2010-07-01

KI slår hål på myterna om Vårdval Stockholm

Karolinska Institutets folhälsoakademi har gjort en oberoende granskning av Vårdval Stockholm. Slutsatsen är att vården i Stockholm har blivit mer effektiv och rättvis. Det slår hål på den falska bild som vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting försökt måla upp, skriver de borgerliga landstingsråden med sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen på Stockholmsdebatt på DN.se.

Granskningen visar tillsammans med förvaltningens faktaunderlag på följande positiva resultat av Vårdvalet:

  • Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.
  • Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.
  • Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.
  • Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.
  • Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.
  • Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.
Det är något helt annat än den bild de rödgröna försöker förmedla.

2 kommentar(er):

Anonym,  1 juli 2010 16:56  

Som medborgare undrar man om ryktena stämmer om att Mc Donald´s skall få öppna resturang här på ön? Ser kommunledningen positivt på detta eller avser man att sätta stopp för en dylik utveckling? Den sorts mat som serveras vid dessa ställen är generellt sett onyttig och ohälsosam. Samtidigt passar Mc Donalds in dåligt på öns profil som hälsans ö. Det är skillnad på Presto som är ett lokalt varumärke som många kan känna stolthet över och som specialiserat sig samt tillagar efter egen meny och inte ägnar sig åt industriell produktion av fet mat. Likaledes finns det för många enkla ställen som pizzerior och dylikt. Varför satsas det inte på riktiga resturanger längre utan billig skräpmat som främst ungdomarna äter istället för sin skolmåltid?, samt lägre socialgrupper. Allt enl Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket. Om man verkligen värnar allas hälsa så borde ju samhället värna om att bra mat till rimliga priser skall finnas att tillgå för , just det, alla människor. Många av ex alla dessa pizzerior snedvrider konkurrensen och sätter låga priser, inte sällan genom skatteundandragande beteende (enl RSV utredning), vilket får till följd att vanliga resturanger med bra mat måste höja priserna och allt för ofta tvingas stänga. Detta problem verkar inge ta på allvar.

Övervikt är ex ett samhällsproblem och alla vet att den här sortens mat är onyttig , endå verkar samhället inte ha några problem med att vi snart drunknar i snabbmatsställen. Vad anser kommunledningen om detta?

/ Hälsosam medborgare

Paul Lindquist 2 juli 2010 01:24  

Såväl MAX som MacDonalds är intresserade av att etablera sig på Lidingö. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därför fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för etablering av en hamburgerrestaurang vid Willy´s. Om det sen blir MAX, MacDonalds eller någon annan återstår att se.

Vad gäller din syn på MacDonalds delar jag inte den. Matkvaliteten är bättre på såväl MAX som MacDonalds än på många andra ställen, inklusive många "vanliga" lunchrestauranger, och för den som vill går det faktiskt att äta riktigt nyttigt där, med sallader och GI-menyer.

En hamburgerrestaurang av detta slag inebär också ett 30-tal arbetstillfällen, i huvudsak för ungdomar. Det ser jag inte heller som någon nackdel.

Men framförallt efterfrågar många lidingöpboir en sådan typ av restaurang och jag ser inte det som min eller kommunens roll att vara någon form av förmyndare över människors matvanor.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP