2007-05-30

Bra informationsmöte om vägdirektiven

Igår kväll presenterades så direktiven till den kommande vägutredningen för de representanter för olika intressegrupper som tidigare under våren deltagit i dialogmöten.

I direktiven har vi försökt tillgodose de olika önskemål och synpunkter som inkommit avseende trafiksäkerhet, miljö (inte minst buller) och framkomlighet. I stort sett var alla grupper nöjda med utformningen av direktiven och inte minst den öppna och demokratiska process vi valt för att ta fram direktiven. Det "hårda motstånd" som Mitt i Lidingö skrev om i veckans nummer lyste med sin frånvaro.

Vi har nu en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet och jag ser med tillförsikt fram emot att vi ska kunna lösa vägfrågan på ett sätt som både förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet men också tar hänsyn till de fullt berättigade krav på god miljö för de människor som bor och vistas längs den tänkta vägsträckan och med minsta möjliga intrång i naturkänsliga områden.

2 kommentar(er):

Anonym,  31 maj 2007 11:43  

Hej Paul,

genomförandet av "dialogmöten" är helt klart en fullträff. Fortsätt så!

Däremot är ett av Folkpartiets Jan Weissenrieders uttalanden i artikeln du refererar till i Mitt i Lidingö illavarslande: "Jämför man med skolor i innerstan, som ligger nära stora vägar, är Södra huvudleden måttligt trafikerad.” Om Weissenrieder anser att måttstocken avseende avgasutsläpp, buller och trafiksäkerhet ska vara Stockholms innerstad förstår han inte alls vad som gör Lidingö så unikt och så attraktivt. Jag hoppas verkligen att Weissenrieders uttalande inte speglar hela majoritetens syn på denna och andra miljöpåverkande frågor på Lidingö.

Eller är det även din uppfattning att hälsokommunen Lidingö ska jämföras med Stockholms innerstad?

Anonym,  5 juni 2007 14:42  

Det märks att "anonym bloggare" kommenterar en artikel, som vederbörande inte har läst. Artikelns diskussion byggde på att vägen grävs ned vid Skärsätra Skola och därmed bör inte buller och trafiksäkerhet vara problem just här. Återstod avgasutsläpp. De kommer då i tunnelöppningarna på visst avstånd från skolan. Det var här jämförelse gjordes med skolor i Stockholms innerstad, som kan ligga utmed trafiken.
Lidingö kan annars inte jämföras med Stockholms innerstad eller kranskommunerna med genomfartstrafik. Det är en av våra stora fördelar att vara en ö utan genomfartstrafik.
Jan Weissenrieder

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP