2009-05-07

Utan (el)bilen stannar Sverige

"Utan bilen stannar Sverige" är en gammal paroll som verkar ha hamnat i glömska på senare år. I den politiska korrekthetens namn är det istället buss och tåg som gäller i alla lägen numera.

Och nog för att kollektivtrafik är bra, i synnerhet i en storsstadsregion som Stockholm, men den kan aldrig fullt ut ersätta behovet av indviduella transporter.

Bilen i sig är inte heller problemet, utan tvärtom en av grundbultarna i det välfärdssamhälle vi alla har glädje av. Problemet är istället bilarnas utsläpp.

Därför skriver jag i Dagens Industri tillsammans med flera kollegor i Mälardalen om behovet av att satsa på elbilar och infrastruktur för dessa. Här kan kommunerna spela en viktig roll.

Vi kan t ex skapa laddningsmöjligheter, gemensamt verka för att standarder utvecklas, själva använda elbilar och genom upphandlingar bjuda in externa aktörer för att främja utvecklingen.

Så den gamla devisen kanske inte är helt obsolet utan istället borde omformuleras till "Utan elbilen stannar Sverige".

1 kommentar(er):

Frida NIlsson 11 maj 2009 11:59  

Hej Paul

Jag skriver ett arbete om Lidingös kommun och har frågor om erat arbete. Jag skulle upskatta om du var villig att svara på dem. Min mail är

frida.nilsson@city.vrg.se

Tack på förhand

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP