2007-05-22

Naprapati bäst mot ryggont

Förstanyheten i såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter idag avslöjar att naprapati är bättre än traditionell behandling som sjukgymnastik när det gäller att problem med värk i nacke och rygg.

Trots att ryggproblem är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar och naprapatins uppenbarligen ger så positiva resultat ersätter inte landstinget kostnaderna för behandlingen. Nog är det märkligt.

Själv har jag med mycket goda resultat gått hos naprapat Jon Grönmo på Lidingö. Utan hans hjälp hade jag än idag haft mycket stora problem med värk i nacken.

17 kommentar(er):

Anonym,  22 maj 2007 19:42  

Studien säger ingenting om naprapati kontra sjukgymnastk! Den säger att naprapati är effektivare än att få aktivitetsråd från en läkare.

/Henrik

Anonym,  22 maj 2007 20:12  

Förvånar mig mycket att 409 patienter inom primärvården blir erbjuden antingen naprapati eller distriktsläkarhjälp, inte sjukgymnastik eller för den delen annan ryggbehandling såsom kiropraktik. Många sjukgymnaster är vidareutbildade och kan manipulationstekniker, och vi liksom naprapater vet när man ej ska manipulera exempelvis vid diskbråck. Av de 200 som har gått till läkarna hur många av dem har "ratats" av naprapeterna pga icke-manipulativa diagnoser? de kanske hamnade hos sjukgymnasterna istället som har en helt annan behandlingsarsenal än vad naprapater har som nästan uteslutande behandlar med så kallade passiva metoder. Liksom olika "mirakeldieter" så poppar avhandlingar likt denna upp ibland i media, hade uppdelningen varit läkare kontra sjukgymnast hade den visat samma resultat och även den hade då varit utan vetenskapligt belägg.
Chris johansson, leg sjukgymnast

Anonym,  22 maj 2007 20:22  

Visst rygg o nackproblem är ett stort problem och väldigt kostsamt för samhället då det tyvärr leder till sjukskrivningar... men att landstinget skall bekosta besök till Naprapat är knappast befogat efter den här studien! För det första har de exkluderat en rad olika diagnoser och besvär (dessa som vi som sjukgymnaster möter dagligen och står för en stor del av sjukskrivningarna), för det andra så deltar knappt några sjukskrivna i studien, endast 8 patienter!!! vilket knappast kan jämföras med det sjukskrivningstal vi har. Den enda studien som visat goda resultat på behandling med manipulationer, töjning , massage, träning (detta görs av sjukgymnaster... så at säga att detta är naprapat behandling känns väldigt konstigt) och med tillägg av kortison injektioner som gjorts är den som Dr Stefan Blomberg gjort!!! Där kan man dra slutsatser vad som är kostnadseffektiv behandling!! Så varför satsa på ytterliggare en yrkeskår, sjukgymnaster gör ju redan den här behandlingen!

Så läs studierna innan du tycker det är märkligt att landstinget inte står för kostnaden!

/ Sebastian

Anonym,  22 maj 2007 23:23  

Jag tycker det är helt befängt att ens redan gå ut med detta som en bevisad nyhet, än mer att värdera det som “första-sidan-nyhet” med sådana rubriker efter en sådan liten studie. Sedan måste jag bara säga att det är väldigt konstigt att man även går ut med att kalla dessa behandlingar för naprapati - det är behandlingsmetoder som redan förekommer, och som förekommit länge, inom sjukgymmnastik. Nu som förr har dessa alternativa behandlingar inte varit nog vetenskapligt förankrad för att gå ut med att just det är den bästa behandlingen av denna form av smärta. Genom praktisk erfarenhet har dessa former av behandling visat på positiva effekter, klart som attan att en behandling som innebär “hands-on” och ett mänskligt omhändertagande av patienten skattas högre än att få muntliga råd utan någon direkt uppföljning säger jag! Det är något som alla tidigare studier visat… det är ingen nyhet.

Skulle önska en mer avancerad forskning som visar på tydligare resultat vad gäller all alternativ forskning, inte en studie som visar på vaga och vinklade resultat. Först då kan man visa sina framfötter och våga gå ut som det bästa, innan det tycker jag det är bra att det finns många alternativ att välja på för att behandla. Alla ser vi inte lika ut och vi tycker inte lika - då är det bra att få välja det som passar utifrån sig själv.

Anonym,  22 maj 2007 23:45  

Såklart att den blir en upprymdhet och många frågor som dyker upp när ett resultat blir så otroligt överhängande som i denna studie. Har precis läst klart hela studien och kan säga att det finns en hög trovärdighet. Man måste förstå att idag så är det inte alla som vet vad en naprapat är och vad en sådan sysslar med, därav måste man börja från ruta ett och förklara att en sådan behandling är bättre än att gå till en allmänläkare, vilket denna studie påvisar. Sedan ska tiden alltså få utvisa vad den längre effekten ger för resultat.
Sedan att kalla naprpatens behandlingsalternativ för "gamla redan beprövade metoder" är ju bra befängt. Naprapater liksom sjukgymnaster, kiropraktorer, osteopater etc har alla en liknande röd tråd i deras metoder, det är bara så enkelt att dem alla ser problemen ur lite olika vinklar. Tycker inte du som sjukgymnaststudent att det är roligt att "dina" metoder också fungerar?
Vaga och vinklande resultat är ju bara att ett sätt att försöka visa sin frustration över att det även finns andra än sjukgymnaster som behandlar problem i rörelseapparaten, resultaten i studien är inte tagna ur luften. En randomiserad kontrollerad studie som dessutom blir publicerad har genomgått en rad olika processer som är viktiga att belysa. Varför kan inte de olika alternativmedicinarna sluta att försöka överbevis varandra hela tiden och försöka gemansamt att hjälpa sådana som mig med återkommande ryggskott?

Anonym,  23 maj 2007 09:17  

Har sedan snart 30 år intresserat mig för något som kallas manuell medicin eller ortopedmedicin. I detta ingår differensialdiagnostik och behandling med ledfrigöring (manupulationer). Detta är alltså inget nytt inom vår yrkeskår. Dessutom har vi många andra beh.tekniker att använda oss av vid behandling av smärta (ex Akupunktur, streching, träning mm.). Våra behandlingstekniker heter alltså inte sjukgymnastik. Naprapati är inte någon unik behandlingsmetod. Det är gammal skåpmat!
Kent-Sjukgymnast

Anonym,  23 maj 2007 14:06  

Jag delar din uppfattning Paul. Jag tror att många fler kan bli hjälpta om man tittar på sjukvård ur patientens perspektiv. Naprapater har ju den mest omfattande utbildningen när det gäller denna typ av problem. Låt landstingen bli bra på att anskaffa vård, rehabiltering od men låt dem inte ha monopol på drift.

Anonym,  23 maj 2007 18:01  

Varför måste sjukgymnaster dissa andra yrkeskårer som de anser vara hot? Det kan inte vara av några andra skäl, kompetensen hos naprapater är minst lika stor som hos sjukgymnaster, men sjukgymnaster har en fördel i rehab-delen såvitt jag kan förstå. Kanske är det så att sjukgymnasterna är rädda om sina dyrbara vårdavtal så att de kan behandla 4 patienter åt gånger och fakturera landstinget för 4 behandlingar samtidigt? En bra fysioterapeut behöver inget vårdavtal med landstinget, en bra fysioterapeut reder sig själv!

Låt kompetensen avgöra. De mest kompetenta överlever.

Anonym,  23 maj 2007 22:47  

Naprapatin firar visst 100 år i år. Första naprapaten gick visst i skola hos den första kiropraktorn.

Anonym,  23 maj 2007 23:13  

Har själv haft besvär med leder och muskulatur och fått behandling av både läkare, sjukgymnast och naprapat. Min erfarenhet kan endast styrka det som studien redan visar, naprapatbehandlingarna var effektivare. Många gånger får man alltför snabbt recept på smärtstillande av läkaren med någon "luddig" förklaring till besväret.Smärtstillande tar dessvärre inte bort besvären, bara lindrar tillfälligt. Har bekanta som haft liknande problem och som på läkarens råd gått till sjukgymnaster med sina besvär. Tyvärr har de blivit besvikna gång på gång. Tycker det är trist att höra dem beklaga sig över sjukgymnaster som bara kännt lite på dem, kopplat upp dem på olika apparater, i bästa fall gett dem några träningsövningar att göra och sedan bokat upp en ny tid för att få samma behandling nästa gång. När de blivit rekomenderade att gå till en naprapat har de alla blivit mycket bättre, dessutom har de fått en förklaring till vad som kan ha orsakat besvären, vilket även hjälpt dem att tänka på vad de själva kan göra för att minska besvären. Många har t.o.m. blivit av med sina besvär!!!
Självklart är det så att det säkert finns bättre och sämre sjukgymnaster men jag kan hålla med om att vårdavtalet som sjukgymnaster har kanske gör det lättare att "binda" upp patienten vid ett antal besök. Landstinget borde ta sig tid till att titta närmare på resultaten av dessa behandlingar. Min uppfattning är att Naprapater är bättre på att finna orsaken till smärtor från muskler och leder än många andra yrkeskårer. Jag tror att alla , oavsett om man är läkare, sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat, strävar efter att ge patienten bästa möjliga vård. Det bästa vore om ni alla ställer er frågan hur mycket just NI kan hjälpa patienten och när ni inser er begränsning slussar era patienter vidare till någon som kan hjälpa patienten att bli av med sitt besvär. Ni alla finns till för patientens bästa inte tvärtom!

Min sista fråga/fundering är: Varför känner ni sjukgymnaster er så hotade av denna studie? Man brukar säga att den som biter ifrån mest har blivit trampad på en öm tå.... Alexandra

Anonym,  23 maj 2007 23:18  

Den första naprapaten gick inte i " skola" hos en kiropraktor...den första naprapaten ansåg att behandlingsmetoderna kunde bli mer omfattande och bättre än hos kiropraktorer...därför utvecklades naprapatin!

Anonym,  23 maj 2007 23:41  

Många kommentarer och åsikter som tyvärr inte har så mycket med själva studien eller fakta att göra. Det finns redan studier som har visat på evidens av olika manuella terapier och att man sedan kan dra slutsatsen av den akutella studien att naprapati är bättre än sjukgymnastik (har inte undersökts i studien) är en gåta. Studien i sig har också brister. Exempelvis fick patienterna som träffade naprapat upptill sex behandlingar medan de som träffade läkare gick på i genomsnitt två besök och fick endast rådgivning. Blir att jämföra äpplen med päron. Lite mer kritiskt tänkande vore på sin plats innan man sväljer medias billiga löpsedlar. Är själv kliniskt arbetande sjukgymnast med manuell terapi som inriktning men utan avtal med landsting samt är jag utbildningsansvarig på en massörskola vars lärare är såväl naprapater som sjukgymnaster. Att det sedan det finns sjukgymnaster som är lata och bekväma innebär inte att det är representativt för alla sjukgymnaster. Lika lite som de naprapater eller kiropraktor som överbehandlar eller felbehandlar sina patienter behöver vara representativt för deras respektive behandlingsmetoder.

Anonym,  24 maj 2007 18:21  

Jag tycker det är tråkigt att läsa alla kritiska (på gränsen till negativa) röster höjda av sjukgymnaster gällande den här studien. Inte kan det väl vara så att det finns för lite patienter för er sjukgymnaster (med eller utan vårdavtal)? Detta är inte en konkurrenssituation utan ytterligare ett alternativ för den drabbade patienten. Inför mina patienter dömer jag aldrig ut en yrkesgrupp vare sig de ägna sig åt sjukgymnastik, kiropraktik, kinesiologi, Tibetansk klockhealing eller färgkoordinerad aromaterapi... behandlingen är alltid avhängig terapeuten. Om en terapiform ger en person smärtlindring, varför hävda att en annan kunde gjort detsamma?

Personligen kände jag stor upprymdhet på grund av mediauppmärksamheten i våra två största seriösa tidningar (inte kvällspress), inte på grund av resultatet utan just för uppmärksamheten.

Och jag håller med, detta är EN studie som endast visar resultat efter 3 månader (uppföljning vi 6 & 12 månader kommer). Vad jag skulle vilja se är mer ekonomiskt stöd till liknande studier som kan befästa eller förkasta den här...

Min verksamhet går bra, det är mina patienters ekonomi som oroar mig... samt de patienter som valt bort naprapatin av ekonomiska skäl.

/Erik Beijer, leg. naprapat

Anonym,  24 maj 2007 21:15  

Ingen behandlingsmetod är någon universalmetod som det nästan kan framstå av vissa inlägg och media. Kanske är detta grunden till kritiken. I studien framkommer det ju faktiskt att vissa patienter även blir hjälpta med rådgivning vilket således är en mer kostnadseffektiv metod i de fallen. Tråkigt att patienter inte blir hjälpta men lika trågigt att patienter blir indoktrinerade om olika teorier kring orsaken till deras besvär. Blir sedan tramsigt när människor lägger fram sina egna berättelser om hur en viss behandling hjälpt dem och deras anhöriga som det är ett bevis för att någon terapiform är bättre än någon annan. Tror att alla verksamma terapeuter oberoende inriktning som finns har haft såväl nöjda men även missnöjda patienter. Det är inget man kan dra någon generell slutsats kring. Vore nog annars bra för samhällsekonomin att upphöra med dagens form av vårdavtal/etableringstillstånd och låta patienter som inte har kroniska sjukdomar betala för sina behandlingar själva. På så vis blir det en fri "konkurrens" bland olika terapeuter/vårdgivare.

Anonym,  1 juni 2007 10:32  

This trial suggests that combined manual therapy, like naprapathy, might be an alternative to consider for back and neck pain patients.
Så avslutas abstract av artikel. Tycker inte alla ni då att det är konstigt at man kan gå ut med att naprapati är det bäst alternativet?
Studien talar för att kombinerad manuell terapi är ett alternativ som man kan fundera på vid rygg och nacksmärta. Alltså borde det stå att så i tidningarna istället för att ge reklam för naprapati.
Det är detta som många får en irritation över.

Anonym,  6 juni 2007 11:43  

Och första kiropraktorn gick visst i skola hos den första osteopaten!

Anonym,  3 februari 2010 18:50  

Kul att se vad ni skriver! Jag är Leg. naprapat och tycker att vi naprapater som regel har mera tid för behandlingen. Det är bra och jag trivs bra med den typen av behandling. Sedan är det bara bra att vi konkurrerar lite för att öka kompetensen så att våra behandlingar blir effektivare. Vill tillägga att min patienter har ofta fått vård av andra experter som dom inte är nöjda med, har ingen som kommer och säger oj vilken bra sjukgymnast jag har! eller vad bra jag blev efter besök i vården. Jag får ganska dåliga referenser med andra ord.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP