars har det genom åren varit rätt patetiskt att se socialdemokratiska statsministrar gå i spetsen för demonstrationståg med krav på ökad "rättvisa" samtidigt som de har haft makten att göra något åt samhällsproblemen men inte gjort det.

Att frihet kräver rättvisa kan nog alla människor skriva under på. Såtillvida är parollen rätt tam. Men frågan är vad socialdemokraterna egentligen lägger i begreppet.

Vi har nu en regering som på mindre än två år har minskat utanförskapet för över 160 000 människor. Personer som tidigare har varit arbetslösa, jobbat deltid mot sin vilja, varit långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade - trots att de haft arbetsförmåga. Är det inte rättvisa att de nu har en egen arbetsinkomst att försörja sig på?

Är det inte rättvisa att alla Stockholmare nu kan välja sin vårdcentral eller husläkare och inte bara de som har en fet plånbok eller privat sjukförsäkring?

Är det inte rättvisa att regeringen har genomfört den största sänkningen av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare i svensk historia? Att en sjuksköterska har 1000:- mer i månaden i plånboken idag än före valet - och det oavsett vad deras strejk leder till.

Är det inte rättvisa att ingen längre ska behöva flytta från sin bostad däreför att fastighetsskatten stiger skoningslöst och utan korrelation till den egna inkomsten?

För mig är det fyra bra exempel på ökad rättvisa som vi har Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen att tacka för. Frågan är vad som är rättvisa för socialdemokraterna - annat än mer makt till politiker?

Än mer intressant är att socialdemokraterna tycks glömma bort motsatsen, nämligen att rättvisa också kräver frihet. Se bara på länder som Kina och Zimbabwe, där finns lite eller ingen frihet och knappast heller någon rättvisa. Det är privilegiesamhällen som styrs av en politisk elit där varje kritik kvävs i sin linda innan den knappt hunnit uttalas och där mänskliga rättigheter kränks varje dag. Det om något vore värt att demonstrera mot.

Och trots att skillnaderna mellan diktaturer som Kina och Zimbabwe och Sverige är himmelsvida gäller samma princip här. Rättvisan blir större när friheten ökar.

Se bara på friskolereformen som genomfördes under regeringen Bildt i början av 90-talet. Nu kan även lågpriviligerade barn söka sig till eftertraktade skolor. Det är inte längre bostadsområde och socialgrupp som styr. Här ger friheten en ökad möjlighet till rättvisa.

Samma sak gäller Vårdval Stockholm som Filippa Reinfeldt är arkitekten bakom liksom den kundvalsreform vi förbereder inom äldreomsorgen på Lidingö.

Men detta har socialdemokrater så svårt att förstå. I deras värld kan rättvisa bara skapas genom politiska beslut och genom att i alla sammanhang försöka minska skillnaderna mellan människor.

Men vi är faktiskt alla olika, har olika prioriteringar och bidrar också olika mycket. Därför är rättvisa inte detsamma som att alla har lika mycket utan att alla har samma möjligheter. Det får man om man ökar friheten.

Källor: SvD SvD2 DN DN2 DN3

3 kommentar(er):

Anonym,  1 maj 2008 22:51  

"Se bara på länder som Kina och Zimbabwe, där finns lite eller ingen frihet och knappast heller någon rättvisa."

-Zimbabwe vet jag ingeting om, men folk i Kina har mycket frihet och yttrandefeihet än du tror. Du har bomat det helt. Hur fan kunde du vara kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Lidingö sedan 2003 när du har nollkoll på världens största nation och next absolut supermakt inom 10år.

Om folk i Kina enligt dig utan frihet och ingen rättvisa, hur fan kom det sig att över 2000 kineser i Sverige gick ut på demostration för att stödja sin regering?
http://you.video.sina.com.cn/leeshaoping
http://www.youtube.com/watch?v=UrU3H2x1bDk

Kina är en aukturitärrt samhälle där folket inte vill ha demokrati, iallafall inte just nu. Försök att respektera det!

/Daniel

Anonym,  2 maj 2008 04:12  

"Anonym-Daniel" ska inte glömma att det kinesiska folket blivit ganska noggrant indoktrinerat under årtionden. Jag tror få kineser känner till hur många som dog i Det stora språnget, Kulturrevolutionen eller massakern på Himmelska fridens torg. De vet ju knappt varför västerlänningar demonstrerar i samband med OS-facklan. Vad hade de tyckt om sina ledare med den kunskapen?

Det dröjde ungefär en vecka innan kinesisk media började rapportera att tibetaner möjligen kunde fått lite stryk i Lhasa.

Och apropå att 2000 kineser demonstrerade i Sverige: Det finns nog en anledning till att de bor i Sverige, här får de ju faktiskt demonstrera, besöka vilka hemsidor de vill och säga vad de vill. De får dessutom tro på annat än den statskontrollerade kyrkan.

Kina är en ofri diktatur där folket faktiskt i många avseenden vilseletts av sina ledare.

Slutligen är det nog du som ska försöka respektera saker och ting. Man går inte in på någons blogg och svär och beter sig. Vad säger det om styrkan i dina argument när du måste svära? Just det.

Anonym,  3 maj 2008 22:02  

Daniel säger sig veta att det kinesiska folket inte vill ha demokrati. Hur vet han det? Ingen har ju frågat folket i demokratiska val!

Jag har haft kontakt med en grupp kinesiska gästforskare. När det blev en konflikt om ett banalt problem på det besökta laboratoriet kontaktade den politiskt ansvarige i gruppen ambassaden i Stockholm. De som inte var politiskt betrodda av kineserna var skräckslagna - eftersom ärendet berörde även några svenska forskare så var kineserna övertygade om att svenskarna skulle stängas av från universitetet. Så blev det inte, men ambassaden detaljkontrollerade sina utskickade forskare. Så jag håller inte för otroligt att mer än en kines i Sverige valde att lyda regimen genom att gå ut och demonstrera - kanske för att släkt och vänner i Kina inte skulle råka illa ut. För inte är demonstrationer något man gör spontant i Kina för att uttrycka missnöje!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP