2010-08-18

Partierna har enats om Lidingö Hospice

Debatten om Lidingö Hospice har varit intensiv och pågått länge. I grund och botten har alla partier velat behålla hospice, men åsikterna om hur verksamheten ska bedrivas har skilt oss åt.

Från Moderaterna och Folkpartiet har vi varit noga med att ansvarsgränserna mellan kommunen och landstinget måste vara tydliga och att kommunen inte kan bedriva verksamhet som vi enligt lagen inte får eller har kompetens för. Vi kan heller inte acceptera att det står platser tomma därför att urvalet av möjliga vårdtagare begränsas alltför snävt. Dels kostar varje plats mycket pengar, men framförallt innebär det att någon annan behövande inte kan få den omsorg de behöver på Lidingö.

Mot detta har stått oppositionspartiernas önskan att ingen cancerpatient ska behöva placeras på Byle Gård i norra Täby till vilket det är långt för anhöriga att åka. Det är lätt att sympatisera med den tanken, men patientsäkerhet och lagstiftning lägger vissa hinder i vägen, som inte har varit helt lätta att hantera.

Därför har vi ibland beskyllts för att vilja lägga ner verksamheten, vilket alls inte stämmer. Tvärtom vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill ha Lidingö Hospice kvar.

Nu har emellertid partiernas representanter i äldre- och handikappnämnden enats om hur verksamheten ska bedrivas fortsättningsvis. I korthet innebär det följande:

  • Lidingö Hospice blir kvar och ska även i fortsättningen erbjuda palliativ (lindrande) vård och omsorg. Hospice ska, liksom i dag, ha nio vårdplatser i nuvarande lokaler inom Högsätra äldreboende.
  • Lidingö Hospice ska fortsätta att, oberoende av diagnos, ta emot personer i behov av kvalificerad omvårdnad. Målet med den palliativa verksamheten är att den boende och dennes närstående ska få bästa möjliga livskvalitet i en harmonisk och rogivande miljö.
  • För att få komma till hospice krävs alltid en ansökan och därefter ett biståndsbeslut av staden. I de fall platserna inte nyttjas av Lidingöbor kan staden erbjuda andra kommuner att köpa platser.
  • Verksamheten på hospice ska ha hög personaltäthet och förstärkt sjuksköterskebemanning. Personalgruppen ska vara kompetent och få kontinuerlig fortbildning och handledning inom det palliativa området.
  • Genom samarbete med den ordinarie läkarorganisationen kan så kallad avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) också ges på hospice. Den läkarledda vården ansvarar, enligt lag, landstinget för.

Äldre- och handikappnämnden sammanträder 24 augusti och kommer då formellt att avgöra frågan om hospice framtid

1 kommentar(er):

Ola J Hedin 19 augusti 2010 08:49  

Andra om överenskommelsen:
Lidingöliberalen konstaterar Yvonne Ångström (FP) att "Det känns bra att Hospice nu kan arbeta vidare i lugn och ro utan stridigheter."

Lidingösidan fortsätter Mikael Rogler (S) att anklaga majoriteten.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP