2011-05-17

Rödgröna och SD i ny ohelig allians

Genom ett så kallat utskottsinitiativ har Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om att inga fler personer ska få gå in i den arbetsmarknadsåtgärd som kallas fas 3 och som riktar sig till de som har varit arbetslösa mycket länge.

Av detta kan man dels konstatera att de rödgröna partierna inte har några problem med att gå i säng med Sverigedemokraterna om det innebär en möjlighet att ge regeringen ett tjyvnyp, dels att det är lätt att vara emot något men betydligt svårare att presentera egna konkreta lösningar.

För vad vill Sverigedemokraterna och de rödgröna erbjuda de långtidsarbetslösa istället? När alla A-kassedagar är förbrukade, när de 450 dagarna med jobb- och utvecklingsgarantins första två faser är slut? När man trots eget sökande och stöd i form av t ex särskilt anställningsstöd, lönebidrag, nystartsjobb, arbetspraktik eller arbetsträning inte lyckats få ett eget jobb på närmare 2,5 år, vad vill oppositionen då erbjuda istället?

Regeringens politik innebär att de långtidsarbetslösa får en fortsatt vettig sysselsättning. Självklart är det bättre med ett riktigt jobb, men för den som under lång tid inte klarat av att få något måste ju ändå någon form av sysselsättning vara bättre än passivitet.

"Det är viktigt att vi pressar regeringen att få fram ett alternativ." säger Ylva Johansson (S) till Aftonbladet. Men hur ansvarslöst är inte det? Om man använder sin riksdagsmajoritet till att stoppa regeringens politik har man också ett ansvar för att själv presentera en lösning. Men det tycks Ylva Johansson i sin oheliga allians med Sverigedemokraterna inte intresserad av.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP