2009-05-09

Skendemokrati på Politiker 08

Som ett led i att förnya och öppna upp moderaterna i Stockholmsregionen lanserades förra året utvecklingsprojektet Politiker 08 där såväl förtroendevalda som enskilda medlemmar och även utomstående intresserade inbjöds att delta i olika arbetsgrupper som skulle lägga fram förslag till politiska ställningstaganden.

Tanken har varit god, att politiken är förankrad inte bara bland vi som företräder partiet i olika sammanhang utan även bland dem som röstar på oss är viktigt. Men när förslagen presenterades idag på ett konvent på Kinateatern slängdes den öppna dörren i ansiktet på de närvarande - och detta helt i onödan.

Till ordförande för konventet hade H G Wessberg valts, tidigare förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms stad och numera statsminister Fredrik Reinfeldts närmaste man.

Redan när den första rapporten - om bostadpolitisk förnyelse - behandlades gick det snett. När debatten var avslutad och vi gick till omröstning om förslagen åsidosatte nämligen ordförande Wessberg all form av föreningsdemokrati.

Ett av förslagen handlade om att kommunerna skulle subventionera skyskrapor vilket jag och ytterligare två personer hade yrkat avslag på. Ordföranden ställde proposition på yrkandena och ansåg efter att ha lyssnat att arbetsgruppens förslag hade vunnit.

Flera av oss tyckte däremot att det var mycket jämt och ropade votering innan klubben hade fallit - trots att den föll med blixtens hastighet. I de läget ska en ordförande genomföra en riktig omröstning för att kontrollera vilken sida som faktiskt har vunnit, men H G Wessberg vägrade. Vi var flera som protesterade men det ignorerade han fullständigt.

All den goodwill som förbunden i Stockholms stad och län byggt upp genom öppenheten i Politiker 08 försvann därmed genom ett enda klubbslag. Resultatet blev istället att 25-30 delegater reste sig i protest likt EU-ambassadörerna när Irans president gjorde sina utfall mot Israel och lämnade konventet med en fadd smak i munnen.

Läs även: Staffan Strömbäck

11 kommentar(er):

Anonym,  9 maj 2009 20:24  

Kommunerna subventionera skyskrapor?!!!!
Kommunerna har väl fullt upp med att få runt förskola/skola och ta hand om de äldre? Verkar vara lite lekstuga i M om finansiering av skyskrapor överhuvudtaget är en fråga att aktualisera. Inga subventioner till bostadsbyggandet - det är marknadens sak. Heder åt de 25-30 som reste sig och lämnade tillställningen.

Staffan Strömbäck 10 maj 2009 08:34  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym,  10 maj 2009 08:47  

Det var ju inte bara det att mötesordförande Wessberg inte ansåg sig ha hört ropen om votering - det kan ju vara helt sant, han kan ju ha nedsatt hörsel - det var med den arrogans som han avvisade protesterna från flera deltagare. En mötesordförande må vara lomhörd, men inte arrogant. Och att han efter att på ett nedsättande vis viftat bort alla protester mot att han vägrar genomföra en korrekt begärd votering genomförde han snabbt en omröstning om ett annat yrkande som redan dragits tillbaka. Denna rad av taffligheter faller helt på mötesordföranden och kan bara förklaras med en total brist på lyhördhet kombinerat med en oförmåga att inse egna tillkortakommanden. Detta gagnar varken länsförbundet, M i sin helhet eller den regering som har Wessberg som anställd.

Anonym,  10 maj 2009 11:14  

Är det någon fler än jag som tyckte Wesserg var betydligt mer lågmäld resterande del av konventet? Som om han insåg vilken blunder han precis hade gjort?

Anonym,  10 maj 2009 12:56  

Lågmäld må väl vara en sak, men problemet med bristande lyhördhet räddas inte av tystlåtenhet

Anonym,  10 maj 2009 15:34  

Självklart inte. Det ursäktar inte ett smack. Det var j-vligt oseriöst gjort och visade en stor nonchalans mot politikutvecklingen. Men det kändes påtagligt att han så tydligt ändrade beteende. Jag tror till och med att han väntade med att slå klubban i bordet vid de efterföljande omröstningarna.

Anonym,  10 maj 2009 16:02  

Förvånas storligen över att mötesordföranden kommenteras utan att sakfrågan diskuteras. Kommunala subventioner till byggande av skyskrapor - i den värsta lågkonjunktur vi upplevt! Herrejösses, tala om att ha fokus på fel saker.

Staffan Strömbäck 10 maj 2009 18:27  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Staffan Strömbäck 10 maj 2009 18:29  

Har också skrivit om HGs klubbföring här. http://staffanstromback.blogspot.com/2009/05/forsvar-eu-och-klantig-klubbforing.html

Har läst mitt första blogginlägg igen och hittat för många stav- och grammatikfel. Så nu skriver jag det igen, här:

Paul, jag är lika beklämd som du över HGs agerande.

När jag funderar på det, så här efteråt, hade det kanske varit bättre att begära ordningsfråga, och yrkat på en ny ordförande för konventet.

Men å andra sidan var skadan redan skedd: Den smutsiga delen av det politiska spelet hade redan kommit till ytan och det godwill som förbunden i Stockholms stad och län byggt upp var till stor del borta.

Jag är övertygad om att vid liknande konvent i framtiden kommer man att vara noggrannare vid nominering av mötesordförande.

Jessica 12 maj 2009 14:38  

Svårt att avgöra vad som förvånar mest. Att vägra votering i ett sammanhang där syftet är att öppna upp och förnya partiet, eller att moderaterna vill att kommunerna ska subventionera skyskrapor?
Jag gillar verkligen skyskrapor, ingen tvekan om det. Att bygga på höjden har klara fördelar i en storstad. Men att ta beslut om att kommuner ska subventionera en viss typ av byggnader? Det låter aningen huvudlöst och otajmat tycker jag :)

/Jessica

Anonym,  17 maj 2009 22:14  

Var det inte det som den begärda voteringen gällde? Subventionerade skyskrapor?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP