2010-08-27

Lågvattennivå av Centerpartiet på Lidingö

I ett nyhetsinslag i TV4 Stockholm igår, anklagar Centerpartiets Tor von Sydow Folkpartiets vice ordförande i tekniska nämnden, Göran Tegnér, för att vara jävig i vägfrågan. Göran är nämligen en av 9000 anställda i konsultföretaget WSP som har gjort ett antal vägutredningar åt kommunen.

Men Göran har själv aldrig arbetat med dessa utredningar på WSP och att vara anställd i ett stort bolag som har uppdrag åt kommunen gör en inte i sig jävig. Beslutet att upphandla WSP har dessutom gjorts av kommunstyrelsen (som Göran inte tillhör) och inte tekniska nämnden.

Hade Tor von Sydow (C) bemödat sig om att kontakta stadsjuristen istället för att springa till närmaste tv-journalist hade han kunna få bekräftat att jäv inte föreligger, men i kampen om väljarna tycks vissa anse att ändamålet helgar medlen.

Det är trist när sakargumenten tryter så att man måste ta till fula knep och t.o.m. smutskasta Alliansvänner. Centerpartiets valkampanj har nått en ny lågvattennivå

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP