2009-08-11

Veckans citat

"Lyckligt skulle det land vara som vore fyllt av sådana städer som Lidingö. Människorna skulle då leva ett friskare och sundare liv."
Dåvarande socialminister Gustav Möller (S) i ett tal från 1926
Återgivet i Ölandsbladet och Lidingö Tidning

10 kommentar(er):

Mikael Haag,  11 augusti 2009 15:30  

Det är ju fantastiskt att Lidingö då ska fatta beslut om att alla dagisbarn med hemmavarande småsyskon ska tvingas vara hemma istället för med kompisarna på dagis.

15h är inte bra för barnen och gör att familjer undviker att flytta hit.

Paul Lindquist 11 augusti 2009 19:05  

Mikael!

Det är svårt att se att små barn (1-5 år gamla) skulle fara illa av att "bara" få vara på dagis 15 timmar i veckan och istället få spendera lite mer tid med sin mamma eller pappa och ett yngre syskon.

Vad lever vi egentligen i för samhälle om vi inte tror att föräldrar som är hemma (med en mycket generös ersättning från staten)skulle vara kapapbla att ta hand om sina egna barn på ett för barnen bra sätt?

Eller har vi bara blivit så bekväma att vi tycker att det är för jobbigt att ta hand om ett äldre barn när ett småsyskon föds såsom föräldrar har gjort i alla tider?

Anders,  12 augusti 2009 09:22  

Mikael!

Vilken planet lever du på? Lidingö kommun måste spara 80 miljoner kronor pga av finanskrisen!!! Tycker du att det vore bättre om man försämrade äldreomsorgen eller skolan?

Nej, föräldrar som är hemma kan gott ta hand om sina egna barn. För övrigt erbjuder de allra flesta kommuner i landet enbart 15 tim/v. Det är i storstadsområdena som ett antal kommuner har varit mer generösa, men det lär nog fler än Lidingö fundera över nu när ekonomin är tuff.

Mikael Haag,  12 augusti 2009 10:32  

Paul, du svarar (och tack för det) som en politiker med ett sparbeting.

I min värld är inte alla barn stöpta i samma form. Vissa behöver mycket tid med föräldrar, vissa behöver mycket interaktion med andra barn. Detta märker man väldigt tidigt.

Men i min värld så vill jag som förälder vara betrodd att fatta besluten om mina barn. Det är just detta som är baksidan med kollektiva system. De tenderar att passa alla lagom dåligt. I detta fall förbjuds mitt barn att träffa sina kompisar mer än ett visst antal timmar per dag, alternativt vissa dagar i veckan. Plötsligt en dag i januari ska jag förklara för henne att hon inte får träffa sina kompisar eller följa med på utflykter för att det kollektiva systemet kräver detta. Rutiner som är så viktiga för små barn måste över dag ändras, för att några månader senare ändras igen när lillasyster är stor nog att också börja på förskolan.

Jag vill vara den som bestämmer om mitt barn ska vara på dagis 0, 15 eller 30 timmar. Som förälder anser jag mig förstå mitt barns bästa, ingen annan.

Förskolan är inte en förvaring för barn vars föräldrar inte orkar ta hand om dem. Har man den åsikten så kanske man borde besöka en förskola. Och Anders, förskolan är just en skola, barn lär sig mycket från väldigt tidig ålder.

Många föräldrar har planerat sitt familjeliv just efter de premisser de trodde rådde på Lidingö. Nu ändras de som över en natt. Effekten blir att Lidingö blir en mindre attraktiv kommun för barnfamiljer. Jag tror inte det är något Lidingö eftersträvar.

Avslutningsvis så förstår jag att den globala lågkonjunkturen även påverkar Lidingö, att skatterna vi medborgare betalar in minskar. Men, att våra politiker väljer att spara på kärnverksamheter som barnomsorg förefaller märkligt, särskilt när detta görs i ljuset av att föräldrar saknar alternativ, då man sitter fast i ett kollektivt system - beslutet blir ett förbud. Och mig veterligen finns det mycket kringverksamhet utanför kommunens kärnverksamhet.

Anonym,  12 augusti 2009 11:33  

Mikael:

Finns flera saker att diskutera här känner jag :-)

För det första är det nog en utopi att tro att "kommunens kärnverksamheter" skall stå utanför besparingar under rådande förhållanden, detta helt enkelt för att barnomsorg, skola, äldre och handikappomsorg står för över 85% av kommunens budget, och de minskningar i skatteintäkter som sker just nu är betydande. Pga. skatteutjämningen så spelar det heller ingen roll att arbetslöshet är lägre än snittet på Lidingö och inkomsterna högre. Alla kommuner får samma summa pengar per invånare, därför drabbas Lidingö lika hårt som de övriga kommunerna i landet.

Jag kan förstå att du som förälder vill vara den som bestämmer hur länge dina barn skall vara på dagis. Jag delar fullt den visionen. Problemet är att det inte är du som betalar för den tid som barnet är där. Detta beroende på den maxtaxa som riksdagen har beslutat om och som inte höjts sedan den infördes för bra många år sedan. Så oavsett tid på dagis så betalar du ett mycket begränsat belopp och övriga skattebetalare resterande. Då är det också rimligt att kollektivet är med och bestämmer utgifterna som ökar för samtliga skattebetalare desto fler timmar dina barn är på dagis. Det är också intressant att notera att maxtaxan var underfinansierad redan från början, staten förbjöd kommunerna att ta ut högre avgifter för barnomsorgen än maxtaxan, och sedan kompenserade man inte kommunerna för dessa intäktsminskningar. Och i takt med att åren går och maxtaxan ligger kvar på samma nivå så ökar kommunernas kostnader.

Hade inte denna maxtaxa, som det tyvärr råder enighet om i Riksdagen, funnits, utan kostnaden mer varit kopplad mellan tid på dagis och avgift. Då hade jag inte sett problemet, då hade dina barn kunnat vara där hur länge du velat. Men nu lever vi i ett kollektivistiskt samhällssystem där Riksdagen stiftat många begränsande lagar för kommunerna.

Man kan inte heller säga att förändringen kommer att komma över natten. Budgeten lär vara känd betydligt tidigare än så, så att man mentalt kan förbereda sig själv och barnet på förändringarna. Sedan finns det naturligtvis en brytpunkt då eventuella bestämmelser ändras, men kännedomen om dem kommer inte som en blixt från klar himmel.

Sedan så kommer så vitt jag vet många kommuner i regionen att göra samma sak, dvs minska på antalet timmar. Så Lidingö är långt ifrån den enda kommunen som funderar på det frivilliga åtagandet som det är att erbjuda barnomsorg upp till 30 timmar för syskon.

Paul Lindquist 13 augusti 2009 00:41  

Mikael!

Jag förstår att du och säkert många andra föräldrar vill ha tillgång till mer förskoletid liksom att det finns barn som gärna spenderar mer tid med sina kompisar, men när inte resurserna räcker till allt måste man prioritera.

Så länge det inte är du själv som betalar notan utan skattebetalarna som står för huvuddelen av fiolerna är det faktiskt inte enbart upp till dig att "bestämma hur länge ditt barn ska vara på dagis".

Självklart är inte förskolan "enbart förvaring" utan har ett högt pedagogiskt innehåll. Därav följer att man har rätt till barnosmorg 15 timmar i veckan även när ens mamma eller pappa är föräldraledig. Likaså är den allmänna förskolan 15 tim/vecka och som jämförelse är lågstadiet långt ifrån 30 timmar/vecka. Det pedagogiska behovet kan alltså väl tillgodoses.

Men bara för att Lidingös förskolor (och familjedaghem för den delen ) är bra innebär inte att det är dåligt för ett barn att vara med sina föräldrar och småsyskon. Börjar vi tro det är vi farligt ute.

L:ö-bo i över 100 år,  17 augusti 2009 14:26  

Med ett kommunalråd som tydligen har fått gå från LM Ericsson pga brister.

Och en bostadsförmedling som gick upp i tomma intet. Nej, nu måste man vara utlänning för att få en hyresrätt på Lidingö. Först i tur kommer utlänningarna. Lidingöborna som har bott här i generationer får inte några hyresrätter. Den moderata (som är allt annat än moderat) muppolitiken som leder till att det bildas ghetton istället.

Och så ett centrum med en nagel i ögat och Svea Rikes högsta livsmedelspriset (Svino Vraket) och ett stenklast bort, inom samma familj, Svino Loserstore med sken av lågpris. Oj oj.

Inga problem så länge man själv lyfter fet lön och bosätter sig i ett riktigt brackigt område fullt av sprätthökar.

Paul Lindquist 17 augusti 2009 14:41  

Jag förstår inte vad du menar med "ha gått från LM Ericsson pga av brister"?

Jag är tjänstledig från Ericsson för att kunna fullgöra mitt uppdrag som kommunalråd sedan 2003, men har alltjämt min anställning kvar.

Paul Lindquist 17 augusti 2009 23:43  

Har tagit bort två kommentarer som innehöll allavrliga personangrepp. Något sådant accepteras inte på denna blogg.

kalle,  24 augusti 2009 19:07  

Notera att detta var 1926!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP