2010-07-30

Oetisk sammanblanding av Humanister och Sverigedemokrater

I sin bok Farlig förenkling som uppmärksammas i Sydsvenskan gör författarinnan, prästen och etikprofessorn Elisabeth Gerle själv en högst förenklad och oetisk sammanblandning mellan Humanisterna och Sverigedemokraterna.

Gerles utgångspunkt är att Sverigedemokraterna och Humanisterna är kritiska till islam och därför sätter hon likhetstecken mellan de båda.

Men medan Sverigedemokraternas kritik mot islam baseras på att de motsätter sig invandring, i synnerhet från utomeuropeiska länder, och ogillar människor med annan bakgrund är Humanisterna (som för övrigt leds av en folkpartistisk lokalpolitiker från Lidingö) kritiska till religion som sådan. Det spelar ingen roll om det gäller kristendom, islam eller någon annan religion, Huminsterna ifrågasätter tron på en högre makt, den intolerans religioner ofta präglas av och det politiska inflytande religioner har i många länder.

Det är en kritik som är högst relevant och som måste kunna framföras utan att den som gör det blir sammanbuntad med ett främlingsfientligt parti.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP