2011-05-16

Knappast aktuellt med partiledarbyte

På Newsmill skriver Niklas Ekdal och Jenny Madestam att Fredrik Reinfeldt borde avgå och lämna över partiledarskap och statsministerpost till Anders Borg. Inte för att det går dåligt för Moderaterna utan för att ta partiet och Alliansen till nästa utvecklingssteg.

Förvisso kunde den som lyssnade till Anders Borg i Karlstad under Sverigemötet förra helgen konstatera att det inte var ett traditionellt finansministertal som Borg höll, snarare ett linjetal av en blivande statsminister (och ett av de bästa politiska tal jag någonsin har hört), men det är knappast aktuellt eller lämpligt med ett ledarbyte i närtid. Därtill finns det ett flertal skäl.


  1. Under Fredrik Reinfeldts ledarskap har Moderaterna vunnit två val i rad, det senaste med historiskt bra valresultat och såväl han själv som partiet åtnjuter fortfarande mycket höga siffror i opinionen. If it aint broken, don't fix it.

  2. Än så länge har Reinfeldt bara suttit som statsminister i fyra och ett halvt år. Visserligen är det ett mycket slitsamt uppdrag, men det är trots allt en förhållandevis kort period. Därtill är han fortfarande relativt ung och visar (till skillnad från Persson) ingen tendens på att tröttna.

  3. Att lyckas hålla ihop Alliansen är mycket Fredrik Reinfeldts förtjänst. I ett läge där såväl Centerpartiets som Kristdemokraternas ledare ifrågasätts och Folkpartiets blev utmanövrerad härom året, behöver regeringen den stabilitet som Reinfeldt vid rodret ger.

  4. Ett statsministerbyte under pågående mandatperiod, kräver riksdagens godkännande. Med Sverigedemokrater som vågmästare skulle det kunna leda till en regeringskris helt i onödan. I enlighet med nya grundlagen kan regeringen inte som tidigare längre sitta kvar efter ett val utan måste få riksdagens aktiva stöd, men varför utsätta en minoritetsregering för en sådan prövning i förtid. Det finns det ingen anledning till.

  5. Det finns åtminstone en stor utmaning kvar, nämligen att vinna valet för tredje gången i rad och på det sättet definitivt bryta den socialdemokratiska hegemonin.

  6. Borg och Reinfeldt är ett radarpar. Hade inte båda funnits hade knapppast Alliansen blivit omvald 2010.

Sen är det en annan sak att förr eller senare måste man som ledare avgå, på sitt eget eller andras initiativ. Och den dag Reinfeldt bestämmer sig för att ta sin Mats ur skolan hoppas även jag att Anders Borg står redo att ta över stafettpinnen.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP