2009-08-18

Religös fundamentalism anno 2009

På Irland inför man en blasfemilag som i princip förbjuder religionskritik. På Sicilien har kyrkorådet förbjudit en opera med motiveringen att den är "omoralisk" och i Svenska Dagbladets kulturdel kan man läsa att ansedda Yale University Press avstår från att publicera Mohammedkarikatyrerna i en antologi över just kaikatyrteckningar med titeln The Cartoons that shook the world av rädsla för islamistiska attentat.

Detta utspelar sig alltså inte på medeltiden, inte på 1800-talet, inte ens på 1950-talet. Nej vi skriver 2009 och religiös fundamentalism har fortfarande så pass stort inflytande över vår tillvaro. Det är skrämmande.

2 kommentar(er):

Anonym,  19 augusti 2009 10:50  

Och i åtskilliga politiska församlingar i ett stort land på andra sidan Atlanten har man beslutat att Darwins vetenskapligt belagda utvecklingsteori SKA jämställas med den religiösa "filosofin" kreationism...

Populisten 21 augusti 2009 15:55  

Notera dock att samhället nu blivit så sekulariserat att till och med hädelse kommit att handla om människan och inte om Gud. Blasfemi brukade vara att smäda Gud, nu definieras det som uttalanden som kan väcka anstöt hos människor med en viss tro.

Jag skulle säga att vi kommit väldigt långt från medeltiden.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP