2010-07-21

Glöm inte Österleden

Christer Jansson, vd för Fastighetsägarna Stockholm, skriver idag mycket klokt på SvD Brännpunkt om behovet av att Förbifarten byggs. Som jämförelse tar han Malmö och Öresundsbron, ett på sin tid mycket kontroversiellt projekt som knappast någon (utom Olof Johansson) ifrågasätter idag. Tvärtom har brons betydelse för sydvästra Skånes utveckling varit mycket stor.

Med tanke på att Stockholmsregionen växer med ett Malmö var tionde år behövs stora infrastruktursatsningar även här. Det inser Alliansregeringen som har avsatt rekordstora resurser på såväl järnvägar som vägar.

Detta hotas som emellertid vid en eventuell rödgrön valseger. Som ett minimum försenas Förbifarten ett par år, men om Vänster- och Miljöpartiet får som de vill blir det ingen Förbifart alls. Detta trots att det égentligen finns en förkrossande majoritet i riksdagen (och hos svenska folket) för att den ska byggas.

En växande region behöver såväl bostäder som arbetsplatser, järn- och spårvägar, cykelvägar och bilvägar. Därför behövs Förbifarten. Men än viktigare är faktiskt Österleden, som fullbordar den ringled som Stockholm saknar och som verkligen skulle avlasta Essingeleden.

Det är hög tid att regeringen och regionen tar tag även i den frågan.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP