2008-05-15

"Fri" och dominant

Sveriges Television utnyttjar sin dominerande ställning och hindrar artister som vill medverka i deras program från att också uppträda i andra kanaler. Det avslöjar Expressen.

Hade ett privat företag på en vanlig marknad agerat på motsvarande sätt hade det förmodligen slutat i dosmtol, men för ett s k public service-företag går det tydligen bra.

Hur väl SVT:s agerande stämmer överens med att vara finansierad av skattebetalarna (ja, jag betraktar TV-licensen som en apparatskatt), icke-kommersiell samt med ambitionen av att ha en image som den "fria" televisionen är en annan sak.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP