2008-04-30

Två fel blir inte ett rätt

En av de starkast bidragande orsakerna till det återkommande trafikkasoet på Essingeleden är trängselskatterna i Stockholms stad. Människor är rationella varelser och helt naturligt undviker många den tullbelastade Klarastrandsleden och väljer istället den avgiftsfria Essingeleden.

Som ett brev på posten höjs nu krav på att även beskatta resandet på Essingeleden, så även i Dagens Nyheter idag. Men två fel blir inte ett rätt.

Att köra bil är kostsamt, mycket kostsamt även utan trängselskatt. Sådär en 20-40 kronor/mil får man nog räkna med beroende på bilens värde. Trots detta kör hundratusentals stockholmare bil varje dag därför att de behöver för att få tillvaron att gå ihop.

Bilens värde för välfärden kan inte underskattas. Varutransporter, arbetsresor, barn som ska skjutsas till träning, matinköp, osv - allt detta underlättas av att människor har tillgång till och råd med bil.

Lösningen på problemet är alltså inte att straffbeskatta människors transportbehov utan att fördela trafiken på så många vägar som möjligt och att i en växande stad bygga nya vägar.

I ett avseende måste jag ge Dagens Nyheter rätt. Förbifart Stockholm är inte den väg som främst kommer att avlasta Essingeleden. Det hade varit oerhört mycket bättre att först bygga Österleden, men Förbifarten behövs också och det är trots allt bättre att den kommer igång än att ingenting görs.

Bland de ivrigaste förespråkarna för mer trängselskatt återfinner vi dem som imorgon går ut och demonstrerar för mer minskade skillnader mellan fattiga och rika, mellan hög- och låginkomsttagare. Till dem har jag en fråga. Vill ni återgå till ett samhälle där bara direktörer har råd att åka egen bil?

Bilen har kommit för att stanna. Den ska inte bekämpas utan utvecklas, framförallt genom att göra den mer miljövänlig. Bilars utsläpp är ett stort miljöproblem som vi måste komma tillrätta med. Låt oss därför fokusera på det och inte på att förhindra småbarnsmamman att få livspusslet att gå ihop genom att göra en redan dyr familjeutgift omöjlig att klara av.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP