2008-05-20

Skilda måttstockar för män och kvinnor

Högsta Domstolen har nyligen prövat två intressanta fall. I det ena var en 20-årig man åtalad för att ha stoppat in fingrarna i slidan på en sovande kvinna, i det andra fallet var en 50-årig man åtalad för att ha onanerat en likaledes sovande ung man.

I fallet med den sovande kvinnan dömer HD den åtalade för våldtäkt, medan övergreppet mot mannen enbart bedöms som sexuellt tvång.

Nog är det märkligt att så likartade övergrepp kan klassas som helt olika brott beroende på om den drabbade är man eller kvinna.

Källa: DN

4 kommentar(er):

Anonym,  20 maj 2008 12:52  

Samtliga 5 justitieråd som dömde i dessa två mål var kvinnor. Undrar just vilken betydelse det hade i sammanhanget...?

Anonym,  20 maj 2008 13:37  

Domarna urholkar våldtäktsbegreppet.

Att både kvinnan och den unge mannen utsatts för övergrepp är helt klart och självklart ska gärningsmännen dömas, men våldtäkt är det knappast frågan om. Inte ens sexuellt tvång som är brottsrubriceringen i det ena fallet.

Inget tvång, våld eller hot om våld har ägt rum. Något samlag eller samlagsliknande har ej genomförts. Ändå finner HD i fallet med kvinnan att brottet ska betraktas som en mindre grov våldtäkt.

Straffskalan för detta är fängelse i upp till 4 år. Det kan jämföras med straffet för misshandel som är fängelse i upp till 2 år eller om det är frågan om ringa misshandel, böter eller fängelse i 6 månader.

Nu är inte straffmätningen slutgiltigt avgjord utan HD har skickat tillbaka den frågan till hovrätten. En indikation om var det kommer att landa (minst) är att hovrätten tidigare dömde mannen till 6 månaders fängelse för sexuellt tvång (med en straffskala som sträcker sig upp till 2 år i fängelse).

När nu HD bedömt brottet som våldtäkt vilket har den dubbla straffskalan är det inte osannolikt att fängelsetiden blir ännu längre.

Är det verkligen rimligt? Ska en man sitta i fängelse i minst sex månader för att ha stoppat in fingret i kvinnans kön? Står straffet i proportion till brottets allvar?

Som jämförelse kan nämnas att misshandel av normalgraden vilket inte sällan brukar leda till sjukvårdsbesök, stygns som måste sys, värk och ibland livslång lidande brukar ge ett par tre månader i fängelse. Fast det är klart, då är det mest män som drabbas...

Anonym,  26 maj 2008 22:52  

Håller helt med dig Paul.
Det är feminismen som fått
fäste i domstolarna, tyvärr.
Kvinnan är alltid ett större
offer än en man. Alltid.

Anonym,  4 juni 2008 10:53  

...och det var bara män som hade lämnat kommentarer här? - och helt otippat var dom alla negativa till en hårdare dom för övergreppet mot kvinnan. Jaha ja. Skulle föreslå att ni läser på detaljerna i målen och inser skillanden ligger i andra faktorer vilket kön den drabbade råkar vara...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP