2007-11-10

Låt kyrkan vara ifred

Vid moderaternas partistämma i Gävle bestämde man efter en intensiv debatt att partiet åter ska ställa upp i kyrkovalet 2009. En liknande debatt och samma beslut togs vid förra moderatstämman.

Situationen är mycket olycklig. Trots att kyrkan är skiljd från staten är det de politiska partierna som fortfarande styr. Vad är innebörden med en fri kyrka om det är politiken som ska avgöra inriktning och prioriteringar? Varför kan inte Svenska Kyrkan som övriga samfund och varenda idrottsklubb och scoutförening ha en vanlig medlemsdemokrati.

Prästen Ynge Kalin sätter verkligen fingret på problemets kärna i sin välformulerade debattartikel på SvD Brännpunkt. Det är hög tid att politikerna lämnar Svenská Kyrkan ifred. Låt kyrkovalet 2009 bli det sista där moderater ställs mot socialdemokrater.

4 kommentar(er):

Karin 10 november 2007 kl. 18:13  

PÅfallande ofta är det faktiskt så att s och m är eniga. Oftast tillsammans med c, fisk, posk och kristdemokrater i Svenska kyrkan. Skiljelinjen går oftare emot sverigedemokraterna och frimodig kyrka.

Anonym,  11 november 2007 kl. 19:19  

Karin, du verkar inte ha fattat någonting alls. Politiker SKALL inte styra över Sv kyrkan, varken S, m , Sd, eller kd.

Låt medlemmarna bestämma över sin kyrka, vem vet, kanske kan kyrkan våga tala om kristendom igen....? Något mycket främmande i PK partiernas Sverige.

Karin 12 november 2007 kl. 10:47  

Det är just kyrkomedlemmarna som styr över sin kyrka. Genom bland annat kyrkovalen.

S c och m har inte gett sig sina mandat genom riksdagsbeslut, utan kyrkomedlemmar har ju faktiskt röstat på dom.

Anonym,  13 november 2007 kl. 11:21  

Det borde gå att ställa upp i kyrkofullmäktige utan att tillhöra något parti, men det betyder inte att en partibeteckning är medningslös även i kyrkosammanhang. Den mer oinsatte kyrkoväljaren, som vill rösta för att visa att kyrkans plats i samhället är viktig, får en vägledning av partibeteckningen. Den ger en signal om vilken människosyn en person har.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP