2011-05-30

Polisens arbete måste effektiviseras och organiseras om

"Polisen har fått ökade resurser, men visar sämre resultat. Pengarna går till administration och chefer i stället för brottsbekämpning", skriver de tre moderata ledamöterna i Polisorganisationskommittén: Henrik von Sydow, Krister Hammarberg och Charlotte Nordström på SvD Brännpunkt.

Deras slutsats, att nuvarande organisation med en central rikspolisstyrelse och ett antal parallellställda länsmyndigheter inte är effektiv, är helt rätt. Den grova organiserade brottsligheten vet inga länsgränser - det är knappt den vet några landsgränser. Dessutom att 21 länsmyndigheter vid sidan om rikspolistyrelsen rapporterar direkt in till justitiedepartementet kan knappast vara optimalt eller effektivisera den politiska styrningen.

Inte heller underlättas rikspolischefens möjligheter till verksamhetsutveckling när han i praktiken inte förfogar över hela polisorganisationen. Därför vore det mycket klokt om riskpolisstyrelsen och de 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en enda myndighet med en gemensam chef som både har ansvar och befogenhet.

Men, man borde inte stanna där utan faktiskt fundera ett varv till. Vid sidan om den grova, många gånger organiserade brottsligheten, som kräver en kraftfull nationell polis finns också en lokal brottslighet som dessvärre sällan är prioriterad av polis och rättsväsendet i övrigt. Det finns i realiteten heller ingen att ställa politiskt till ansvar när denna del av brottsbekämpningen inte fungerar.

Det är en sak att justitieministrar får sina fiskar varma eller i västa fall tvingas avgå när det är svängdörrar på de slutna anstalterna eller när antalet värdetransportrån ökar, men det är knappast Beatrice Ask man ringer om polisen inte hinner med bilstölder, snatterier, väskryckningar, villainbrott, fyllebråk och liknande.

Därför borde länspolismyndigheterna läggas ner, en nationell polismyndighet bildas och närpolisverksamheten tas över av kommunerna. Jag lovar, den dag vardagsbrottsligheten blir en lokalpolitisk fråga, då kommer också fokus att läggas på detta för många människor så viktiga område.

2 kommentar(er):

Anonym,  31 maj 2011 09:39  

Paul,

Du har naturligtvis helt rätt, men hur går diskutionerna internt inom Moderaterna? Finns det någon opinion för kommunal polis?

Paul Lindquist 2 juni 2011 14:05  

Det finns det, men den är sannolikt i minoritet i partiet.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP