2010-08-09

Bodström - välfärdens fiende?

Med en dryg månad kvar till valet har ytterligare en konflikt uppstått mellan Vänsterpartiet och socialdemokraterna. Ohly har nämligen myntat ett nytt begrepp, "välfärdens fiender" och till dessa räknar han inte enbart regeringen som sänkt skatter och genomfört avregleringar, utan även de (i Ohlys ögon) så förhatliga privata företag som utför välfärdstjänster.

Specifikt pekar Lars Ohly ut Pysslingen i vars styrelse Thomas Bodström, en av Socialdemokraternas främsta företrädarna, sitter.

Nog för att man kan säga mycket om denne mångsysslare, men att beskylla Thomas Bodström för att vara "välfärdens fiende" känns nog lite väl magstarkt. Men det ska bli intressant att följa den fortsatta rödgröna splittringen inför valet.

1 kommentar(er):

Mats Gerdau 9 augusti 2010 21:12  

För en gångs skull kanske man är övererns med Ohly... ?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP