2009-06-23

Ett mardrömsscenario

Aftonbladet presenterar idag United Minds/Cints senaste väljarbarometer. Enligt den skulle Sverigedemokraterna komma in i riksdagen med god marginal (4,7 %) och Piratpartiet knacka på dörren (3,9 %).

Oavsett vilket block som blir störst efter nästa val vore det ett mardrömsscenario om riksdagen som vågmästare fick dels ett främlingsfientligt parti, dels ett parti som är beredd att rösta precis hur som helst bara de får stöd för sina fildelnings- patent- och integritetsfrågor.

Även om detta bara är en opinionsmätning och från ett av de mindre instituten måste Moderaterna nu ta opinionsläget på allvar. Integritetsfrågorna är viktiga och där är en omprövning på plats. När det gäller upphovs- och patenträtt liksom främlingsfientlighet måste vi istället bättre och tydligare stå upp för det som är är rätt. Eller som P J Anders Linder så klokt uttrycker det: I politiken besegrar man en vision med en större vision.

30 kommentar(er):

Unknown 24 juni 2009 04:26  

Ge mig er vision då, frihetshatare.

Jävla FRA-kramare.

Paul Lindquist 24 juni 2009 17:16  

Det var ju en mogen kommentar.

Unknown 24 juni 2009 18:36  

Ifall det är det enda du har att säga till folk som är förbannade på att m drev igenom FRA-lagen så är det inte så konstigt att ni tappar väljare till pp.

Vem jag kommunicerar med och vad jag säger ska staten inte spionera på. Så länge som vi inte ligger i krig finns det inget utrymme för några kompromisser i den frågan. Men dagens moderater beter sig tydligen som gårdagens sossar. Medborgarna är nu till för staten. Tig och lyd.

Staffan Strömbäck 26 juni 2009 10:02  

Det finns en ganska stor bredd på åsikterna inom moderaterna. Jag är aktiv moderat, och anser att vårt parti har landat lite fel i en del ställningstaganden de senaste åren.

Gösta Bohman uttryckte det väl: "Ingenting är viktigare än detta rättsstatens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen … Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull?”

Jag vill att moderaterna vara det ledande partiet för frihet och personlig integritet. Har därför tagit initiativ till en grupp på FB, Moderater för frihet. http://www.facebook.com/group.php?gid=107367643360

feminix 27 juni 2009 21:41  

Faktum är att Sd varnar för vad den ohämmade massinvandringen (av främst ekonomiska lycksökare)medför, inte bara ökad otrygghet och fattigdom för svenskarna, utan även den uppenbara risken för att muslimerna blir så många att de förändrar hela Europa i islamistisk riktning. Kom ihåg att Churchill varnade för Hitler. Ingen lyssnade då heller. Inte förrän det var för sent insåg man att Churchill hade rätt.

Anonym,  3 juli 2009 05:26  

Paul Lindquist
Om du som yrkespolitiker, ser det som en mardröm att SD kommer in i riksdagen 2010, kanske M borde rannsaka sin egen poltik ang invandringspolitiken.
Man är inte s k främlingsfientlig för att man kan räkna + och minus.
Dagens arbetslöshet, som växer,9 % är skrämmande hög. Idag förlorar både svenskar och invandrare jobb. Att sedan utan vidare påstå att vi behöver fler invandrare för att folk pensioneras. blir inte invandrare gamla. Lös de enorma problem med de invandrare som idag inte har jobb, en del som inte haft på 10 år, Lös problem med svenskar som nu förlorar jobben.
Om vi senare behöver arbetskraftsinvandring får väl det lösas då, iställer för att öka utanförskapen idag.

Anna S

Paul Lindquist 3 juli 2009 11:21  

Feminix!

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt och fördomsfullt parti. Du bevisar det också med den smaklösa jämförelsen mellan Hitler och muaslimer.

Invandring har i alla tider berikat Sverige, alltifrån vallonerna på 1600-talet till den stora arbetskraftsinvandringen efter andra världskriget. Utan invandrare skulle varken åldringsvården, restarang- eller städbranscherna fungera idag.

Jag vill inte heller ha ett islamistiskt samhälle lika litet som jag skulle vilja återgå till ett samhälle där den kristna kyrkan bestämde över lagar och samhällsutveckling.

Men bara för att en person är muslim är han eller hon inte islamist eller odemokratisk.

Paul Lindquist 3 juli 2009 11:42  

Anna S!

Låt oss då göra två "räkneexempel":

1) En invandrare som kommer hit innebär inte med automatik en ökad arbetslöshet. Tvärtom, varje ny individ är ju en konsument och potentiell investerare. De behöver mat, kläder, bostad, transport, nöjen, m m.

Allt detta innebär efterfrågan på varor och tjänster som produceras av någon. Alltså ökar tillväxten och jobben blir fler.

2) En nykommen invandrare innebär självfallet initialt en kostnad för samhället. Innan man skaffat egen försörjning behöver man hjälp att betala för sitt uppehälle och att lära sig språket.

Men jämför den kostnaden med vad ett svenskfött barn kostar innen det blir en produktiv medlem av samhället: förlossning, föräldraledighet, BVC, förskola, grundskola, subventionerade fritidsaktiviterer, gymnasium, ev högskola, osv...

Utan att ha finräknat vågar jag påstå att det svenskfödda barnet kostar bra mycket mer än en vuxen invandrare gör under introduktionstiden.

Det som däremot är ett problem är om människor är arbetlösa. Både i form av personligt lidande och i samhällskostnader liksom uteblivna skatteintäkter.

Men detta gäller oavsett om personen är svenskfödd eller invandrare. Därför är regeringens jobbpolitik så oerhört central och en helt riktig prioritering.

Visst är det så att arbetslösheten är högre bland invandrare än bland svenskfödda, men det finns ingen naturlag som säger att så ska vara fallet. på Lidingö har i stort sett alla flyktingar egen försörjning efter introduktionstiden, så visst går det.

För övrigt är arbetslösheten bland ungdomar extremt hög. Inte ser vi ungdomarna i sig som ett problem för det (däremot kunde regeringen göra mer mer att minska den, exempelvis genom att göra om LAS).

Det handlar om att ge rätt form av stöd men också att våga ställa krav på individer. Vi svenskafödda kanske också måste våga fundera över våra egna fördomar när vi ska anställa nya medarbetare. Våga se alla människor som resurser och inte som problem, även om de är invandrare

feminix 3 juli 2009 13:40  

Om invandrarna är en resurs i Sverige varför är de inte det i sina egna hemländer? Varför vill dessa länder först utbilda och sen mista sitt folk? Och varför ser inte resten av världen dessa araber och afrikaner som en resurs? Är svenska politiker intelligentare än andra länders politiker?

Paul Lindquist 3 juli 2009 13:48  

Feminix!

Det hade de säkert kunnat vara, men som du kanske har märkt så tvingas människor fly undan krig och förtryck.

Det har väl inte undgått dig hur regimerna i Irak, Iran och tidigare Afghanistan behandlar sina invånare. Eller kriget med inslag av folkmord i Jugoslavien på 90-talet för att ta ett annat närliggande exempel.

Anonym,  3 juli 2009 16:52  

.Enligt information vid ett seminarium om socioekonomiska kostnader som jag deltog i för ett par månader sen, är medelkostnaden för en svensk medborgare, färdig att gå ut på arbetsmarknaden ca 3 miljoner kr. Det går alltså att, strikt samhällsekonomiskt, motivera insatser för en invandrare som
är 25 år gammal. Naturligtvis under förtsättning att insatserna leder till arbete. I de här sammanhangen är 3 miljoner en ansenlig summa, och de allra flesta invandrarna 'kostar' avsevärt mindre att hjälpa ut på arbetsmarknaden.

Staffan

feminix 3 juli 2009 17:37  

Endast mindre än 5 procent av invandrarna är verkliga flyktingar. Övriga är ekonomiska migranter. Sverige är generöstast med PUT och bidrag. De flesta flyr således inte för livet utan för pengar.
Frågan kvarstår: Varför förstår inte andra länder att invandrarna är vägen till ökat välstånd?

feminix 3 juli 2009 18:19  

Intressant teori. Menar du att varje invandrares konsumtion genererar ett jobb åt honom? Då borde ju jobben bli fler ju fler som invandrar? Då borde ju arbetslöshet botas genom import av fler konsumenter/arbetslösa? Då borde ju Kina göra fel som införde ettbarnspricipen? Och varför importerar inte Kina afrikanska unga arbetslösa, för att ersätta de egna barnen som inte föds, om det nu är så bra? Har Kina rätt eller har Sverige rätt?
Är det helt galet eller är det ett genialiskt framgångsrecept att som Sverige nu gör: försvåra det svenska barnafödandet och därmed spara in dagis- och utbildningskostnader och istället importera vuxna afrikaner? Du måste nog förklara din teori lite bättre, så att jag förstår!

Vi i Sverige 3 juli 2009 19:52  

feminix,
Ja, det finns ett starkt samband mellan antalet invånare i ett land och antalet arbetstillfällen, just av den anledningen Paul Lindquist säger. De är konsumenter av varor och tjänster. Sambandet kan du se i diagramform om du läser bilagan här:

Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi

Lars Persson

Paul Lindquist 3 juli 2009 22:03  

Feminix!

Visst är många som kommer hit ekonomiska flyktingar, men vad är det för fel på det? Sverige är till ytan ett av Europas största länder med en av de minsta befolkningarna. Här finns gott om plats.

Under andra halvan av 1800-talet utvandrade en miljon svenskar till USA. Borde de ha skickats tillbaka? Tror du att det är en tillfällighet att USA som byggts upp av invandrare är ett av världens rikaste länder?

Som Lars Persson skriver finns det ett klart samband. Annars skulle större länder alltid ha högre arbetslöshet än mindre och arbetslösheten öka i takt med att ett lands befolkning ökar. Så är ju inte fallet.

Men du kanske tycker att den kinesiska diktaturens politik är bra, att Sverige borde begränsa barnafödandet så att vi på det viset minskar den framtida ungdomsarbetslösheten, eller?

Svaret är att det finns inget direkt samband mellan arbetslöshetsnivån och mängden invandrare eftersom ekonomin växer i takt med befolkningsökningen(men Kina kommer att få problem med att försörja en åldrande befolkning framöver).

Däremot hade vi under många år en misslyckad integrationspolitik som Socialdemokraterna ansvarade för där man prioriterade bidrag framför arbete. Detta ska man dock inte klandra invandrarna för utan de ansvariga politikerna.

Med Alliansregeringen är fokus nu istället på jobblinjen vilket bl a tar sig i uttryck att om du kommer hit som flykting måste du kunna försrja dig själv och din familj innan de också får invandra (om de inte har flyktingskäl själva förstås).

Människor som arbetar och bidrar ska alltid vara välkomna, oavsett om de är svarta, gula eller vita, infödda ller invandrade.

Avslutningsvis har väl knappast regeringen försvårat barnafödandet. Vid sidan om världens mest generösa föräldraledighet och barnomsorg som det råder en bred politisk enighet om har Alliansen också infört vårdnadsbidrag och nu satsar man på att förbättra skolan.

feminix 4 juli 2009 10:16  

Plats finns i öknen också, men där finns inga jobb. Invandrarna till USA fick en bit jord - inga socialbidrag.
I alla länder finns ett visst "befolkningsöverskott" som inte får jobb. Varför skulle Sverige tjäna på att importera andra länders överskott, när vi ändå inte har några fabriker som behöver folk? Är det inte smartare att exportera sina arbetslösa, som Afrika nu gör?
Förr jagade och odlade folk sin föda, bytte varor och tjänster, i liten skala. Tidigare tillät skatten att endast en i familjen lönearbetade. Då räckte jobben och de unga fick jobb direkt. Nu ska båda i ett hushåll jobba. Då räcker inte jobben. Vi har alltså redan ett överskott av arbetslösa. Borde vi inte nu stoppa invandringen?
Alla kan ju inte stryka varandras skjortor. Tillverkning är uteslutet eftersom vi har högre löner än konkurrentländerna.Så vad ska invandrarna jobba med? Finns det inte en gräns för hur stort folköverskott ett land kan försörja med bidrag? Kan Sverige försörja en miljon till eller 100 miljoner?

feminix 4 juli 2009 10:58  

Jag kom på en grej till: Det är skillnad på HUR folk kommer hit och konsumerar. Turister konsumerar och betalar hotell med EGNA, friska, nya, pengar, invandrarna konsumerar coh betalar hyra med VÅRA skattepengar, som går runt runt, inte tillför något nytt.
Alltså: turister är en tillgång, arbetslösa invandrare en belastning.

Affe 4 juli 2009 14:58  

"Det som däremot är ett problem är om människor är arbetlösa. Både i form av personligt lidande och i samhällskostnader liksom uteblivna skatteintäkter."

Sa Paul Lindquist som om det bara var en liten detalj som vi fixar till med rätt politik.

Tänk om det inte bara är en liten detalj. Det kanske är mer komplicerat än så. Tänk om det finns ett samband med att ta in hundratusentals människor från totalhavererade och dysfunktionella länder. Människor med fruktansvärda trauman i bagaget, andra kulturella synsätt vad gäller arbete, hederstänkande när det gäller kvinnor på arbetsmarknaden osv, tänk om det finns ett samband mellan det och en skyhög arbetslöshet i just de grupperna.

http://affes.wordpress.com/2009/06/24/arbetskraftsinvandringen-till-sverige-2009/

Vad gör vi då?

Vi i Sverige 4 juli 2009 15:25  

feminix,
Invandrare arbetar också och betalar skatt. De betalar alltså sin konsumtion på samma sätt som andra, genom arbete.

Läs samma dokument som jag länkade till i min förra kommentar:
Invandring - sysselsättning och samhällsekonomi

Lars Persson

feminix 5 juli 2009 10:17  

Problemet är att så många invandrare INTE jobbar utan konsumerar med hjälp av VÅRA skattepengar. De TILLFÖR inte en enda ny krona.

Och våra skattepengar räcker faktiskt inte till för att försörja hela världens lycksökare. Och varför måste vi till varje pris importera ännu fler bidragstagare?
Varför inte stänga dörren för de ekonomiska migranterna? Ska vi inte vara herrar i eget hus?

feminix 5 juli 2009 10:28  

Ska världens alla "Mohamed" verkligen ha förtur till jobben, som Mona tycker?
Borde inte svenska politiker först värna sitt eget folk? Såsom arabiska och afrikanska först ska värna sina? Att vi har "plats" i stora ödemarker betyder inte att vi kan försörja alla som får "plats" i Sverige.

Vi i Sverige 5 juli 2009 14:18  

feminix,
Om du hade läst dokumentet jag hänvisade till hade du inte behövt skriva så många felaktigheter.
2/3 av utrikes födda 20-64 år är sysselsatta. Av de som inte jobbar försörjs inte alla av samhället. Om en i familjen har arbete så försörjer den personen i de flesta fall hela familjen. Det var likadant bland infödda i Sverige för 50 år sedan då det var vanligt att bara mannen i familjen jobbade.
Räknat på alla åldrar så jobbar 49,4% av utrikes födda och 49,7% av inrikes födda.
Utrikes födda hushåll ger ett överskott till samhället på över 20000 kr/konsumtionsenhet.

Lars Persson

Kakan,  5 juli 2009 19:44  

Vi i Sverige din teori är alltså att invandrare skapar mer jobb än dom är i antal(antal som då är i arbetsförålder) men det finns färska rapporter tex denna från storbritanien att sånt inte är fallet utan att dom självklart skapar jobb men inte tillräkligt för att täka sig själva.

det vore ju konstigt att det skulle vara så olika mellan sverige och storbritanien i det här fallet.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200804/07/20080407160458_Realtid155/20080407160458_Realtid155.dbp.asp

rapporten
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldeconaf.htm

+ detta så borde ju invandrarna själv bekosta sin egen invandring bara migrationsverketsbudget är ju på flera miljarder lägg till SFI,hemspråksutbildning,tolkar och olika bidrag till kommunerna för att dom tar emot invandrare så blir det en siffra på flera miljarder kronor om året.

lägg även till de 5,5 miljarderna per år som går speciellt att få invandrare till arbete samt all kvotering(positivsärbehandling) eller Integration och jämställdhet

Källa:http://www.sr.se/cgi-bin/kalmar/nyheter/artikel.asp?artikel=2327820

Paul Lindquist 5 juli 2009 21:02  

Feminix!

I ena inlägget anklagar du invandrarna för att inte jobba, i nästa att de "får förtur till jobben" Hur ska du ha det egentligen?

Du tycks vilja sätta ett likhetstecken mellan invandrare och arbetslös. Men de flesta invandrare försörjer faktiskt sig själva och sina familjer.

Att det sen finns en stor arbetslöshet bland vissa invandrargrupper ska dock inte förtigas, så är det. Men lösningen på det problemet är inte mer främlingsfientlighet eller mindre humanism utan att som regeringen fokusera på arbetslinjen istället för Socialdemokraternas bidragspolitik.

Deras misslyckande (sossarnas) har varit en bra grogrund för Sverigedemokraternas missnöjespolitik, men det innebär inte att den senare är lösningen på problemen.

Anonym,  5 juli 2009 22:45  

till Paul Lindkvist

"I ena inlägget anklagar du invandrarna för att inte jobba, i nästa att de "får förtur till jobben" Hur ska du ha det egentligen?"

jag tror att Mr. Feminix menar att många invandrare jobbar inte ( många svenskar också men att det är större antal i % )

samt att det finns faktiskt en väldigt utbred kvotering i sverige som inte bara missgynar oss svenskar presic som apartheiden utan även är direkt förödande för vårat samhälle, tänk själv vad är motsatsen till kvotering?
jo att man kommer in på meriter (rätt man till rätt plats)

Fråga som du kan ställa dig ,skulle kvotering någon stans vara bra? och om det skulle vara bra vid något tilfälle skulle du kunna ge ett exempel-----

sen så är inte sverige demokraterna ett missnöjes parti ta tex dessa frågor

1# Försvaret (utbyggnad av det)
2# EU (motstånd)
3# Mångkulturs motstånd
4# Invandrings motståndet
5# Vördnad av svensk kultur

vilka andra partier har dessa åsikter? jag skulle säga inga alltså så finns det för flera av oss ett behov av att ha SD att rösta på och det är inte missnöjesröster.

Om du inte gillade min stavning så skyller jag det hela på min sosseskola . kan även säga att vi ses i riksdagen nästa år! :D

MVH Anonym.

Paul Lindquist 5 juli 2009 23:27  

Anonym!

Nej vi lär knappast ses i riksdagen. Själv kommer jag inte att kandidera (har fullt upp med att styra Lidingö) och du lär inte bli invald. Ska man ha någon framgång hos väljarna måste man nämligen våga stå för sina åsikter.

Och nej jag tror inte på kvotering, men den enda som verkar vara aktuell i Sverige tycks vara könskvotering...

feminix 6 juli 2009 10:37  

Paul! Vi har redan ett för stort befolkningsöverskott i form av arbetslösa. Låt oss erkänna att vi inte behöver ett ännu större överskott= bidragstagare. Varför inte återinföra det s.k. Luciabeslutet? Varför inte erkänna att det var ett misstag att det avskaffades?

feminix 6 juli 2009 11:34  

Vi i Sverige! Med statistik kan du bevisa vad som helst. Faktum kvarstår: I delar av Malmö är 60-80 procent arbetslösa. Och i alla städer finns det numera små "Rosengård", stadsdelar där svenskar inte längre kan trivas och känna sig trygga. Vissa skolor talas det inte svenska på skolgården. Svenskar måste flytta för att barnen inte ska tala "blattesvenska". Har svenska folket fått välja detta? Nej! Och vi är fler och fler som inte vill ha Rosengård över hela Sverige. Har du ingen empati för oss? Är inte vi också människor? Är det bara utlänningar du hyser medkänsla med?

feminix 6 juli 2009 12:06  

Vänta nu lite Paul! Du sa att Kina, som försökt att hejda en skenande befolkningsökning genom "ettbarnspolitiken", därför kommer att få problem att försörja en "åldrande befolkning". Menar du med detta att lösningen på alla problem är att jordens befolkning ökar och ökar för varje generation? Menar du att vi ska stäva efter stadsbebyggelse över hela landytan? Om vi ständigt ökar blir det ju så. Ska Europas "åldrande befolkning" ersättas av afrikanska ungdomar? Det är ju planerna redan med 50 miljoner planerad invandring?

Vi i Sverige 6 juli 2009 17:31  

feminix,
Du drar återigen upp standardargumentet Rosengård som en beskrivning av invandringen. Svaret blir som vanligt att Rosengård är inget typiskt invandrarområde. Där bor bara 1% av invandrarna.
Och definierar man tillräckligt små områden kan man hitta områden med svenskar där arbetslösheten är 60-80%.

Lars Persson

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP