2007-11-14

Skatt eller avgift

Debatterade musikskoleavgifter med Luleås socialdemokratiske kommunalråd, Karl Petersen i P1:s Studio Ett idag.

Luleå är en av bara fyra kommuner i landet som har helt gratis musikskola. Gratis kanske inte är rätt ord, snarare avgiftsfri. All fritidsverksamhet kostar pengar, frågan är bara om man själv betalar för det man utnyttjar eller om räkningen kommer till alla via skattsedeln.

I de allra flesta kommuner subventionerar skattebetalarna såväl musikskolan som annan fritidsverksamhet till rätt stor del, men den som deltar får också betala en rimlig avgiift. Så även på Lidingö.

Jag tror det är en klok avvägning. Engagemanget blir större om man betalar något själv.

På Lidingö betalar man 1 700:-/termin. För den som har många barn reduceras avgiften och vid låga inkomster kan den utebli helt och hållet. Å andra sidan är kommunalskatten 3,32 kronor lägre än i Luleå. För en normalfamilj på Lidingö motsvarar det drygt 26 000 kronor.

Tar man hänsyn till att landstingsskatten är lägre i Norrbotten så kvarstår ändå en skillnad på 6 000 kronor till Lidingöbornas fördel efter nästa års skattesänkningar i såväl Lidingö som Stockholms läns landsting..

Det finns en rättviseaspekt också som min kollega i Luleå hade svårt att hantera i radiodebatten. Varför ska just den som spelar ett instrument helt slippa avgifter medan den som istället väljer hockey, fotboll eller scouter får vara med och betala för sin fritidsverksamhet?

1 kommentar(er):

Leo Sundberg 10 januari 2008 kl. 23:37  

Låt mig besvara den fråga som sossen från Norrland inte kunde. Anledningen är att musik kommer hela samhället till nytta, något som senaste tidens debatt kring piratkopiering visar.

Hockey, fotboll och scoutande är skoj för gruppen som gör det. Inte för alla andra. Men när det handlar om en bredare publik på proffsnivå, finns det mycket goda möjlighter till sponsring från finansiärer. Behovet eller nyttan av en kollektiv finansiering finns inte på samma sätt.

Musikproduktionen i sig sker förstås på ideell basis på Youtube, den behöver inte skattefinansieras. Men utbildningen i att kunna producera musik är något som med råge betalas tillbaka av skattebetalarna för all gratismusik som lovande ungdomar lägger upp.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP