2009-06-09

Våld i hemmet är inte ensidigt

I en rapport från BRÅ klargörs att våld i hemmet inte är enkelriktat. Våld i nära relationer handlar alltså inte enbart om "mäns våld mot kvinnor" utan om att kvinnor i lika hög grad slår män liksom att det finns våld i samkönande relationer.

Det är befriande att BRÅ vågar presentera en sådan rapport i det rådande samhällsklimat. Men det är nödvändigt för att de goda krafterna ska kunna mobiliseras och de verkliga orsakerna angripas.

Utredningen visar att det är ungefär lika vanligt att kvinnor slår män som att män slår kvinnor i nära relationer, men mäns våld är som regel grövre och ger allvarligare skador. Därmed är det extra viktigt att försöka stävja detta, men det visar samtidigt att våld i nära relationer inte generellt handlar om något "patriarkaliskt förtryck"utan det finns en lång rad olika faktorer som missbruk, utanförskap, m m.

I en egen kommentar skriver utredaren Klara Hradilova Selin, att bilden av våld i nära relationer måste nyanseras och det är nog sant. När män slår kvinnor är det ett allvarligt problem, men för den sakens skull får vi inte blunda för när kvinnor slår män.

Läs även Ledarbloggen

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP