2007-11-23

Ensidigt i Lidingö Tidning

En stor del av dagens nummer av Lidingö Tidning upptas av frågan om fridrottens eventuella flytt från Vallen till Bosön. Okritiskt förmedlar man anonyma påståenden om den nu avgångne ordföranden i IFK Lidingö Friidrott, Johan Amilon.

Johan Amilon har varit en fantastisk och engagerad ledare för friidrotten. Han har också sett möjligheten för friidrotten att utvecklas på Bosön och tog tillsammans med styrelsen beslutet att ställa upp på förslaget från Lidingö stad och Riksidrottsförbundet. Nu lönas han med tarvliga påhopp i media.

Förutom två kritiska artiklar väljer Lidingö Tidning att också publiceras tre kritiska insändare med motivet att man vill ge debatten ett extra utrymme inför budgetfullmäktige på måndag. Däremot publiceras ingen insändare som stöder förslaget. Inte heller skrivs det en rad om vad fotbollen och tennisen tycker trots att ordförandena i tennis- och fotbollsföreningarna har inkommit med sina synpunkter till tidningen tidigare i veckan. Det hela ger knappast intrycket av att tidningen vill bredda debatten utan snarare vara en plattform för en skickligt orkestrerad kampanj från några friidrottsledare.

3 kommentar(er):

Paul Lindquist 24 november 2007 02:25  

Det är inte min avsikt att diskutera för- och nackdelar med Vallen på denna blogg utan den dialogen kommer jag att ha direkt med berörda föreningar och deras företrädare. Jag har därför valt att ta bort Curt Högbergs kommentar till detta blogginlägg.

Eftersom jag sannolikt öppnade för Curts kommentar genom att i ett sammanhang referera till honom personligen har jag nu tagit bort detta stycke från bloggen. Det hade ingen bäring på min kritik mot tidningens ensidighet och var i sammanhanget onödigt.

Anonym,  24 november 2007 13:05  

Bäste Paul, du kanske ska överväga att ta bort kommentarsmöjligheten helt och hållet från din blogg.

Om man sig i leken ger...

Anonym,  27 november 2007 15:35  

Lidingö Tidning tar fram även fotbollens och tennisens synpunkter. Dock är den massiva bevakningen ett tecken på den allmänne frustrationen på både hanteringen av frågan och effekterna om flytten av friidrotten genomförs. Jag har i mitt kontaktnät bland föräldrar på Lidingö inte kommit i kontakt med någon som är positiv till förslaget.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP