2007-05-22

Vill Lidingöpartiet stoppa hockeyn?

För att kunna utveckla verksamheten och få fler istimmar har Lidingös lokala hockeyförening, Vikings, länge önskat bygga ett tak över Högsätrarinken. I nära samarbete med Lidingö stad har man nu lyckats få fram en lösning där staden upplåter namnrättigheterna till såväl Högsätrarinken som Dalénhallen till föreningen och står för vissa kostnader i sammanhanget, men där föreningen via sina medlemmar och sponsorer själva svarar för den största delen av finansieringen.

Detta är precis som med konstgräset på Vallen och slalombacken vid Ekholmsnäs ett utmärkt exempel på där dem som är direkt berörda tar ett större ansvar för sin egen fritidsverksamhet. Lidingö Vikings och dess ledning ska ha all heder av sitt engagemang och bidrag till ungdomsidrotten.

En förutsättning för att hela projektet ska kunna ros iland är sponsring. I utbyte har sponsorn begärt att få sätta namn på den nya Högsätrahallen respektive Dalénhallen, ett vanligt upplägg när det gäller idrottsanläggningar idag. Tänk bara på Kinnarpshallen, Löfbergs Lilahallen, osv...

Från moderat synvinkel ser vi bara fördelar med upplägget. De idrottande ungdomarna får en ny fin anläggning, skattebetalarna kan prioritera kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och vägunderhåll, alltmedan kommersiella krafter står för fiolerna. "Priset" vi får betala är att sponsorn får namnrättigheterna på hallarna.

Lidingöpartiet däremot tycks vara av en helt annan mening. På senaste kultur- och fritidsnämndssammanträdet motsatte man sig nämligen att sponsorn fick byta namn på Dalénhallen. Om Lidingöpartiets yrkande hade fått majoritet hade det inte blivit någon ny hall för hockeyn. Är det vad Lidingöpartiets väljare skulle vilja?

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP