2010-07-18

Världens skurkstater 2010

Den ledande amerikanska människorättsorganisationen Freedom House årliga rapport är en skrämmande läsning. 1,6 miljarder människor bedöms fortfarande leva under extremt förtryck.

Enligt Freedom House är de allra värsta skurkstaterna, som i princip "helt saknar grundläggande mänskliga rättigheter, där oliktänkande riskerar hårda straff och där oberoende organisationer och politisk opposition är förbjuden":

Burma - militärdiktatur
Ekvatorialguinea - diktatur
Eritrea - enpartistat
Guinea - militärdiktatur
Kina - kommunistisk diktatur
Kuba - kommunistisk dikatatur
Laos - kommunistisk diktatur
Libyen - socialistisk militärdiktatur
Nordkorea - kommunistisk diktatur
Saudiarabien - islamistisk diktatur
Somalia - "laglöst" land
Sudan - islamistisk militärdiktatur
Sydossetien - utbrytarrepublik med etniska konflikter
Syrien - militärdiktatur med socialistisk inriktning
Tchad - diktatur, ett av världens mest korrumperade länder
Turkmenistan - enpartistat med rötter från det sovjetiska kommunistpartiet
Uzbekistan - diktatur som leds av en kommunist från sovjettiden
Vitryssland - diktatur som leds av en kommunist från sovjettiden
Västsahara - ockuperat av Marocko

Källa: Wikipedia


Det som tycks förena de flesta av ovanstående stater är att de antingen styrs av militärer, islamister eller kommunister. Något att tänka på inför valet där en f d (?) kommunist ingår i det ena regeringsalternativet...

5 kommentar(er):

Joel,  19 juli 2010 00:44  

Framförallt har vi minst en f d militär i den nuvarande regeringen...

Peter,  19 juli 2010 10:25  

... men försvarsministern är tidigare vapenvägrare. :-)

Joel, jag förstår att du tänker på Jan Björklund. Att ha varit militär till yrket är väl ingen belastning, däremot att vara/ha varit kommunist (på samma sätt som det vore en belastning att ha varit nationalsocialist).

Grottolle 20 juli 2010 17:30  

Själv tycker jag nog att det är allvarligare att tillhöra samma politiska international som partier som griper makten via kupper. Det gör Folkpartiet med det liberala partiet i Honduras som var med och avsatte landets folkvalda president i en kupp för ett drygt år sedan.

Joel,  20 juli 2010 18:26  

Peter >>> Det var Paul, inte jag som antydde att det kunde vara en belastning att vara eller ha varit militär, islamist eller kommunist om man ville ingå i ett regeringsalternativ i Sverige. Själv har jag inte problem med någondera eftersom jag naturligtvis inte tror att någon av dessa grupper vill införa en skurkstat där dess invånare lever under extremt förtryck.

Peter,  21 juli 2010 01:05  

Grottolle!

Liberalismen är ingen totalitär ideologi, vilket kommunismen är. Jan Björklund har heller aldrig gett uttryck för annat än liberala, demokratiska principer till skillnad mot Lars Ohly som åtminstone tidigare uttalat stöd för en totalitär ideologi. Därför kan Folkpartiet knappast lastas för det som hänt i Honduras.

Dessutom råder det delade meningar om det liberala partiets president i Honduras, Zelaya, avsattes på ett lagligt sätt när han ersattes av en partikamrat eller om det var en statskupp. En rapport från den juridiska avdelningen på USAs kongressbibliotek drog slutsatsen att Honduras kongress agerade lagligt då den avsatte Zelaya. En konsultrapport till FN kom också fram till att avsättandet gått lagligt till, liksom Human Rights Foundation. Däremot anser Amnesty International att kuppregeringen begick allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Joel!

Jag tror att du medvetet försöker missförstå. Det står inte i bloggen att det skulle vara en belastning att ha arbetet som militär. Däremot vore det en belastning om man strävade efter att ett land ska styras av en militärregim liksom om man vill att det ska styras enligt islamistiska eller kommunistiska ideologier.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP