2009-05-30

Helt rätt, Skandia

DN Debatt skriver Skandias nordenchef Bertil Hult att man kommer att införa ett pristillägg för rökare på mellan 25 till 50 %. Det är helt rätt tänkt. Att röka är att medvetet utsätta sig själv (och i många fall även sin omgivning) för en hälsofara. Självklart bör ett försäkringsbolag ta med det i sin egen riskbedömning och därmed i priskalkylen.

Att åtgärden dessutom kan ha den hälsofrämjande effekten, liksom rökförbudet på restauranger, att en och annan rökare faktiskt slutar är en extra positiv bonus.

1 kommentar(er):

AlohaKarina 30 maj 2009 21:32  

I agree, smokers should be charged a higher premium, not just for damaging their own health, but also for the potential to hurt others as well, through second-hand smoke.

I wonder, however, if a company is going to charge higher premiums for risky behavior such as smoking, might they also charge higher premiums for other behaviors that also risk the heath, such as eating too much or not wearing a seat belt?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP