2009-06-03

Religionsfrihet inget skäl att kränka någon annans integritet

I senaste numret av Läkartidningen ifrågasätter professor Ynvge Hofvander, tidigare chef för internationell barnhälsovård vid Uppsala Universitet, kravet på att alla landsting senast den 1 september ska tvingas att erbjuda könsstympning av småpojkar.

Sedan lagen som skulle reglera manlig könsstympning tillkom 2001 har åtminstone ett dödsfall inträffat och ett okänt antal komplikationer. Bara det borde få myndigheterna att tänka om.

Dessutom är det obegripligt, som professor Hofvander pekar på, att man åsidosätter barnens rätt med hänvisning till religionsfriheten. Den senare kan rimligen inte vara ett skäl till att man får kränka någon annan persons integritet - även om det är ens eget barn.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP