2009-05-25

Unik presskonferens om budgetdirektiv

Idag presenterade jag på en presskonferens tillsammans med övriga borgerliga partier budgetdirektiven för 2010. Två saker gör denna presskonferens unik.

Aldrig förr har vi tvingats lägga så tuffa direktiv, med sparkrav på 80 miljoner kronor vilket motsvarar ca 4 % av stadens skatteintäkter. Men aldrig förr har heller borgerligheten på Lidingö varit så samlad.

Lidingö styrs ju sedan 2003 av en koalition mellan Moderaterna och Folkpartiet. Formellt sätt hade det räckt om vi själva hade lagt fram ett eget budgetdirektiv eftersom vi har egen majoritet. Men Lidingöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna signalerade på ett tidigt stadium att de också ser allvarligt på det ekonomiska läget som följer i kölvattnet av finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen och att de ville vara med och ta ett gemensamt ansvar.

Det hedrar dem och därför presenterar vi idag gemensamma budgetdirektiv i syfte att säkerställa stabila kommunala finanser med en bibehållen god kvalitet i kärnverksamheterna.

Tre områden har varit prioriterade: barnens utbildning, äldreomsorgens kvalitet och socialtjänstens förmåga att möta ökade behov när tiderna blir tuffa för många. Därför lämnar vi skolpengen orörd och minskar istället något på resurserna till barnomsorgen (som har en förhållandevis hög ersättning jämfört med andra kommuner), ger äldreomsorgen ett relativt lägre sparbeting än övriga verksamheter och låter socialtjänsten helt slippa sparkrav.

De olika nämndernas sparkrav fördelas på följande sätt (i förhållande till deras respektive budget):

  • Utbildningsnämnden 3,4 %
  • Äldre- och handikappnämnden 2,3 %
  • Tekniska nämnden 5,6 %
  • Kultur- och fritidsnämnden 3,3 %
  • Socialnämnden 0 %
  • Kommunstyrelsen 2 %

Naturligtvis kommer inte dessa besparingar att gå obemärkta förbi, men direktiven har föregåtts av samråd och diskussioner med nämndernas ordföranden och förvaltningscheferna för att säkerställa att sparkraven kan genomföras med så lite negativ inverkan för lidingöborna som möjligt.

1 kommentar(er):

AlohaKarina 30 maj 2009 21:29  

America's congress could learn from you. It's in the best interests of everyone to work together, if not at all times, then at least during the hard ones.

I applaud your government for finding a way to focus on your common goals, rather than you diverse interests.

Bravo!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP