2007-05-03

Kvinnor får lägre straff

Åklagarmyndigheten har granskat hur domstolarna dömer. En av slutsatserna är att kvinnor får lägre straff än män för misshandel, grov fridskränkning och olaga hot.

När kommer JämO att slå näven i bordet över denna bristande jämställdhet? Nä just det, tokfeministen Borgström är väl i full färd med att bojkotta något idrottsevenemang i något avlägset hörn av världen...

Tur att vi har en justitieminister som anser att lagen ska gälla lika för alla.

3 kommentar(er):

Anonym,  3 maj 2007 23:14  

Claes Borgström är inte diskrimineringsombudsman. Diskrimineringsombudsmannen heter Katri Linna.

Paul Lindquist 4 maj 2007 17:49  

Helt rätt. Som du förstår avsåg jag JämO. Bra att någon faktagranskar ens inlägg. Jag ska genast rätta till det.

Per Westberg 4 maj 2007 20:22  

Lite petig får man vara ibland.

Då tänkte jag trösta dig med att rättsväsendets straffutmätningar ligger utanför JämO:s tillsyn. Dessutom tror jag att det finns högst rimliga förklaringar till att kvinnor inte döms lika hårt. Kvinnor har de facto oftare en positiv prognos och är mindre benägna till återfall i brott.

Problemet är knappast att kvinnor får kortare fängelsestraff. Problemet ligger i att män är kraftigt överrepresenterade.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP