2007-05-04

Klimathotet en bluff?

Hade idag förmånen att träffa docent Fred Goldberg, som ifrågasätter om inte klimathotet är en bluff.

Goldberg menar att det inte är koldioxiden som skapar klimatförändringarna utan solens aktivitet i kombination med kosmisk strålning, att de temperaturhöjningar vi nu upplever ligger inom ramen för de naturliga förändringar som sker över tiden och att det inte är något som människor kan påverka. Det har funnits såväl varmare som kallare perioder sedan den sista istiden, men det framkommer exempelvis inte i Al Gores numera så berömda film.

Det råder också en stor missuppfattning bland människor vad som är växthusgaser. Många tror att den dominerande växthusgasen är (i huvudsak består av) koldioxid, men i själva verket är 98 % av växthuseffekten orsakad av vattenånga och endast 1 % av koldioxid. Av koldioxidens andel står i sin tur mänsklighetens utsläpp för bara 1 %, något som haven och biomassan på jorden absorberar på 12 dagar, menar Goldberg. Även om koldioxiden skulle skapa växthuseffekten så är alltså mänsklighetens påverkan så oerhört liten att den inte märks.

Det är också, enligt Goldberg, så att det är temperaturhöjningen (orsakad av solaktiviteten) som ger den ökande koldioxidmängden, inte tvärtom. När solen värmer upp haven så frigörs koldioxid därifrån. Detta är kärnan i Goldbergs kritik. Det klimathotsförespråkarna menar är orsaken till temperaturhöjningen är istället en effekt av den. Om det stämmer faller hela klimathotsteorin samman som ett korthus.

För mig som amatör på området är det naturligtvis oerhört svårt att veta vem som har rätt när forskare står mot varandra, men docent Goldbergs teorier förefaller i alla fall väldigt trovärdiga.

Den senaste tidens klimatdebatt har varit oerhört ensidig och okritisk. Media som i alla andra sammanhang ifrågasätter, granskar och kritiserar deltar nu med liv och lust i den ena kampanjen efter den andra.

Men betänk om Al Gore har fel? Då kommer världen att investera 100-tals miljarder på något som inte är ett problem. Samtidigt finns det en rad andra miljöhot som vi alla vet måste åtgärdas, föroreningar som skadar miljön och påverkar människors hälsa. De fossila bränslena kommer heller inte att räcka i all evinnerlighet. Ett mycket större problem än växthuseffekten kan vara hur vi ska kunna värma upp våra bostäder framöver så inte stora delar av mänskligheten fryser ihjäl.

Det är dags att bredda klimatdebatten. Att släppa fram kritiska röster och våga ifrågasätta, men också låta dem som tror på klimathotet bemöta kritiken. Det är först då vi kan känna oss trygga i att vi närmar oss sanningen. Det är först då vi kan fatta de långsiktigt kloka besluten.

20 kommentar(er):

Magnus 5 maj 2007 03:44  

Hej!

Bara en kort fråga, ska man inte lita på de publicerande forskarna och de publicerade vetenskapliga artiklarna på området i stället för att bara ta någons ord för saker och ting?

Bloggskribent: Björn Åslund 5 maj 2007 09:30  

Märkligt att låta en enskild person Fred Goldbergs argumentering väga tyngre än den samlade klimatexpertisen i FN:s klimatpanel IPCC. Jag skulle inte vilja vara lidingöbo med ett kommunalråd som tar så lättviktigt på vetenskap och relevans.

Per Welander 5 maj 2007 11:18  

Att lyssna på fler vetenskapsmän än det politiska FN:s klimatpanel tyder på vidsynthet. Massor av forskare tycker som Fred Goldberg. Så jag är stolt över att vara Lidingöbo med ett så klokt kommunalråd. Att lyssna på flera är aldrig fel. Att dessutom inte ryckas med i den lögnhaltiga klimathysterin ett stort plus. Fortsätt så Paul!

Anonym,  5 maj 2007 12:43  

Besök gärna min satiriska tecknade bildblogg på www.kallestrokirk.se där jag bl a ofta gisslar miljöalarmisterna. Angående FN:s klimatpanel så är de inte alls så eniga som det alltid påstås. Se filmen Great global warming swindle.

Anonym,  7 maj 2007 23:15  

Klicka på min länk för att se ett klipp av ännu en klimatbluff som avslöjas. Det handlar om döende isbjörnar.

Anonym,  8 maj 2007 08:50  

Jag pratade med en EU-parlamentariker av de gröna i Tyskland för ett tag sedan. Hon sa om vi hade varit rädda för den globala uppvärmningen skulle vi gjort saker för att minska utsläppen såsom bredare autobahn, byggt ut kärnkraft mm. Nej det verkligt positiva är att vi har hittat en källa till att dra in stora skatter till staten som ingen ifrågasätter.

magnus 8 maj 2007 18:13  

Magnus W: "Bara en kort fråga, ska man inte lita på de publicerande forskarna och de publicerade vetenskapliga artiklarna på området i stället för att bara ta någons ord för saker och ting?"

Javisst tröttsamme CO2-religiöse doktorand! Läs du t ex Nir Shavivs forskningsrapport, peer reviewed och publicerad och jämför denna nya konsistenta *teori* med de allt med tveksamma *hypoteser* om CO2:s stora betydelse.

Detta menar forskarna inom detta och andra fält bevisar bortom allt tvivel att kosmisk strålning styr jordens klimat.

(För dem som inte är bekant med vetenskapliga begrepp: En teori är aldrig "bara en teori", utan en teori är något starkt, ungefär som relativitetsteorin; behöver inte vara belagd, men ska bl a förklara något samt ha stått öppen samt pall för kritik inom forskarvärlden. En hypotes är något oerhört mycket svagare som inte är belagt elelr behöver har mött eller stått pall för någon kritik alls.)

Den siste mohikanen 23 maj 2007 09:26  

IPCCs Summary For Policymakers skrivs av ett fåtal vetenskapsmän, i det senaste fallet 21 stycken. Fler är det inte som råder över vad som skall betraktas som "konsensus". Massor av forskning falsifierar IPCCs hypotes men det viftas med lätt hand bort av de 21.

Anonym,  25 maj 2007 15:30  

http://video.google.com/videoplay?docid=-5949034802461518010

Anonym,  4 juni 2007 01:42  

Otroligt intressant att få sina fördomar bekräftade genom att läsa Paul Lindquists blogg om klimatfrågan. Jag är inte det minsta förvånad över att kommunalrådet på Lidingö ansluter sig - om än i inlindad form - till dem som ifrågasätter att den globala uppvärmningen i huvudsak beror på ökade koldioxidutsläpp genom ökad fossilbränsleförbränning från stadsjeepar och annat. Helt i linje med de gamla betongmoderaterna. Helt i linje med att bygga nya motorleder. Är man betongmoderat så är man, ända tills smältvattnet står upp till köksdörren i Gåshaga. Och då skyller man på någon annan...

Anonym,  5 augusti 2007 21:22  

"Anonym" säger:
"..i huvudsak beror på[sic]..ökad fossilbränsleförbränning från stadsjeepar och annat.."

Ja du, huruvida co2utsläpp påverkar klimatet eller inte lämnar jag därhän men biltrafiken står bara för 10% av de globala co2-utsläppen så ditt hat (avundsjuka?) mot stadsjeepar kan du rikta någon annanstans.

Baserat på ditt resonemang tillhör du säkert "flumvänstern".
Och i jämförelse sällar jag mig nog hellre till "betongmoderater"..

Petter 13 november 2007 11:08  

Helt otroligt kul. Gudmundsson skriver att Goldberg har en hatt i svetsning. Stämmer detta.
Ja det är en het klimatdebatt.

Anonym,  12 januari 2008 22:35  

Peter har fel. utsläppen från bilismer genererar bara 2% av totala co2 utsläppet. Läs fakta först.

Micke J 24 mars 2008 19:17  

Såg "Klimathotet-en bluff?" på TV4 fakta 23/3-08 kl 11:00. Där är forskare med i filmen som hoppat av eller försöker få sin röst hörd inom IPCC. Det sägs att IPCC består av 2500 forskare men detta är en ren lögn! Endast ett fåtal forskare, men väldigt många tjänstemän. Detta är en politisk organisation. Så det som våra politiker i världen vill få fram får denna fram. Men nästan hälften av de riktiga forskarna håller inte med den andra halvan. Så jag undrar om de som säger vi är på väg under inte bli av med sitt arbete? Det här med miljön har blivit en bra inkomstkälla för våra politiker... Jag tror inte vi kan styra klimatet och fler o fler håller med mig(Tack o Lov) Klimathotet har blivit som en religion för många.Har läst på vissa debattsidor där de som inte tror på miljöhotet också skulle förneka förintelsen? Så långt kan "våra miljövänner" gå.

En vanlig $vensson 29 mars 2008 12:06  

En mer fruktbar frågeställning för oss lekmän är vad vi ska göra åt att det blir varmare. Trots allt larm så visar den svenska expertisen på allt annat än alarmerande konsekvenser. Vi har väsentligen hundra år på oss att vidta åtgärder och ekonomiskt går det jämt upp. Se SOU 2007:60.
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.410783#lasKommentarer
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.789372

Anonym,  11 juni 2008 23:07  

För det första:
Kol, naturgas och olja grävs ut ur marken, där det lagrats under miljontals år. Nu släpps det ut i atmosfären under några hundra år.

Uppmätta värden av koldioxidhalten visar att det snabbt blir mycket mer koldioxid i atmosfären, något mindre än en ppm per år. Prover i glaciärer visar också att koldioxidhalten sannolikt aldrig varit högre än nu. De senaste 400 000 åren har det funnits ett starkt samband mellan koldioxidhalter och temperatur. Vi ligger runt 500 ppm nu, innan industrirevolutionen var det högsta mätta 300 ppm.

Ett enkelt sätt att testa växthuseffekten är att låta en bil stå i solen några timmar en varm dag. Temperaturen i bilen blir väldigt hög av samma orsaker som i växthuseffekten. Ljus kommer in, men det reflekterade ljuset (av annan våglängd) lämnar inte jorden i samma omfattning.

Det är väldigt enkelt:
Människan släpper ut stora mängder koldioxid.
Historiskt och vetenskapligt finns det ett starkt samband mellan koldioxid och temperaturökningar.

Intressant och synd att makthavare är så selektiva med att tro på vetenskap.

Anonym,  12 juni 2008 00:15  

Gustaf..
"Prover i glaciärer visar också att koldioxidhalten sannolikt aldrig varit högre än nu"
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png

Snällt att du försöker förklara växthuseffekten, enda problemet är att alla redan vet vad det är. Ingen tvivlar på att växthuseffekten existerar.

Börja med att slå upp "Jämviktsreaktion" (jag antar att du somande på lektionen efter att läraren berättade om bilen) och sedan kan jag berätta för dig att haven är världens koldioxoidreserv. Och att hav->luft för koldioxid gynnas av högre temparaturer så har du ditt samband mellan temperatur och CO2-halt.

Om du tittar noga på dina CO2 vs temp diagram så ser du att det är CO2 som beror av temp.

P.S. Växthuseffekten beror till 1% av CO2. Om vi dubblade den totala mängden CO2 i atmosfären bör växthuseffekten alltså öka med hela 1% !! Vilket skulle innebära en temperatur ökning på extrema 0.33¤C herregud vilken katastrof!

Tänk istället för att lyssna och upprepa.

Naturvetare,  9 december 2009 11:38  

Redan Svante Arrhenius kunde räkna ut - med rent fysikaliska beräkningar - att en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären skulle motsvara ungefär 3 graders höjning av jordens medeltemperatur. Denna beräkning stämmer i stort med de mest avancerade modeller av atmosfärkemin vi har idag, vilka har kunnat testas genom back-casting mot verifierbara proxydata. Själva växthuseffekten och koldioxidens roll som katalysator för den, är därmed en väletablerat vetenskaplig teori, ungefär som teorin om evolutionen eller kontinentalplattorna.

Sedan finns det självklart - och har alltid funnits - en lång rad andra faktorer som påverkar klimatet än bara koldioxidhalten. Men dessa faktorer kan inte förklara klimat- och koldioxidrelaterade förändringar i proxydata de senaste hundra åren (glaciäravsmältningen, förflyttningen av klimat- och vegetationszoner, ökad temperatur och minskad alkalinitet i världshaven etc) eller den trendmässiga ökning av jordens medeltemperatur som observerats. Alla dessa veriabler samvarierar dock väl med just ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.

Genom studier av isotopfördelningen i kolatomerna i atmosfären är det också möjligt att koppla denna ökning till användningen av fossila bränslen.

Anonym,  21 december 2009 19:28  

Angående Björn Åslunds kommentar. Det är flera forskare som tror på det här viset men som inte får komma till tals pga censur.

Martin Gustavsson 10 december 2015 01:45  

Det finns miljöpartister som smörjer kråset när de ska få dra in miljöskatter och det finns moderater som smörjer kråset när de ska få bygga ut trafikleder. Båda börjar i fel ände.

1. De vill något pga. egenintresse.
2. De skaffar sig argument för detta något.
3. De tillbedjer sedan detta något och missionerar det och ignorerar viktiga vetenskapliga fakta.

Vi måste avskaffa de religiösa politikerna och vända på saken och vara sanna mot oss själva och varann!

Det är bättre att titta på vetenskapliga fakta själv och fråga sig om vilka verkliga bevis som verkligen finns och inte förlita sig på olika masspsykologiska eller retoriska trix som någon av parterna använder sig av!

Jag anser att IPCC gör fel. De använder masspsykologiska trix för att övertyga.

Jag anser att Bob M Carter gör analysen på ett korrekt sätt. Han tittar på temperaturdiagrammen och CO2 diagrammen och ställer viktiga frågor.

Fråga dig varför du inte ska titta på båda presentationerna själv och ställa kritiska frågor själv!

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/12/torpedering-av-klimatbluffen-av-professor-bob-m-carter/

Finn sedan ett sanningsenligt parti och stödj detta!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP