2011-05-31

Hälsans ö fimpar

Kommunstyrelsen har nu beslutat att införa rökfri arbetstid från den 1 januari 2012. Många svenska kommuner har redan infört en liknande policy och arbetar aktivt med tobaksprevention. Lidingö är Hälsans ö och beslutet i kommunstyrelsen ligger således i linje med det arbete som pågår inom staden för att förbättra hälsan bland stadens anställda.

Genom att införa rökfri arbetstid hoppas vi kunna uppnå flera mål. Dels vill vi ha friskare medarbetare; dels vill vi minska det ofrivilliga obehag som exempelvis barn och äldre kan utsättas för i mötet med vår personal och dels vill vi värna att arbetstiden utnyttjas rätt.

Självklart kommer vi att underlätta för de anställda inom Lidingö stad som vill sluta röka genom att erbjuda olika former av stöd. Det kan exempelvis handla om sluta-röka-grupper eller individuellt sluta-röka-stöd. Men vi tvingar givetvis ingen anställd att övergå till ett rökfritt liv. vad man gör på sin fritid är vars och ens eget val.

Läs även Radio Stockholm Lidingösidan

1 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP