2010-11-01

Nytt majoritetsprogram med utökad majoritet

Idag presenterade jag tillsammans med Minna Klintz (FP) och Jessica Nyberg (KD) den nya majoritetens nya program.

Någon revolution är det inte frågan om, snarare en ambition om ständig förbättring. Hela programmet kan du läsa på Lidingömoderaternas hemsida.

En utökad koalition innebär också att ytterligare ett parti är med och tar ansvar. Kristdemokraterna får därför en kommunalrådspost med ansvar för äldre- och handikappnämnden. Folkpartiet får en kommunalrådspost med ansvar för utbildningsnämnden, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.

Moderaterna kommer att ha två kommunalråd, dels kommunstyrelsens ordförande, dels ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Den sistnämnda är en utökning mot idag, men behövs då vi har stora utmaningar framför oss med utvecklingen av Centrum-Torsvik, översiktsplanen, Högsätralyftet och SL-depåerna.

Därutöver kommer Moderaterna att besätta ordförandeposterna i tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Lidingöhem AB, Lidingö Stads Tomt AB, kommunstyrelsens olika utskott och beredningar samt kommunfullmäktige och dess valberedning. Folkpartiet behåller ordförandeskapet i socialnämnden.

2 kommentar(er):

Anonym,  1 november 2010 12:19  

Jaha. Fler statsråd i regeringen, fler landstingsråd i landstinget och fler kommunalråd i Lidingö. Är det så moderaterna ska klara sysselsättningen?

Anonym,  8 november 2010 18:57  

Har läst Lidingö "regeringens"(M+Fp+Kd) program för den kommande mandatperioden.

Under avsnittet "Flyktingmottagning" går att läsa....:

-"att de som flyr till Sverige skall lära sig språket och få jobb"
.
Väl menat MEN rör detta då verkliga flyktingar enl Geneve konventionen och FN:s krav på vad som är flyktingar eller rör det de 90 % som INTE har asylskäl och ej är flyktingar utan anhöriginvandrare och ekonomiska emigranter?

-"Man fastslår att kommunala flyktingmottagandet är viktigt och spelar stor roll för integrationen".

Hur många s.k. flyktingar har Lidingö stad avtalat skall få bosätta sig på ön under de kommande 4 åren?
Vad är dagskostnaden för dessa resp tot kostnaden?, hur ser kostnadsfördelningen ut mellan staden och staten för dessa?

Oavsett är det ju våra skattemedel som används...

Arbetslösheten är som alla vet skyhög!!Konstig jobb politik...

-"Man skriver att bostadsfrågan för s.k. ensamkommande flyktingbarn måste få en permantent lösning."

Migrationsverket har ju slagit fast öppet att det oftast INTE rör sig om barn utan om äldre ungdomar ibland tom också vuxna. Varför skriver Lidingö:s majoritets koalition att det rör "barn"? Vilken är kommunledningens defenition av när man är barn resp vuxen?

Är man barn om man är 21 år? Fråga eleverna som gått ut Hersby om de när de är 21 år fyllda ser sig som barn...?
Nix de ser sig som vuxna, såklart!!

Och som sagt de festa är betydligt äldre än 21 år...

Vad menas med permanent lösning av bostadsfrågan?

Skall skattebetalarna bygga fler bostäder för dessa? Hur mkt kostar nuvarande byggnation som man har låtit en entreprenör bygga? Hur många miljoner??

Hur skall skolan finansieras för dessa?, och skall man tvinga Lidingö familjer att ta emot s.k barn som är vuxna och som sällan har asylskäl?

Låt Lidingö förbli en idyll annars rasar Moderaterna åter i valet 2014 till dvärg storlek...Har inte hört en enda Lidingö bo som vill ställa upp på "daghem":s verksamhet för att politiker skall kunna slå sig för bröstet och spela PK!!

// J-G Kraffzmann

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP