2007-05-15

(S) partipolitiserar Svenskt Vatten

Vid dagens årsmöte för Svenskt Vatten, branschföreningen för landets vatten- och avloppsverk omvaldes Anders Lago (s) till ordförande.

Utifrån att det efter förra årets val finns en borgerlig majoritet i landet hade det naturliga varit ett skifte på ordförandeposten, men då Anders har ett år kvar på sin 2-åriga mandatperiod som styrelseledamot och han har gjort ett bra arbete så fann vi ingen anledning att ifrågasätta att han kandiderade för omval för ytterligare ett år som ordförande.

När en förvirrad centerpartist gick upp och yrkade på att en partikamrat till honom skulle ersätta Lago betonades det från socialdemokratiskt håll att man inte skulle partipolitisera det här valet. Det resonemanget höll de allra flesta av delegaterna med om och Lago omvaldes därefter med en överväldigande majoritet.

Däremot ville vi markera att nästa gång, när Lagos mandattid går ut, bör ordföranden hämtas från det borgerliga lägret genom att redan nu utse Lars-Erik Salminen, moderat kommunalråd i Solna, till sammankallande i valberedningen.

Detta motsatte sig socialdemokraterna som yrkade på att Ola Bjurström (s) skulle sitta kvar. Med 53 % mot 47 % av rösterna vann Bjurström. I sammanhanget bör nämnas att de olika medlemsföretagen/kommunerna ibland representeras av politiker, ibland av tjänstemän.

För många tjänstemän som inte i förväg fått instruktioner från sina ägare hur de ska rösta i denna fråga är det naturkligtvis inte självklart hur man ska ställa sig i en situation när sittande valberedningsorföranden vill väljas om och en en annan kandidat utmanar. Detta utnyttjade socialdemokraterna och visade med all tydlighet att man inte eftersträvar samförstånd och en smidig transition.

För socialdemokraterna är det partipolitik när en borgerlig kandidat förs fram, men naturens ordning när en socialdemokrat väljs. I riksdagen har den socialdemokratiska hegemonin brutits, men i Svenskt Vatten tycks den bestå. Nästa år ska vi ändra på det.

1 kommentar(er):

Anonym,  16 maj 2007 21:20  

Det är glädjande varje steg framåt. Det finns aldeles för många Tjänstemän i Sverige som sitter med en egen vänsteragenda.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP