2011-05-18

Många nya skattesänkningar planeras nästa år

I motsats till de tongångar som hörs i media så händer det mycket inom skatteområdet. I samband med regeringens vårbudget 2011 presenterades en rad förslag som sannolikt kommer att finnas med i budgetpropositionen 2012.

Vilka är då förslagen?

Ett femte jobbskatteavdrag annonserades. Det kommer att innebära cirka 200 kr i sänkt skatt per månad för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden. Det motsvarar 2 400 kronor i sänkt skatt per år. Liksom de tidigare jobbskatteavdragen är även detta riktat mot låg- och medelinkomsttagare. De som tjänar lägst får störst skattesänkning i procent.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas. I dagsläget betalar alla som tjänar över 33 000 kr ca 50 procent i marginalskatt. Denna gräns kommer att höjas till 35 700 kr. Den höjda brytpunkten kommer att innebära cirka 6 500 kr i sänkt statlig inkomstskatt för en person som tjänar 35 700 kr eller mer i månaden.

Pensionärer över 65 år får ett fjärde förhöjt grundavdrag. För en genomsnittlig pensionär innebär det cirka 120 kronor i lägre skatt per månad. Även det förhöjda grundavdragets fördelningsprofil är progressiv, d.v.s. högst procentuell skattesänkning ges till de med lägst pensioner.

Den särskilda inkomstskatten för utländska experter kommer att förenklas. En utländsk person som kommer till Sverige och tjänar över 2 prisbasbelopp i månaden (cirka 87 000 kr) kommer automatiskt att kvalificera sig som utländska expert. Då höjs personens grundavdrag med 25 procent och personen får lägre skatt.

Förmånsbeskattningen av vissa miljöbilar förlängs. Laddhybrider, elbilar och biogasbilar kommer att få sin nedsatta förmånsbeskattning förlängd.

Utlandssvenskar får sin särskilda inkomstskatt sänkt från 25 till 20 procent. Det innebär att Sveriges cirka 150 000 utlandssvenskar får sänkt skatt. När övriga europeiska länder gör allt för att höja sina skatter och minska sina underskott kan Sverige sänka skatten för sina medborgare utomlands.

Fåmansbolagsbeskattningsreglerna görs än mer förmånliga genom att bland annat det initiala belopp som ägarna kan låta beskattas till 20 procents kapitalskatt höjs från 2,5 prisbasbelopp till 2,75 prisbasbelopp.

Restaurangmomsen kommer att halveras från 25 till 12 procent 2012. Regeringen räknar med att sysselsättningen i restaurangbranschen höjs med 6 000 personer på lång sikt. Arbetslinjen och jobbpolitik ligger till grund för beslutet.

En stark offentlig ekonomi med välskötta statsfinanser och en regering som prioriterar arbete framför bidrag gör detta möjligt.

1 kommentar(er):

Anonym,  25 maj 2011 17:31  

Fåmansbolagsbeskattningsreglerna görs samtidigt mindre förmånliga genom att den lågbeskattade utdelningen föreslås begränsas till ett bolag per ägare. Därmed inför man en betydande tröskeleffekt för alla de driftiga entreprenörer som står i begrepp att eller redan driver fler företag än ett. Regeringens motiv till denna begränsning är att undanröja skatteplanering vilket beräknas ge 40 miljoner extra i statskassan per år, en droppe i havet. Ibland är det svårt att förstå hur politikerna tänker. SIla mygg och svälja kameler är kanske ett passande ordspråk i sammanhanget.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP