2010-07-09

Regeringen storsatsar på skolan

Medan Mona Sahlin fortsatte att ägna sig åt att svartmåla Alliansen presenterade regeringen idag en storsatsning på skolan som omfattar 6,2 miljarder de kommande 4 åren.

Satsningen omfattar inte mindre än 16 olika insatser för en bättre skola och utbildning:

1. Ett lärarpaket för fortbildning, kompetens och forskning
2. Ökad undervisningstid i Sveriges skolor
3. Satsning på matematik, naturvetenskap och teknik
4. Fortsatt läsa-skriva-räkna-satsning
5. Betyg från årskurs 6
6. Fler nationella prov
7. Fortsatt uppdrag mot mobbning
8. Förlängd satsning på sommarskola
9. Belöna duktiga lärare
10. Satsning på entreprenörskap i skolan
11. Fler lärlingsplatser på gymnasiet och vuxenutbildningen
12. Försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år på gymnasiet
13. Satsning på fler platser i yrkesvux
14. Bonus till bra skolor i utsatta områden
15. Förbättrad kompetens hos lärare i svenska för invandrare (Sfi)
16. Bättre utvärderingar inom utbildningsområdet

Därtill kommer att det generella statsbidraget tillfälligt höjs med 3 miljarder kronor 2011 för att överbrygga den svaga inkomstutvecklingen. För Lidingös del motsvarar det ca 13-14 miljoner kronor.

Läs även: Christer G Wennerholm Lars Björndahl Kent Persson Mina Moderata Karameller

4 kommentar(er):

Ylva Olausson 31 juli 2010 15:20  

Hej! Jag undrar om du kan berätta lite om hur ni tänker höja kompetensen på sfi-lärarna? Alltså lärarna i svenska för invandrare. Jag är en väldigt kompetent sfi-lärare och jag älskar det jobbet, men kvaliteten är så låg i Stockholms stad när det gäller organisation av undervisningen etc. att jag blir gråtfärdig. Numera tillhör ju sfi-lärarna i Stockholm inte ens Utbildningsförvaltningen. Det känns förnedrande för oss som är seriösa och som har lång utbildning och erfarenhet. Jag vill väldigt gärna bli utnyttjad som en resurs inom sfi Stockholm!

Paul Lindquist 31 juli 2010 15:56  

Ylva!

Regeringens satsning på SFI-lärarna handlar om att fler ska få pedagogisk högskoleexamen och bli formellt behöriga i ämnet svenska som andra språk.

Satsningen ingår i det s k lärarpaketet i vilket regeringen totalt avsätter 1,3 miljarder kronor fram till 2014.

Vad gäller situationen i Stockholm kan jag dessvärre inte ge dig något bra svar då jag är verksam som kommunalråd pÅ Lidingö. Föreslår att du istället kontaktar Lotta Edholm, folkpartistiskt skolborgarråd i Stockholm.

Ylva Olausson 31 juli 2010 16:05  

Ja, det är säkert bra med fler formellt behöriga. Men hur ska ni höja ämnets status så att vi får de bästa lärarna till sfi? Sedan jag jobbade med sfi första gången 1988 har statusen för svenska som andraspråk sjunkit i samma förskräckande takt som segregationen i Stockholm har tilltagit. Idag vågar folk inte fråga vad jag menar när jag säger att mitt drömjobb är sfi-lärare i Tensta, under förutsättning att det finns en fungerande organisation. För övrigt tror jag att Lotta Edholm lyssnar mer på dig än på mig.

Paul Lindquist 31 juli 2010 16:36  

Lotta är en klok person. Jag är övertygad om att hon lyssnar på alla som har goda argument.

Varfölr inte bjuda in henne på ett studiebesök. Det är ju hennes ansvarsområde och hon vill säkert veta mer om era förutsättningar.

Att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen och att öka antal behöriga lärare är två sätt att förbättra SFI-utbildningen och i förlängningen SFI-lärarnas status. Lokala arbetsförhållanden, lönebildning öär andra.

PS Ni gör ett oerhört viktigt jobb. Att lära sig svenska språket och att få ett arbete är de två viktigaste faktorerna för en lyckad integration.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP