2009-05-28

Kommunal kärnverksamhet 3?

Rätt många filmer och TV-produktioner spelas in på Lidingö. Vi finns nära till hands för produktionsbolagen och erbjuder många olika intressanta miljöer. Så filmades t ex en stor del av Göta Kanal 2 in på Lidingö och när inspelningarna av Göta Kanal 3 inleddes härom veckan började man med att spela in en scen i stadshuset.

Även många reklamfilmer spelas in på Lidingö. "Fjälltoppen" i Norrlands Guld reklamen är t ex Ekholmsnäsbacken, Brothers har spelat in på Högberga Gård och när Fredrik Ljungberg spelar in reklamfilm för Pepsi sker det i en av världens modernaste reklamfilmstudios, Stiller Studios, på Lidingö.

Den här utvecklingen har skett på näringens egna villkor. Inga kommunala subventioner eller bidrag, däremot naturligtvis en positiv attityd och beredvillighet att kunna hjälpa till i samband med inspelningar eller företagsetableringar.

I Ystad har man valt en annan väg. Stärkta av Wallanderfilmernas framgångar vill man nu bli störst i Norden på film och detta genom att skapa en filmfond där kommunen åtar sig att bidra med 1 miljon kronor om året av skattebetalarnas pengar.

Kommunal kärnverksamhet? Nja, kanske inte riktigt.

1 kommentar(er):

Arne Öberg 29 augusti 2009 22:50  

Du behöver inte söka så långt bort för att hitta filmstöd på kommunalnivå. Både borgerligt styrda Stockholm och Solna är med och stöttar film med kommunala medel. se bara http://www.sll.se/upload/Kultur_och_utbildning/KortPMfilmpool060817.pdf

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP