2009-08-13

Snart rivs nog kraftledningen genom Sticklinge

Trots de hårda förhandlingarna med Svenska Kraftnät i våras där man hotade med att låta kraftledningen mellan Sticklinge och Koltorp stå kvar även efter det att den nya markförlagda kabeln hade kopplats in om inte Lidingös skattebetalare öppnade plånboken tycks nu borttagandet av luftledningen fortgå som planerat.

Vattenfall, som ansvarar för den befintliga ledningen, har nämligen ansökt om rivningslov för att dels ta upp sjökabeln mellan Lidingö och Danderyd, dels riva den befintliga luftledningen. Arbetena är enligt ansökan planerade att genomföras under 2010.

Allt hänger givetvis på att regeringen ger de nödvändiga tillstånden för den nya markförlagda ledningen, men ansökan visar att Vattenfall fullt ut är beredda att ta ansvar för sin egen verksamhet vilket är klart positivt.

1 kommentar(er):

Babysessan 13 augusti 2009 11:10  

Ett steg helt i rätt riktning. Härliga nyheter från en prima blogg, som alltid är givande att läsa. Tack Paul.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP