2010-07-09

Nu kan ledningen äntligen grävas ner

Äntligen har regeringen beviljat koncession för den nya markförsedda högspänningsledningen mellan Ropsten och Koltorp. Det innebär att arbetena med att gräva ner ledningen torde kunna påbörjas snart och att den nuvarande luftledningen genom Sticklinge - Näset - Kyrkviken kan tas ner inom en inte alltför avlägsen framtid.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP